Úterý 9. srpna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení MOLDEX 2017 skončilo, český tým byl zapojen do 3 mimořádných událostí

V rámci pokračujícího projektu zahraniční rozvojové spolupráce s Úřadem pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska se český CBRN tým zúčastnil od 19. – 21. 9. 2017 mezinárodního cvičení MOLDEX.

Cvičení se zúčastnily partnerské země projektu (Bělorusko, Ukrajina, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko) a dále, mimo ČR, také Dánsko a Rumunsko.

Námětem bylo zemětřesení, jehož následkem došlo ke zřícení budov a protržení přehrady s následným zaplavením oblasti. Součástí scénáře byla také nehoda dopravních prostředků přepravující nebezpečné chemické látky.

Česká republika se do tohoto cvičení zapojila v rámci pokračujícího projektu zahraniční rozvojové spolupráce Hasičského záchranného sboru ČR s Úřadem pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska, financovaného Českou rozvojovou agenturou.

MV-GŘ HZS ČR se rozhodlo pro účely tohoto cvičení vyslat modul pro detekci chemických, biologických, radiologických a jaderných látek a odběr vzorků, který je složen z příslušníků a techniky MV-GŘ HZS ČR, HZS HMP, HZS SČK a IOO Lázně Bohdaneč.

Tento modul je vyslán jako jednotka MV-GŘ HZS ČR.

Český CBRN tým byl zapojen do 3 mimořádných událostí. První byla dopravní nehoda autobusu, nákladního automobilu a cisterny převážející čpavek. Druhou událostí byl únik nebezpečné látky H2SO4 na sídlišti s postižením většího množství obyvatel.

Posledním nasazením byla havárie v chemické továrně, kde došlo k úniku 30 tun nebezpečných látek, ke zranění 46 osob a úmrtí 15 osob.

Český tým, který je zaměřen na odběr vzorků a detekci chemických látek, provedl odběr 14 kapalných a plynných vzorků v nebezpečné zóně a jejich analýzu. Nad rámec svých úkolů tým provedl dekontaminaci 17 záchranářů z jiných států.

V rámci plnění svých úkolů český tým spolupracoval s moldavskými záchranáři a také dalšími mezinárodními týmy.

mjr. Bc. Martin Kavka
tiskový mluvčí
HZS Praha
Sdílet