Středa 23. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner KOMS 970

V Praze budou jednat generální ředitelé civilní ochrany zemí Evropské unie

Hlavní město bude ve dnech 22. – 24. dubna hostit setkání generálních ředitelů civilní ochrany států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských stá­tů.

Na pozvání generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, který v ČR za oblast civilní ochrany, resp. ochrany obyvatelstva, zodpovídá, do Prahy zavítají nejvyšší představitelé civilní ochrany z 30 evropských států včetně Turecka či Chorvatska. Jednání se zúčastní také vysocí činitelé krizového managementu Evropské komise – např. generální ředitel generálního ředitelství pro životní prostředí Karl Falkenberg, který v Evropské komisi zodpovídá za oblast civilní ochrany.

Toto setkání generálních ředitelů civilní ochrany evropských států se koná pravidelně dvakrát ročně a tentokrát ho vůbec poprvé díky českému předsednictví v EU hostí hlavní město České republiky.

Účastníci jednání budou diskutovat např. o možnostech zlepšení spolupráce v rámci Mechanismu civilní ochrany EU a jeho lepším využití při konzulární pomoci občanům jednotlivých zemí EU, kteří se ocitnou v nouzi při krizových situacích ve třetích zemích. Mechanismus byl takto využit např. po teroristickém útoku v indické Bombai, odkud bylo jeho prostřednictvím evakuováno několik zraněných Evropanů.

Tématem jednání rovněž bude problematika poskytování záchranářské pomoci státům postiženým katastrofou, ochrana před následky úniku nebezpečných látek – (chemických, biologických, radiačních a nukleárních), stav zavedení a vůbec budoucnost jednotného evropského čísla tísňového volání 112 apod. Představitelé si rovněž vymění zkušenosti z řešení nedávných mimořádných událostí a krizových situací, např. teroristických útoků v Indii, či problémy s dodávkou plynu.

Jednání generálních ředitelů civilní ochrany bude probíhat v TOP Hotelu Praha (Blažimská 1781/4, Praha 4.) Oficiální část setkání začíná ve čtvrtek 23. dubna v 9:00 a končí v pátek 24. dubna ve 13:00.

Více informací o akci na www.hzscr.cz/…editelu.aspx

Toto setkání nejvyšších představitelů civilní ochrany evropských zemí je již druhou významnou akcí, kterou v rámci českého předsednictví EU uspořádalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V únoru se v Brně uskutečnil expertní seminář věnovaný problematice informovanosti obyvatelstva v oblasti civilní ochrany. Výsledky semináře jsou k dispozici na www.hzscr.cz/…-zavery.aspx

Prioritami českého předsednictví
v oblasti civilní ochrany jsou:

1) Zvýšení informovanosti obyvatel EU o problematice civilní ochrany s cílem zvýšit jejich povědomí o možnostech prevence, varování před mimořádnými událostmi a vhodném chování během mimořádných událostí
2) Zlepšení práce „Monitorovacího a informačního střediska" a jeho spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi
3) Prevence katastrof na úrovni EU
4) Rozvoj evropské schopnosti boje proti hrozbám CBRN (chemickým, biologickým, radiačním a nukleárním látkám).
5) Schválení a operační nasazení modulů civilní ochrany. Jsou to prostředky pro záchranné práce při závažných mimořádných událostech, které jsou tvořeny z vnitrostátních zdrojů členského státu na principu dobrovolnosti. V současnosti je zaregistrováno 79 modulů ze 17 členských států (např. Modul pro letecké hašení lesních požárů s pomocí letadel, Modul pro vysokokapacitní odčerpávání vody). ČR prosazuje zvýšení počtu modulů a vytváření jejich nových typů. Již v letošním roce 2009 by měl být nap,. registrován nový modul „Nouzové dočasné přístřeší,“ na kterém se bude podílet Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně.

Více informací na www.hzscr.cz/docDetail.aspx?…;

Podrobnější informace k problematice českého předsednictví EU včetně týmu předsednictví naleznete na www.hzscr.cz/presidency

Program setkání generálních ředitelů civilní ochrany


Info: GŘ HZS ČR

-wap-

Sdílet
Banner Probo