Středa 1. prosince 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči ve Znojmě trénovali stabilizaci konstrukcí, využili areál se stavbami určenými k demolici

Poslední letošní vícedenní výcvik absolvoval minulý týden tým vybraných jihomoravských hasičů se specializací na záchranu zavalených osob a stabilizaci staticky narušených konstrukcí.

Dějištěm výcviku se stalo město Znojmo, kde v areálu objektu městské zeleně probíhala demolice několika staveb. Příslušníci HZS Jmk zde nacvičovali vertikální a horizontální stabilizaci staticky narušených objektů v reálných podmínkách.

Díky spolupráci se Záchranným útvarem HZS ČR Hlučín, který demolici prováděl, se podařilo připravit některá stanoviště pro výcvik a zároveň otestovat pevnost vybudovaných stabilizačních prvků

Praktický výcvik byl rozdělen do dvou dnů. Dopoledne prvního dne se příslušníci seznámili s problematikou vertikální stabilizace, možnosti využití stabilizační sady PARATECH, vhodností nasazení profilů a délek u dřevěných prvků. Celé odpoledne až do podvečerních hodin pak věnovali svoji činnost stabilizaci vyzděného sklepa s klenbou.

Několik zásahů toho typu včetně záchrany zavalené osoby v Hodonicích na Znojemsku zaznamenali jihomoravští hasiči po silných deštích v roce 2014.

Druhý den měli hasiči připravený scénář k záchraně zavalené osoby bez možnosti přístupu. K jejímu vyproštění museli využít pouze prostředků dislokovaných na požárních stanicích typu C1. Takticky museli zvládnout horizontální stabilizaci staticky narušené obvodové zdi, následných průraz, vytvoření bezpečné přístupové cesty k zavalené osobě.

Tým je tvořen příslušníky z požárních stanic Blansko, Znojmo, Hodonín a stanice Lidická z Brna. Z každé požární stanice prochází výcvikem maximálně 3 příslušníci, kteří mají za úkol předávat získané informace kolegům na směnách.

Základní stabilizační sadou a prostředky pro záchranu disponují dnes již všechny výše zmíněné územní odbory. Nabízená pomoc tohoto typu je tak ze strany HZS Jmk dostupná hned z několika lokalit, a to rychleji a účelněji, než tomu bylo v předešlých letech.

Sdílet