Pátek 25. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: PO-BP 970

CVIČENÍ: Rozsáhlý požár v areálu skladu paliv na Havlíčkobrodsku

CVIČENÍ: V rekonstruované budově kotelny v areálu podniku Čepro, a.s., provoz Šlapánov došlo k úniku plynu, výbuchu a následnému požáru. V době vzniku požáru se v objektu nacházelo čtyřiadvacet zaměstnanců externí firmy, která zde prováděla rekonstrukci kotelny.

V rekonstruované budově kotelny v areálu podniku Čepro, a.s., provoz Šlapánov dojde k úniku plynu, výbuchu a následnému požáru. V době vzniku požáru se v objektu nachází čtyřiadvacet zaměstnanců externí firmy, která zde provádí rekonstrukci kotelny. Čtyřem osobám se podaří z hořícího objektu včas uniknout. Zbylých dvacet lidí zůstává v kotelně uvězněno.

Jeden z nich, který je lehce zraněný, oznamuje tuto události na linku tísňového volání Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina v 12:32 hod. V kotelně je několik zraněných. Požár si vyžádal také oběti na životech. Uvnitř průmyslového areálu hrozí další rozšíření požáru a jsou ohroženy i sousední objekty. Přítomní zaměstnanci firmy, jsou z objektu okamžitě evakuováni.

Z kotelny uniká mrak propan butanu a prostupuje prostorem okolo brány mimo areál. Jeho koncentrace je na hranici meze výbušnosti a přibližuje se k budově nádraží ve Šlapánově. Okamžitě dochází ke svolání krizového štábu obce Šlapánov, který zajišťuje evakuaci nádraží a vyrozumění obyvatelstva.


Takovýto byl námět cvičení složek integrovaného záchranného systému kraje Vysočina, které proběhlo včera (6. května 2009).


Při zhruba hodinu a půl trvajícím cvičení došlo k prověření základních činností Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, HZS podniku Čepro Šlapánov, a.s., jednotek dobrovolných hasičů spádových obcí, Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, Policie České republiky, Městské policie a dalších složek. Došlo i k ověření vnitřního a vnějšího havarijního plánu společnosti Čepro, a.s., provoz Šlapánov. Ověřena byla součinnost mezi jednotkami požární ochrany a ostatními složkami integrovaného záchranného systému.


Do celé akce bylo zapojeno více než sto hasičů, policistů a zdravotníků. Představitelé jednotlivých zúčastněných složek hodnotí cvičení následovně:


HZS kraje Vysočina – plk. Ing. Drahoslav Ryba


Do cvičení bylo zapojeno na šest desítek profesionálních, dobrovolných a podnikových hasičů. K celkovému vyhodnocení cvičení dojede zhruba za tři týdny po obdržení zpráv od rozhodčích. Z prvních postřehů je zřejmé, že cvičení splnilo svůj účel a cíl. Z naší strany došlo k ověření reálných dojezdových časů jednotek, spojení a komunikace. Poprvé si zde hasiči vyzkoušeli třídění zraněných v nebezpečné zóně metodou START. Celkově jsem s odvedenou prací hasičů, jak při samotném zásahu, tak také při koordinaci složek integrovaného záchranného systému velmi spokojen.


Krajský úřad kraje Vysočina – Ing. Jan Murarik


Velmi důležitým faktorem při společném zásahu složek integrovaného záchranného systému je vzájemná součinnost pod velením velitele zásahu. Každý musí znát svoji činnost a v činnosti neomezovat druhé.Cvičení prověřilo funkčnost fónicého spojení při činnosti složek integrovaného záchranného systému, vzájemné poznání a způsob nasazení záchranářské techniky a vybavení a způsob třídění zraněných a příjmu zraněných k péči v nemocničním zařízení. Podobné cvičení se plánuje na podzim na Třebíčsku, kde bude simulovanou událostí pád letadla.


Zdravotnická záchranná služba – Ing. Vladislava Filová


Do plánovaného cvičení bylo zapojeno několik desítek zdravotníků. Na místě zasahoval vrtulník LZZS Jihlava, čtyři posádky RLP, tři posádky RZP a dvě posádky DRNR. Zdravotníky byla prověřena aktivace traumatologického plánu s uvědoměním zaměstnanců o mimořádné události pomocí sms zprávy na mobilní telefony. Na místě byl aktivován stan pro hromadné neštěstí, který se opět osvědčil pro léčbu zraněných při nepříznivém počasí.

Cvičení nám umožnilo prověřit jak činnost zasahujících posádek na místě mimořádné události, tak také organizaci a akceschopnost jak záchranářů, tak i Zdravotnického operačního střediska. Jedním z cílů cvičení byl i nácvik a prověření práce s novou spojovací technikou ZZS – ručními radiostanicemi TPH 700 Jupiter. Metodika práce i technické parametry radiostanic se ukázaly jako vyhovující pro nasazení do ztížených podmínek hromadného neštěstí i do běžného provozu. Celé cvičení hodnotíme velice kladně.


Petra Musilová
tisková mluvčí
HZS kraje Vysočina

Jitka Svatošová
tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina

Jana Mazourová
tisková mluvčí
Policie ČR

Miroslav Havlík
tiskový mluvčí
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina 

-miw-

Sdílet
Banner zeka 970 OK