Pondělí 28. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Dvě setkání v Přibyslavi

V pátek 17. dubna 2009 se v Přibyslavi sešel Výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ten vedle projednání stěžejních bodů programu pokračoval ve schůzce se starosty krajských sdružení a posléze s generálními řediteli Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a Výzbrojny požární ochrany, a.s. Druhého dne, 18. dubna 2009 pak Centrum hasičského hnutí Přibyslav přivítalo jednání starostů okresních sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

V pátek 17. dubna 2009 se v Přibyslavi sešel Výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ten vedle projednání stěžejních bodů programu pokračoval ve schůzce se starosty krajských sdružení a posléze s generálními řediteli Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a Výzbrojny požární ochrany, a.s. Druhého dne, 18. dubna 2009 pak Centrum hasičského hnutí Přibyslav přivítalo jednání starostů okresních sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Hlavní náplní prvního dne byla příprava následného shromáždění starostů, která se nesla v duchu plnění dosavadních úkolu a především otázky harmonogramu nadcházejícího řádného sjezdu sdružení. Otázky vrcholného jednání, které se bude konat 3. a 4. července 2010 v Ostravě, byly červenou nití obou rokovacích dnů. Vše nasvědčovalo tomu, že sjezd se stává hlavním tématem setkání dobrovolných hasičů na všech stupních.

Ing. Richtr mimo jiné příznivě zhodnotil semináře hospodářů a starostů okresních sdružení a vedoucích okresních odborných rad mládeže, které byly na velmi dobré úrovni a velkým plusem byl i široký zájem. Podařilo se spojení dvou užitečných akcí a do budoucna je dobrým námětem v podobných akcích pokračovat.

Starostové krajů se se závěry Výkonného výboru ztotožnili a ty byly následně předneseny na Shromáždění starostů následujícího dne. V sobotu byla úvodním bodem programu Zpráva starosty SH ČMS Ing. Karla Richtra. Ten zhodnotil minulý rok a neopomněl upozornit na to, že ten letošní je nejen rokem hasičské olympiády v Ostravě a rokem, kdy si připomeneme 145. výročí vzniku prvního českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech, ale také rokem příprav IV. řádného sjezdu SH ČMS. Ing. Richtr zvláště připomněl akce, které sdružení očekávají v nejbližší době. Vedle již vzpomínané olympiády to je Propagační jízda SH ČMS Přibyslav-Ostrava, která se koná ve dnech 10.-17. června 2009. Ještě před tím se začátkem května členové SH ČMS úcastní veletrhu IDET v Brně a zapojí se 13. května do celostátní akce Den proti rakovině.

Také letošní rok chce SH ČMS navázat na dobrý rozvoj práce s dětmi a mládeži, a tak, jako loni se zaměřuje nejen na sportovní přípravu dospělých k ostravské olympiádě a k Mistrovství republiky v požárním sportu v září v Ústí nad Labem, ale také k ostravským soutěžím dětí a mládeže, stejně jako k celostátnímu kolu soutěže Plamen, které se letos koná v Třebíči začátkem července.

Obsáhlá zpráva starosty SH ČMS byla doplněna vystoupeními dalších funkcionářů sdružení a představitelů představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny, Výzbrojny požární ochrany a Fire Edit. Přítomní starostové obdrželi Výroční zprávu, která obsahuje všechny ukazatele za rok 2008. V závěru je pak Mgr. Vít Dvořák seznámil s možnostmi moderního otevřeného studia MOST.

Součástí shromáždění starostů bylo jejich focení pro potřeby archivu a almanachu SH ČMS.


Info: Josef Nitra, SH ČMS

-wap-

Sdílet
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK