Pátek 19. října 2018, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Cobra OK

Školnímu a výcvikovému zařízení HZS ČR byl udělen prestižní certifikát Centre of Excellence za zavedení simulačních technologií do výcviku hasičů

Od roku 2011 se Školní a výcvikové zařízení HZS ČR (dále jen ŠVZ) zabývá možností zavedení simulačních technologií do výcviku hasičů. Po dlouhém testování různých programů byl pro výcvik zakoupen holandský program XVR. V průběhu roku 2015 pracovali instruktoři na tvorbě scénářů a náročném přizpůsobení programu požadavkům výcviku výjezdových hasičů. Plné zavedení simulačního programu do výcviku probíhá od roku 2016.

V roce 2016 byla práce instruktorů oceněna v anketě Hasič roku 2016, kategorie Projekt roku 2016).

Program XVR je používán po celém světě, v současné době ho využívá přibližně 230 institucí. Vývojáři programu z Holandska se rozhodli na základě vynikající spolupráce a inovací, které instruktoři ŠVZ do programu přináší, udělit výcvikovému zařízení nejvyšší možné ocenění, tzv. Centre of Excellence (COE).

Toto ocenění prozatím obdrželo pouze 16 zástupců zmíněných více než 230 institucí z 10 států světa. Česká republika se tak zařadí mezi špičky ve využívání virtuální reality ve vzdělávacím procesu, v našem případě při výcviku profesionálních hasičů, jako jedenáctá země na světě s certifikátem COE-XVR.

Tento certifikát získala mimo jiné proto, že je teprve druhou zemí světa využívající umělou inteligenci implementovanou do simulačního programu.

Slavnostní předání ocenění proběhlo ve středu 15. listopadu 2017 v 10 v Brně za účasti zástupců vedení HZS ČR a dalších složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Simulační program XVR je velice dobrou didaktickou pomůckou, která efektivně doplňuje ostatní formy praktických zaměstnání. Umožňuje též simulovat scénáře, jejichž reálné provedení by bylo příliš náročné na personální a materiální zabezpečení (např. události s velkým množstvím zraněných osob, průmyslové havárie…), nebo výcvik rutiny v rozhodovacím procesu, kdy je možné zachovat stejné podmínky.

Pro výcvik byla vybudována speciální počítačová učebna, umožňující provádět výcvik na třech nezávislých stanovištích najednou. U větších simulací je komunikace realizována radiostanicemi a výcvik probíhá ve spolupráci s operačními důstojníky KOPIS.

Verze XVR na ŠVZ disponuje navíc umělou inteligencí, na které vývojáři programu spolupracují přímo s lektory ŠVZ Brno tak, aby program splňoval požadavky pro výcvik hasičů. Jedná se o výjimečnou verzi programu, kterou využívají pouze dva uživatelé na světě. Tato verze umožňuje používat interaktivní prvky (úbytek vzduchu z IDP, spotřeba hasiv z vozidel v závislosti na množství proudů a typu proudnic, reakce ohně na dodávanou hasební vodu atd.).

Velmi cenným zdrojem informací je spolupráce se zahraničím, která zlepšuje a zrychluje vývoj v této oblasti. S vývojáři proběhlo několikadenní pracovně-studijní setkání přímo v sídle firmy v Holandsku. V současné době spolupracuje ŠVZ s Německem či Francií, programátoři ŠVZ se aktivně podíleli i na mezinárodním cvičení NATO v Rumunsku v roce 2016.

XVR má široké možnosti využití a jeho současné zapojení do systému vzdělávání u HZS se bude jistě dále rozvíjet, proto jsme rádi, že můžeme být platnou součástí tohoto projektu s mezinárodním významem.

O certifikátu COE

Ocenění Centre of Excellence je udělováno výcvikovým zařízením, která mají s využíváním programu XVR a předáváním jeho výhod uživatelům nejlepší výsledky na světě.

Udělení tohoto certifikátu má být příkladem pro další výcviková zařízení a umožňuje zapojit se do dalšího vývoje programu XVR. Celosvětově má tento certifikát pouze 16 z více než 230 organizací využívajících program XVR.

Požadavky na zařízení oceněná tímto certifikátem:

 • simulace v programu XVR jsou plně začleněny do učebních osnov
 • organizace má jasně stanovené didaktické cíle do budoucna
 • má vytvořen a vycvičen kvalitní tým instruktorů
 • má propracované scénáře a metodiku výcviku a jeho hodnocení
 • disponuje mobilním nebo pevným hardware s kvalitní interní IT podporou

Dosavadní držitelé certifikátu Centre of Excellence:

 1. Babcock (Velká Británie)

 2. Country Fire Authority Victoria (Austrálie)

 3. East Midlands Ambulance Service (Velká Británie)

 4. ECASC (Francie)
 5. Escola Nacional de Bombeiros (Portugalsko)
 6. Estonian Academy of Security Sciences (Estonsko)

 7. Fundatia pentru SMURD (Rumunsko)

 8. Greater Manchester Fire & Rescue Service (Velká Británie)

 9. Hereford & Worcester Fire & Rescue Services (Velká Británie)
 10. Keski-Suomen (Finsko)
 11. Northampton Fire & Rescue Service (Velká Británie)

 12. Pertamina Indonesia (Indonésie)
 13. Shanghai Fire Brigade (Čína)

 14. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-midden (Holandsko)

 15. Veiligheidsregio Zuid Limburg (Holandsko)
 16. Warwickshire Fire & Rescue Service (Velká Británie)
Sdílet
Banner recyklujte s hasici 970 OK