Sobota 5. prosince 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nafukovací záchranný stan pro hasiče

Dne 6. dubna 2009 nabyla platnosti smlouva o výpůjčce, kterou město Beroun bezúplatně zapůjčuje Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje nafukovací záchranný stan GTX-24 s příslušen­stvím. Stan je přenosný 2 osobami a jeho zprovoznění pomocí dvojice tlakových lahví trvá pouze několik minut.

Dne 6. dubna 2009 nabyla platnosti smlouva o výpůjčce, kterou město Beroun bezúplatně zapůjčuje Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje nafukovací záchranný stan GTX-24 s příslušen­stvím. Stan je přenosný 2 osobami a jeho zprovoznění pomocí dvojice tlakových lahví trvá pouze několik minut. Během krátké doby jsou tak hasiči schopni kdekoliv vytvořit chráněné přístřeší o ploše 24 m2 s autonomním vytápěním a osvětlením napájeným pomocí elektrocentrály.

V rámci integrovaného záchranného systému se počítá s univerzální využitelností nafukovacího záchranného stanu GTX-24 všemi složkami IZS ku prospěchu občanů města Beroun. Hasiči stan využijí jako místo dočasné evakuace osob, např. při požáru obytné budovy či při dopravní nehodě na dálnici, jako kryté pracoviště dekontaminace při zásazích s únikem nebezpečných látek, či jako logistické zázemí při dlouhodobých zásazích
a cvičeních. Pro zdravotnickou záchrannou službu lze stan využít jako třídící stanoviště při hromadných neštěstích či jako mobilní ošetřovnu zraněných osob. Pro potřeby Policie ČR se nabízí využití stanu například jako místo soustředění důkazních materiálů a osobních věcí obětí rozsáhlé mimořádné události.

Pořízením stanu v hodnotě 170 tisíc Kč se doplňuje vybavení, které je městem Beroun zapůjčeno k využívání jednotkou HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun pro řešení mimořádných událostí ve správním území obce s rozšířenou působností Města Beroun. Mezi toto vybavení pro plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení již patří sada 50 ks rozkládacích lehátek, přikrývek a polštářů a elektrocentrála HONDA ECT 6500.

mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kra­je

-miw-

Sdílet