Sobota 19. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Metodická pomůcka pro cvičení krizových štábů

Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje – UO Prostějov vydala multimediální CD „Metodická pomůcka pro organizaci cvičení krizových štábů určených obcí".

Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje – UO Prostějov vydala multimediální CD „Metodická pomůcka pro organizaci cvičení krizových štábů určených obcí".

„. Metodická pomůcka je koncipována do dvou samostatných bloků. První blok dává k dispozici přehled základních předpisů a metodiky práce krizového štábu, včetně formulářů a doporučení. Druhý blok popisuje konkrétní cvičení. Cvičení je rozděleno na teoretickou část a praktickou část.

Teoretická část obsahuje dokumentaci (včetně prezentace), pomocí níž je možné vést cvičení krizového štábu. Teoretická část cvičení se odehrává na pracovišti krizového štábu. Praktická část slouží jako doplněk k teoretické s praktickým nasazením sil a prostředků. V případě metodiky se jedná o cvičení jednotek požární ochrany zaměřené na plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pro doplnění jsou ve spodní části okna uvedeny i odkazy na informace, které lze využít při práci krizového štábu. Součástí metodiky je i krátký film popisující cvičení složek IZS „POVODEŇ 2008“, které se uskutečnilo v rámci cvičení krizového štábu města Prostějov. Metodická pomůcka byla vydána za přispění grantu Ministerstva vnitra a bude zdarma distribuována na Hasičské záchranné sbor krajů, Krajské úřady a obce s rozšířenou působností.Petr Ošlejšek-swo-

Sdílet
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK