Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborná konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR proběhla již podvanácté

V sobotu 9. prosince 2017 se uskutečnil již 12. ročník „Odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR“.

Tato odborná konference se tradičně konala na půdě Vysokého učení technického v Brně, fakultě chemické, a jednotlivá témata se zabývala aktuální problematikou činností jednotek požární ochrany v rámci takzvaného „operačního řízení“, tedy ve vztahu k zásahové činnosti při řešení mimořádných událostí.

Odbornou konferenci zahájil Zdeněk Milan, prezident Moravské hasičské jednoty, která byla pořadatelem celé akce.

Po seznámení s jednotlivými tématy konference předal slovo první přednášející, kterou byla plk. Mgr. Radka Damková, MPA, ředitelka kanceláře ředitele HZS Moravskoslezské­ho kraje.

Její přednáška na téma „Aplikační praxe vybraných ustanovení právních předpisů v operačním řízení jednotek SDH obcí“, měla za úkol posluchače seznámit s problematikou úskalí v oblasti legislativy v souvislosti s pořizováním videozáznamů a fotografií při řešení mimořádných událostí a jejich následné zveřejňování na sociálních sítích a různých internetových portálech.

Následovala druhá velmi zajímavá přednáška plk. Ing. Radima Kuchaře, náměstka pro IZS a operační řízení HZS Moravskoslezského kraje na téma „Kontejnerový program HZS Moravskoslezského kraje“.

Zde se posluchači měli možnost seznámit s celou škálou kontejnerů s různým vybavením, kterými disponuje HZS Moravskoslezského kraje a které využívá k různým druhům mimořádných událostí.

Dopolední blok uzavřel mjr. Ing. Petr Kupka, vedoucí pracoviště výuky, MV – GŘ HZS ČR – Školícího a výcvikové střediska HZS ČR v Brně – Líšni, který posluchače letošní konference seznámil s problematikou „Hašení za pomocí vodní mlhy“.

Při téměř hodinové přednášce došlo k vysvětlení celé problematiky tohoto velmi účinného způsobu hašení požárů především v uzavřených prostorech a to za pomocí systému „Cobra“ a takzvaných „hřebů“.

Přečtěte siKulturu hašení zdokonalují hasiči v Berouně, proud "D" vystačí na požáry v přírodě i domech

Letošní ročník odborné konference uzavřela přednáška Jiřího Janče z firmy Nextservice na téma „VP Receiver hasičům – nový systém vyrozumívání dobrovolných hasičů o vzniklé mimořádné události“.

Na úplný závěr dnešní akce bylo losování tomboly, kdy řada účastníků získala věcného vybavení do svých jednotek, jako byl tablet, mobilní telefon, zásahové rukavice, nože, bourací sekery anebo třeba upomínkové předměty.


Letošního ročníku odborné konference se zúčastnilo více jak 70 posluchačů a to napříč celou Českou republikou, což je jasným důkazem toho, že dobrovolní hasiči mají zájem o prohlubování svých znalostí a především také že svoji činnost berou velice vážně a snaží se udržovat krok s novými trendy v rámci jednotlivých činností.

Letošní, již 12. ročník odborné konference je za námi a je nutné poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. Nejen organizátorům z řad Moravské hasičské jednoty a všem přednášejícím, ale také vedení VUT Brno-fakulty chemické za poskytnutí prostor a HZS ČR a Jihomoravskému kraji za finanční podporu.

Nemalý dík si zaslouží firma Dräger za dlouholetý sponzoring a server Požáry.cz za mediální podporu a propagaci odborné konference.

Zdeněk Milan, prezident MHJ
Sdílet