Pátek 4. prosince 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

1. Aktiv jednotek PO okresu Rakovník

Dne 2. 5. 2009 byl v Rakovníku založen 1.Aktiv jednotek PO okresu Rakovník, jde o dobrovolné a nezávislé sdružení hasičů JSDH obcí , měst. Aktiv byl založen pro zlepšení organizační a operační činnosti jednotek, pro získávání různých informací a předávání zkušeností získaných při zásahu, cvičení ale i práci s technikou a technickými prostředky, při zpracovávání dokumentace k jednotkám.

Dne 2. 5. 2009 byl v Rakovníku založen 1.Aktiv jednotek PO okresu Rakovník, jde o dobrovolné a nezávislé sdružení hasičů JSDH obcí , měst. Aktiv byl založen pro zlepšení organizační a operační činnosti jednotek, pro získávání různých informací a předávání zkušeností získaných při zásahu, cvičení ale i práci s technikou a technickými prostředky, při zpracovávání dokumentace k jednotkám.

Vlastně je zaměřen komplexně na pomoc při činnosti jednotek , nákupu prostředků, opravách techniky a technických prostředků. Tím vším vlastně vypomáháme součastně i našim zřizovatelům – obcím a můžeme jim poskytnout lepší informace a i ušetřit finance na činnost JPO . Neprojednáváme žádné věci týkající se činnosti sdružení SDH. Na aktivu jsem přivítali všechny hasiče jednotek i hosty, bylo vysvětleno, čím se budeme zabývat a byl stanoven název a příští termín aktivu, byl založen email: Aktiv.JPO.okresu.Rakovnik@email.cz .

Na aktiv přislíbili účast i profesionální hasiči, vysvětlí a vyškolí v tématech, které se předem naplánují a tím všichni získají nové informace, či si obnoví vědomosti. V okrese Rakovník se založili i nové jednotky, kterým je aktiv dobrým rádcem a vypomůže při jejich činnosti. První aktiv řídil Ivan Legr – JSDH Slabce a Zbyněk Pochman JSDH Lužná. Zabývali jsme se lékařskými prohlídkami členů JSDHO, počty členů jednotlivých JPO dle kategorie, spojovou službou – analogem, vybaveností JPO technikou a technickými prostředky, získávání náhradních dílů na techniku, odpovědností velitele JPO, poplachovým plánem, mapami okresu Rakovník a orientací JPO při vyslání na mimořádnou událost, uvolňováním členů JPO ze zaměstnání, spoluprácí s HZS kraje a spoluprácí mezi JPO, možností informovanosti jednotek o prováděném cvičení a dohovory mezi jednotkami.

Na aktivu se dohodnul příští termín setkání a byly předem dohodnuty témata k projednání . Celý setkání proběhlo v klidu a nastala dlouhá diskuze na různými problémy, dohodli se první součinnostní cvičení JPO okresu Rakovník – Řevničov x Lužná, Všichni zúčastnění se shodli , že takové setkání a získání informací nám při činnosti JPO vypomůže a ušetří jak čas i finance.


Za Aktiv: Zbynda Pochman


-swo-

Sdílet