Sobota 26. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Fireport 970

Plastové nástavby aneb ano-ne a jak?

Partner serveru Požáry.cz, firma ZHT Group zaslala do redakce článek, který se zabývá nástavbami požárních vozidel, jenž jsou vyrobeny z plastu, neboť poslední trendy ve výrobě speciálních nástaveb ukazují stále vyšší využití právě plastických hmot.

Partner serveru Požáry.cz, firma ZHT Group zaslala do redakce článek, který se zabývá nástavbami požárních vozidel, jenž jsou vyrobeny z plastu, neboť poslední trendy ve výrobě speciálních nástaveb ukazují stále vyšší využití právě plastických hmot.

I firma ZHT Group s.r.o. nezůstává pozadu a po důkladné analýze a zvážení všech okolností se rozhodla k partnerství s firmou která má v této oblasti již dlouhodobé zkušenosti, ale hlavně veškeré technologické postupy s náběhem výroby má již vyřešené.

Jak jsme Vás již informovali v článku 09/2008 firma ZHT zahájila dodávky a výrobu požárních automobilů s nástavbami z plastických hmot.

Vedení firmy ZHT Group se rozhodlo k výstavbě a uvedení do provozu linky na výrobu těchto plastových nástaveb. Zároveň pracovníci technického a projekčního oddělení si již osvojují finesy konstrukce takových nástaveb v 3D CAD programu SolidWorks,. Při vzájemných návštěvách a konzultacích se v současnosti dolaďují poslední detaily spolupráce s partnerskou firmou při náběhu výroby. Na základě této spolupráce s našim partnerem jsme již velice blízko k naplnění kýženého cíle – výrobě plastových nástaveb špičkových parametrů.

Jenom pro bližší informaci, mluvíme o nástavbách z plastických hmot, nikoliv však o laminátových nástavbách. Výhody těchto nástaveb již byly popsané ve výše zmíněném příspěvku.

Musíme však reagovat i na informace o výrobě plastových nástaveb i od jiných výrobců, inspirované i konstrukcí nástaveb vyráběných naší partnerskou organizací, které byly prezentovány na tomto portálu. Náš partner nám poskytl informace i o tom, že již několik nástaveb na český trh vyrobil a dodal i prostřednictvím jiných českých firem. Jsou to celoplastové nástavby takové, jak je vyrábí náš partner, o výhodách, možnosti uplatnění i přímé aplikace kterých jsme již pojednávali v našem již výše zmíněném příspěvku.

Velice nás ale překvapila informace o řešení, které bylo zveřejněné na tomto portálu a které bylo prezentované jako špičkové a perspektivní tím, že vyřešilo „nevzhlednost" plastových nástaveb a zdokonalilo je. Jde o kombinované řešení nástavby hliník – plast. Podle autora takové řešení spojilo výhody použití jednoho i druhého matriálu. Podle našeho názoru ale toto řešení využívá některé výhody, ale a to je hlavní, v principu spojuje všechna negativa, které takhle převažují. Ostatně diskuse k tomuto příspěvku byla velice zajímavá – od těžké kritiky až k naprosté chvále a nadšení.

Buďme ale věcní. Kombinace dvou materiálů znamená v každém případě především problém s kompenzací teplotních změn následkem různé tepelné roztažnosti jednotlivých materiálů. Co ale je podle našeho názoru to nejvíc problematické, takto koncipovaná nástavba s nosným prvky z hliníku ztrácí hlavní přednost celoplastového řešení a to je vysoká pevnost a odolnost vůči deformacím. Hliníkové části jsou méně odolné vůči deformaci a poškození v případě nárazu za jízdy nebo nehodě a oprava hliníkových dílů je mnohem náročnější než u plastů. Toto řešení podle našeho názoru narušuje ucelenost a kompaktnost nástavby. Přenos sil je problematický a chování se nástavby při dynamickém zatížení za jízdy by mohlo vést k její destrukci. Také odolnost nechráněných povrchů hliníku vůči povětrnostním podmínkám, hlavně v zimním období, je problematická­.V případě, že našim cílem je spojení výhod obou řešení, t. j. dobrý vzhled – tak tradiční u nástaveb z hliníku – s pevností celoplastového řešení, stoupne hmotnost nástavby nad únosnou mez a bude vlastně omezením pro množství výbavy ve vozidle a možným dalším zdrojem problémů z pevnostního hlediska.

Podle popisu v příspěvku a podle obrázků technologie výroby plastových dílů a částí také úplně neodpovídá technologii používané a odzkoušené naší partnerskou organizací. To by mohlo být důvodem k některým viditelným deformacím nebo ohybům na výrobku.

Takže naše firma by spíše upřednostnila buď řešení celoplastové se vším všudy, nebo hliníkovou konstrukci jenom s některými části z plastické hmoty, jako např. nádrže, nebo část úložných prostor – části, které nejsou nosné.

Co se týče vzhledu, dobře vymyšlená a naprojektovaná nástavba s použitím odpovídajících technologií při výrobě, umožňuje vytvořit nástavbu s prvky, které ji povyšují tak trochu na umělecké dílo s jedinečností a zachováním plné funkčnosti při svém nasazení. Tady naše firma již na základě využití zkušeností našeho partnera vytvořila a postavila automobil s celoplastovou nástavbou podle technického návrhu našich pracovníků. (připravujeme zvlášť příspěvek). Celoplastová nástavba dává možnost vytvářet nástavby různých tvarů, které se dříve u celohliníkových nástaveb dosahovali aplikací panelů z plastů – hlavně laminátů.

U hliníkových nástaveb je totiž v této době znatelný posun ve výrobě „krabicovitých" nástaveb, které jsou výrobně jednodušší a ostatně jsou svým způsobem „technicky" velmi vzhledné.

Přiložené obrázky dostatečně potvrzují názory naše i našeho partnera. Firma ZHT Group je v této chvíli připravena zodpovědět všechny vaše případné dotazy související s těmito plastovými nástavbami a případně i nachystat pro vás návrhy k možnému řešení nástavby jak dopravních automobilů, tak i CAS nebo i jiných vozidel.Bližší infomace naleznete na www.zht.cz nebo kanocz@zhr.cz

Ing. Stefan Kanocz, technický ředitel


-wap-

Sdílet
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK