Pátek 3. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nový dopravní automobil pro hasiče obce Kuklík dodala firma THT Polička, stál 910 tisíc

Dobrovolní hasiči z Kuklíku pořádali v sobotu 9. září 2017 slavnostní valnou hromadu, u příležitosti přivítání nového člena sboru – dopravního automobilu DA L-1-Z Ford Tranzit.

Slavnost byla zahájena v odpoledních hodinách před hasičskou zbrojnicí. Shromážděné hasiče ve vycházkových uniformách a jejich rodinné příslušníky včetně hostů z okolních sborů a zástupců Obce Kuklík přivítal starosta SDH Vladimír Peňáz ml.

V roce 2017 obdržela obec dotaci od MV-GŘ HZS ČR na nákup nového hasičského automobilu. Cena vozidla činila 910 tisíc Kč, z toho dotace od MV-GŘ HZS ČR činila 450 tisíc Kč a dotace od Kraje Vysočina 300 tisíc Kč zbylých 160 tisíc Kč doplatila obec. Automobil dodala firma THT Polička.

Obec současně realizuje přestavbu hasičské zbrojnice, která je součástí obecního úřadu. Dojde o rozšíření o jedno garážové stání a sklady pro potřeby sboru.

Po krátkých proslovech starosty obce Ing. Ladislava Regenta a starosty sboru, který poděkoval vedení obce za nákup automobilu a slíbil, že ačkoliv nový automobil není v majetku sboru, budou se o něj jeho členové pečovat jako o vlastní.

Další poděkování bylo adresováno dvěma členům sboru, kteří se o pořízení nového automobilu nejvíce zasloužili a to místostarostovi obce Kuklík Ing. Ladislavu Rakovi a veliteli SDH a JSDH Ing. Bohdanu Kalinovi, na jejichž bedra padla veškerá administrativa s nákupem spojená.

Poté byly starostou obce předány klíče od automobilu do rukou starosty sboru Vladimíru Peňázovi. Po tomto slavnostním aktu následovalo „ukončení letní sezóny“, tradiční posezení s jídlem a pitím.


Kuklík je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Leží 8 km severně od Nového Města na Moravě. V roce 2017 zde žilo 197 obyvatel. V loňském roce oslavil sbor 80 výročí svého založení.

Přečtěte siSbor dobrovolných hasičů v Kuklíku vznikl nařízením, v současné době je hlavním nositelem kulturní činnosti

Pro vybavení sboru zakoupila obec v roce 1937 starší vozní stříkačku, zachovalou, ale ostatní vybavení si sbor postupně nakupoval ze svých prostředků.

V roce 1951 si zakoupil 8místné osobní auto Škoda 650, v roce 1954 převzal motorovou stříkačku PPS 8, v roce 1971 zakoupil MNV vozidlo T 805-valník, v roce 1986 získal skříňové vozidlo Robur a v roce 1995 PPS 12. V roce 2002 zakoupila obec vozidlo CAS 25 3500 M2R Š 706 RTHP.

Sbor má 77 členů z toho 56 dospělých a 21 mladých hasičů. Zásahová jednotka je zařazena v plánu plošného pokrytí jako JPO V s CAS, je složena z 22 hasičů, z tohoto počtu jsou 4 velitelé družstva, 6 strojníků, 1 technik a 16 nositelů dýchací techniky.

Průměrný počet výjezdů k událostem se pohybuje 15–25 za rok.

Vladimír Peňáz ml., David Dvořáček
Sdílet