Čtvrtek 26. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V podniku praskla nádrž na tekuté hnojivo

Zhruba dvacet tun tekutého hnojiva uniklo včera odpoledne v areálu soukromé firmy v obci Krasavce u Dolní Lukavice. Látka se dostala z části do kanalizace a část zůstala v laguně, která se vytvořila v areálu podniku. Uniklou látku hasiči odčerpali do náhradních nádob. Množství, které uniklo do vodního toku mělo už jen nízké koncentrace.

Krátce před půl třetí odpoledne ve čtvrtek 16. dubna 2009 praskla v areálu podniku v obci Krasavce provizorní skladovací nádrž na tekuté hnojivo (dusičnan amonný) a zhruba 20 tun této látky vyteklo na plochu areálu a také do kanalizace. Nádrž tvořila pogumovaná tkanina asi na 30 tisíc litrů bez záchytné jímky. Při dočerpávání vznikla v nádrži asi metrová prasklina a všechna chemikálie se téměř najednou vylila ven na dvůr podniku. Tady se vytvořila laguna asi 15krát 10 metrů, hluboká 10 cm.

Ilustrační foto.

Ostatní látka unikla do kanalizace. Hasiči na místě vytvořili kanalizační ucpávku, aby se látka ředitelná vodou nedostala dál a zachytávali ji do jímky pod areálem podniku. Lagunu na dvoře začaly jednotky přečerpávat do náhradních nádob. Na místo byli povoláni zástupci ŽP a specialisté z chemické laboratoře v Třemošné, kteří odebrali na několika místech vzorky. Podle nákladového listu se nejednalo o nebezpečnou látku podle ADR. Vozidlo, které do podniku chemikálii dováželo mělo dodat 22 t hnojiva, předpokládá se, že do areálu uniklo asi 20 tun.

Podle prvních rozborů na místě byla koncentrace látky ve vodě nízká. Nějaké množství látky uniklo do vodního toku, ale velmi rychle se ředila.

Závěr z laboratoře:

V době odběru vzorků a analýzy se koncentrace v řece a mlýnském náhonu pohybovaly již v normě – Norma pro pitné a povrchové vody Nařízení vlády č.61/2003 Sb. (přípustné koncentrace dusičnanů je do 50 mg/l a amoniaku je do 0,5 mg/l), ale bylo diskutováno nebezpečí pro studny obyvatel žijících v blízkosti podniku, které mohou být kontaminovány průsaky z okolí strouhy kudy unikal koncentrovaný roztok hnojiva, proto bylo navrženo používat pro konzumaci balenou vodu.

Ilustrační foto.

por. Mgr. Alena Marešová
tisková mluvčí
HZS Plzeňského kraje

-miw-

Sdílet