Pátek 4. prosince 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Problematika zásahových cisteren v provedení R a Z pro JSDHO

Na serveru Požáry.cz se objevila v nedávné době diskuze, týkající se toho, že mnohé jednotky SDH nedisponují předpisovou automobilovou technikou, plynoucí z přílohy vyhlášky 247/2001 o organizaci a činnosti JPO a Řádu strojní služby. Redakce oslovila GŘ HZS ČR a také TÚPO. Jak tomu tedy je?

Používání CAS 25 Škoda 706 u JSDH

Na popud čtenářů našeho serveru byla problematika vozu CAS 25 Škoda 706 a jeho používání coby CAS u jednotek SDH, konzultována redakcí webu Požáry.cz přímo s GŘ HZS ČR. Z konzultace vyplynulo z toho toto:

Ve vyhlášce 247/2001 je jako vozidlo CAS pro JSDH uvedeno jeho provedení Z, tedy rozsah vybavení základní, v Řádu strojní služby pod tímto pojmem několik typů MPT, není mezi nimi však automobil CAS 25 Škoda 706, jenž je i přes své stáří stále jedním z nejrozšířenějších zásahových automobilů právě u těchto jednotek. Dle Řádu strojní služby spadá pod kategorii R, tedy rozsah vybavení redukované.

V době vzniku tohoto a jemu podobných automobilů žádná kategorie neexistovala, kategorizace ve vyhlášce a její znění v Řádu strojní služby je pouze a jen informativním pojmem, sloužícím ke sběru dat pro potřeby evidence MPT. Automobil CAS 25 Škoda 706 může tak být zařazen jako vozidlo CAS u jednotek SDH II/III.

CAS 25 Škoda 706 byla zařazena k používání u jednotek PO na základě schválených technicko přejímacích podmínek, proto je pro nasazení při zásahu plnohodnotným požárním automobilem. To platí za předpokladu, že v průběhu jeho dosavadního provozu nedošlo v rámci nějaké modernizace k omezení jeho funkčnosti nebo k omezení rozsahu požárního příslušenství.

Kategorizace má zejména doporučující charakter. Volně řečeno, je to obdobné jako u přídavných světel modré barvy (psáno dvě, myšleno nejméně dvě).


Přetypování CAS z provedení R na provedení Z

S problematikou CAS provedení R a Z, resp. s otázkou přestavby provedení R na Z, byl redakcí osloven i Technický ústav požární ochrany (TÚPO). Zpětně dorazilo následující:

TÚPO provádí zkoušky, posouzení a certifikaci zásahových požárních automobilů dle Vyhlášky MV č.35/2007 Sb. a souvisejících technických norem na základě takovéhoto posouzení poté může konstatovat zda automobil splňuji či nesplňuje dané podmínky. Tím je dáno, zda může být zařazen mezi zásahové automobily.

Automobil vždy TÚPO posuzuje jako celek, nelze tudíž konstatovat, že automobil je v provedení Z jen na základě doplněné výbavy (i když se jedná o podstatný požadavek pro zařazení do požadované kategorie). Je vždy nutné i posoudit i ostatní požadavky týkající se konstrukce automobilu, výkonu apod. a teprve po splnění všech požadavků lze vydat na automobil příslušný certifikát.


 -wap-

Sdílet