Středa 1. prosince 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči Pardubického kraje i zástupci kraje podepsali memorandum

Memorandum o porozumění mezi Pardubickým krajem, Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a dolnoslezským vojvodou i dolnoslezským Krajským velitelem Státní požární ochrany ve Wroclawi bylo podepsáno ve středu 22. listopadu 2017 v Kudowie-Zdroji.

Memorandum s cílem rozvíjet dobrou sousedskou spolupráci navazující na tradiční přátelské vztahy mezi oběma zeměmi, jsou Strany přesvědčeny o potřebě spolupráce v případě katastrof, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí bylo podepsáno za přítomnosti JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, Ing. Jaroslava Folprechta, ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje, plk. Ing. Miroslava Kvasničky, ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Pawła Hreniaka, dolnoslezského vojvody, st. bryg. mgr inż. Adama Konieczneho, dolnoslezského velitele Státní požární ochrany.

Strany přistoupily k uzavření tohoto Memoranda v zájmu zemí, které zastupují a jejich obyvatel. Memorandum se vztahuje na území Pardubického kraje v České republice a na území Dolnoslezského vojvodství v Polské republice.

Strany se dohodly, že budou vytvářet technické, organizační a finanční podmínky pro vzájemnou spolupráci a poskytování pomoci. V případě potřeby vyřeší zvlášť složité problémy, podpoří vytvoření dvoustranných pracovních poradních skupin, složených z příslušných expertů.

Přítomní se podpisem memoranda dohodli na tom, že se budou navzájem informovat o nebezpečích, která mohou ohrozit území státu druhé strany, a nebezpečích, která vyžadují nebo mohou vyvolat potřebu vyžádání pomoci od druhé strany.

Mohou si vzájemně poskytovat pomoc při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Vzájemná spolupráce může být prohlubována i v rámci zdokonalujících výcviků, školení a cvičení, výměnných stáží a praxí, výměny zkušeností v podobě konferencí, seminářů a workshopů.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet