Pondělí 17. června 2019, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

Nová stanice profesionálních hasičů v Konici byla slavnostně otevřena, je u ní i heliport

Ačkoli číslo třináct prý nosí smůlu, hasičům z Konice přineslo štěstí. Pouze třináct měsíců totiž trvala stavba jejich nové požární stanice, kterou si převzali v pondělí 13. listopadu 2017.

Budova nabízí zázemí patnácti profesionálním hasičům včetně jejich velitele. Součástí komplexu jsou také garáže, dílny, malá tělocvična a heliport. Na stavbě se finančně podílel Olomoucký kraj.

Slavnostního přestřihnutí pásky a oficiálního uvedení stanice do provozu se zúčastnili JUDr. Ing. Jiří Nováček, 1. náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti, genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR, Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje, Ing. Jiří Calábek, zástupce ředitele Divize M – Morava společnosti OHL ŽS a.s., František Novák, starosta města Konice a spousta dalších významných osobností z celé ČR.

Příprava výstavby nové stanice byla zahájena před více než deseti lety a v roce 2009 Olomoucký kraj nechal zhotovit prvotní projektovou dokumentaci. Následně došlo k jejím různým úpravám a v roce 2015 byla převedena na Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.

V roce 2016 město Konice poskytlo HZS Olomouckého kraje pozemek vhodný pro výstavbu a 12. září 2016 bylo zhotoviteli, firmě OHL ŽS a.s., předáno staveniště.

Nová stanice HZS vyrostla na „zelené louce“ za 13 měsíců.

Profesionální hasiči dnes získali budovu s odpovídajícím zázemím pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb a zázemí pro fyzickou přípravu.

Doufám, že se jim v nové stanici bude dobře sloužit ve prospěch občanů města a přilehlého okolí,

zhodnotil průběh stavby krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík.

Celkové náklady na výstavbu požární stanice v Konici činily 47 916 572,85 Kč a stavba byla financována z prostředků státního rozpočtu. Součástí stanice je i místo pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby, na které přispěl finanční částkou 250.000 Kč Olomoucký kraj.

Historie požární stanice v Konici

Výstavba budovy bývalé požární stanice byla zahájena v roce 1954, o čtyři roky později byla slavnostně otevřena. Šlo o budovu v majetku města Konice stojící v jeho centru.

Postupem času, jak rostly rozměry požární techniky a navyšoval se počet příslušníků sloužících na stanici, a i přes řadu rekonstrukcí a úprav, přestala stávající budova vyhovovat současným požadavkům na výjezdovou techniku, odbornou přípravu a technické zázemí.

Kolem budovy nebyl žádný volný prostor a navíc umístění budovy svým napojením na veřejnou komunikaci neumožňovalo plynulý, rychlý a bezkolizní výjezd požární jednotky k zásahu.

Přečtěte siV Konici byla poklepáním na základní kámen zahájena stavba nové hasičské stanice

Z těchto důvodu byly hledány možnosti výstavby nové stanice, která byla zahájena na podzim roku 2016.

Popis stanice Konice

Stanice Konice je stanicí typu P1 a službu zde vykonává celkem 15 příslušníků jednotky a velitelka stanice. Základní početní stav jedné směny je 5 příslušníků.

Do zásahového obvodu spadá město Konice (2 792 obyvatel) a dalších 27 obcí v rámci ORP Konice, celkem zde žije 14 584 obyvatel a plocha zásahového obvodu stanice je 247 km2.

Charakter zásahového obvodu je podhorský se specifickými podmínkami v zimním období, nachází se zde zařízení sociální péče, ubytovací zařízení, výrobní provozovny a rozsáhlé lesní porosty. Zásahový obvod požární stanice hraničí s Pardubickým a Jihomoravským krajem.

V současné době je na požární stanici umístěna tato požární technika:

  • CAS 20 T IVECO,
  • CAS 32 T 815,
  • užitkový automobil VW CADDY.

V listopadu 2017 převzal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje novou cisternu CAS 30 VH T815, která bude umístěna na nové požární stanici v Konici. CAS byla pořízena z IROP v rámci projektu „Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“.

V minulosti byla na požární stanici i výšková technika AZ 30 na podvozku IFA. Vozidlo bylo nutné s ohledem na stáří (40 let) a technický stav vyřadit.


V budoucnu uvažujeme, v návaznosti na nově pořizovanou výškovou techniku k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, o přesunutí výškové techniky na požární stanici Konice z některé ze stávajících požárních stanic.

Na nové požární stanici bude zajišťována i údržba speciální techniky pro jednotky SDH obcí a bude zde pracoviště krizového štábu města Konice. Zbudované místo pro přistání vrtulníku zrychlí poskytnutí zdravotnické pomoci v těžce přístupné oblasti Konicka a okolí.

Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet
Banner Partner & VIP: PO-BP 970x150 OK