Čtvrtek 1. října 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK

Česká účast na oslavách technických záchranářů v Německu

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslav Štěpán se v sobotu 16. května 2009 zúčastnil oslav Služby technické pomoci (Technisches Hilsfwerk – THW ) u příležitosti 20. výročí technických záchranářů v nových spolkových zemích.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslav Štěpán se v sobotu 16. května 2009 zúčastnil oslav Služby technické pomoci (Technisches Hilsfwerk – THW ) u příležitosti 20. výročí technických záchranářů v nových spolkových zemích.

Slavnostního aktu v Chemnitzu se generální ředitel HZS ČR Miroslav Štěpán účastnil na pozvání prezidenta Služby technické pomoci Albrechta Broemmeho.

Generální ředitel HZS ČR Štěpán, ve svém projevu vyjádřil obdiv k práci, kterou záchranáři odvádějí při zásazích, vyzdvihl výbornou spolupráci s českými hasiči a záchranáři a připomenul plánované společné projekty v blízké budoucnosti.

„Vím, že naše práce zahrnuje různá rizika a často řešíme smutné věci. Přeji Vám a všem záchranářům THW přesto optimismus a mnoho úspěchů nejen ve službě, ale i v osobním životě. Doufám, že v budoucnosti nás postihne co nejméně špatných událostí a že důvodem našich dalších setkání a spolupráce nebudou nějaké katastrofy, nýbrž raději cvičení, prezentace na veletrzích nebo výcvik,“ řekl genmjr. Štěpán.

Oslavy výročí technických záchranářů byly provázeny velkým zájmem nejen členů THW, ale také široké veřejnosti.

Služba technické pomoci ( THW ) byla založena v roce 1950 a spadá jako federální úřad pod německé spolkové Ministerstvo vnitra a je součástí tamního systému civilní ochrany. V Německu je to jediná státní organizace zabývající se ochranou proti katastrofám. Agentura je schopna do postižených oblastí vysílat zásahové síly a prostředky, disponuje širokou logistickou základnou a množstvím techniky.

V současnosti působí u Služby technické pomoci téměř 80 000 dobrovolníků včetně nejrůznějších specialistů. Služba technické pomoci má také dlouholetou praxi v poskytování humanitární pomoci a s účastí na humanitárních misích v zahraničí. Agentura disponuje prostředky pro nouzové dodávky pitné vody, potravin, její zaměstnanci i spolupracovníci jsou schopni obnovit dodávky elektrického proudu, zřídit dočasné telekomunikační spojení nebo stavět mosty.

V loňském roce se Hasičský záchranný sbor ČR a THW společně účastnili cvičení ALBIS 2008, jehož námětem byly rozsáhlé povodně na řece Labi a Ohře. Čeští a němečtí záchranáři tehdy procvičovali protipovodňová opatření, evakuaci, vyprošťování a záchranu osob i stavbu mobilního mostu přes vodní tok. Albis 2008 se zúčastnilo téměř 500 hasičů, policistů, vojáků, zdravotníků, zástupců města Litoměřice, povodí Labe, členů německé Služby technické pomoci, Monitorovací a informační centrum EU a Koordinační a vyhodnocovací tým EU. Cvičení bylo připraveno s podporou Evropské unie.

Cvičení ALBIS 2008 prokázalo souhru německých a českých záchranářů na vysoké profesionální úrovni.

EU-EX ALBIS 2008 byl úspěšný společný projekt českého Hasičského záchranného sboru a německého Spolkového úřadu Služby technické pomoci, který přispěl k dalšímu prohloubení spolupráce v oblasti civilní ochrany přesahující rámec státních hranic. Na základě tohoto projektu byly mezi Hasičským záchranným sborem ČR a Službou technické pomoci dohodnuty na tento rok dva konkrétní plány. Kurzy zaměřené na spolupráci při výcviku v oblasti vyprošťování osob ze zřícených budov a výcvik na zpevňování budov a v září letošního roku je plánované společné cvičení v Karlovarském kraji na téma boje proti lesním požárům, při kterém si čeští a němečtí záchranáři mj. procvičí dopravu vody na velké vzdálenosti.

Na světový hasičský veletrh Interschutz v Lipsku v roce 2010 je připravována společná účast a expozice HZS ČR a THW .

Projev generálního ředitele je k dispozici v příloze článku.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství 

-kow-

Sdílet
Přiložené soubory
Projev M. Štěpána zobrazit online DOC 27 kB
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK