Pátek 25. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner POBP: 970 nádrž

Příprava členů jednotek SDH obcí kategorie JPO V

HZS Středočeského kraje Územní odbor Mladá Boleslav uspořádal pro členy JSDH obcí kategorie JPO V cyklickou odbornou přípravu v roce 2009 a specializační kurz pro velitele jednotek SDH obcí „Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana“.

HZS Středočeského kraje Územní odbor Mladá Boleslav uspořádal pro členy JSDH obcí kategorie JPO V cyklickou odbornou přípravu v roce 2009 a specializační kurz pro velitele jednotek SDH obcí „Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana“.

Cílem tohoto kurzu bylo mimo jiné prezentovat jednotkám SDH obcí činnosti v oblasti OO, zvýšit jejich odbornou úroveň, ověřit vhodnost formy přípravy a především zajištění připravených a organizovaných skupin osob k plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Ve dnech 17. – 18. dubna 2009 se teoretické přípravy a praktického výcviku v areálu RZ Seba v Borovici zúčastnilo 92 členů JSDH obcí.

Program byl připraven tak, aby se střídaly teoretické přednášky s praktickou přípravou. Ve večerní části praktického výcviku si členové JSDH vyzkoušeli přípravu nouzového ubytování. K dispozici měli dva stany – vojenský zdravotnický stan ZS 1 a moderní nafukovací stan ES 56 TL, který je součástí kontejneru nouzového přežití určeného k rychlé a neodkladné pomoci větší skupině obyvatelstva při zásahu v případě mimořádné události. V rámci ochrany před povodněmi si vyzkoušeli stavbu protipovodňové hráze z dvoukomorových pytlů zapůjčených Magistrátem města Mladá Boleslav. Pro vlastní praktickou činnost si také zajistili osvětlení výcvikového prostoru.

Po ranním bloku přednášek k problematice ochrany obyvatelstva následovala praktická část věnovaná ochraně před nebezpečnými chemickými látkami. Pprap. Hynek Šlechta s kolegou předvedli účastníkům kurzu výbavu chemického automobilu, ochranné prostředky pro zásah s únikem nebezpečné látky a přístroje pro detekci těchto látek. HZS podniku Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav představila kombinované vozidlo MAN 6×6 s kontejnerem Dekonta. Strojník Jiří Urban seznámil členy JSDH obcí s touto unikátní technikou. Jedná se o vozidlo určené pro prvotní zásah, vyprošťování osob při DN, ale především určené na likvidaci nebezpečných látek a dekontaminaci osob.

V závěru kurzu byli účastníci přezkoušeni ze znalostí testem.

Kombinace teoretické přípravy a praktického výcviku v dvoudenním kurzu se ukázala jako vhodná forma přípravy členů jednotek SDH obcí, která přiblížila fyzickou a psychickou náročnost i při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva a zároveň dokázala udržet pozornost účastníků po celou dobu kurzu.

Světlana Beránková
HZS STČ, ÚO Mladá Boleslav

-kow-

Sdílet
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK