Středa 25. listopadu 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Příručky pro obce a hasiče

MOST – Moderní otevřené studium dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva. Aby bylo možné na potřebné úrovni hasiče vzdělávat, bylo vytvořeno celkem 14 příruček.

Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou, občanským sdružením Arrows, okresním sdružením dobrovolných hasičů Vyškov, krajským sdružením dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje, Českou asociací hasičských důstojníků a dalšími organizacemi a institucemi úspěšně zrealizovala projekty MOST – Moderní otevřené studium dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva. Aby bylo možné na potřebné úrovni hasiče vzdělávat, bylo vytvořeno celkem 14 příruček.

Ty, tak jak jsme slíbili, nyní postupně vypouštíme do světa. Všechny jsou na CD.

První „Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů“ reaguje na požadavek především velitelů a zástupců velitelů aby existoval materiál, za pomoci kterého by bylo možné, tak jak je uloženo zákonem, proškolit členy jednotek v rozsahu 40 hodin a netrávit desítky a stovky hodin vyhledáváním potřebných informací. Tuto příručku zpracoval p. Pavel Haas s kolektivem a vzbudila jak během kurzů , tak na závěrečné konferenci, mimořádný ohlas u dobrovolných i profesionálních hasičů, včetně účastníků konference z Generálního ředitelství HZS MV ČR.

Příručka, je rozdělena do 47 bloků tak, aby pokrývala veškerou potřebnou látku. Je napsána stručně jasně a srozumitelně a vybavena nákresy a fotografiemi. Díky uložení na mediu (CD) lze kteroukoli kapitolu vytisknout a samostatně použít ať již k výuce, opakování, nebo přezkoušení. V samotném závěru jsou testové otázky a vyhodnocení, které budou velitelé k povinnému přezkušování a jeho dokladování jistě využívat.

Druhá „První pomoc v ochraně obyvatelstva – hasič v roli zdravotníka“ je věnována, jak název napovídá, první pomoci. Jejími zpracovateli byli členové občanského sdružení Codrys – profesionální pracovníci rychlé záchranné služby. Během projektu bylo s její pomocí proškoleno ke spokojenosti účastníků více než 400 dobrovolných hasičů, mezi nimi i zdravotní sestry. Svým rozsahem 187 stran se příručka věnuje celé problematice, se kterou se může kdokoli, ale především hasič dostat jako poskytovatel neodkladné první pomoci do kontaktu. Obsahuje také část věnovanou psychologickému minimu, vyšetřovacím metodám, úrazům i akutním stavům. Nejsou opomenuta ani hromadná neštěstí a katastrofy.

Příručka je rozdělena do 30 kapitol a domníváme se, že by měla být v každém sboru a jednotce nejen jako inventář, ale jako souhrn znalostí a vědomostí.

Třetí příručkou je „První pomoc trochu jinak“. Ta je vydána formou brožovaného výtisku. Autorem je MUDr. Juljo Hasík a jak její obsah, tak zpracování je neuvěřitelné. Více informací se dozvíte v nejbližších dnech na stránkách Projektu MOST viz níže.

V dalších týdnech bude tato „knihovnička“ doplněna dalšími tituly.

Základní skupina materiálů je věnována jednotkám. Sem patří „Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů“, „ Základy psychologie pro dobrovolné hasiče“, „ Povodně a záchrana na vodě, Výcvik na vodě“, „ Nebezpečné látky“, „ Psychologie záchranáře“.

Další skupina je určená pro řídící a organizační pracovníky – „Dokumentaris­tika“, „Tvorba internetových stránek“, „Internet, PowerPoint, Práce s PC, Windows“, „ Pedagogika dospělých“, „Didaktická technika“.

Třetí skupina je věnována prakticky každému členu sboru nebo jednotky – „První pomoc v ochraně obyvatelstva – hasič v roli zdravotníka“, „ 1.pomoc trochu jinak“ a „Komunikace“.

Příručky můžete objednávat na stránkách projektu MOST v sekci „Objednávka příruček“: http://projekt-most.cz/2009/

Veškeré další informace naleznete na stránkách projektu. V případě nejasností volejte v pracovní dny na telefonní číslo: 724 353 830

Doufáme, že příručky a kurzy, které jsou takto postupně realizovány, usnadní záslužnou a obětavou práci, kterou členové SH ČMS vykonávají pro své spoluobčany.

Za kancelář projektů MOST
Mgr. Vít Dvořák
email: info@projekt-most.cz

Příručka "První pomoc trochu jinak"

-kow-

Sdílet