Středa 1. prosince 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Brněnské středisko Školního a výcvikového zařízení HZS ČR navštívilo šest specialistů z Běloruska

Ve dnech 7. – 10. 11. 2017 navštívilo brněnské středisko ŠVZ šest specialistů na vzdělávání hasičů z Běloruska. Jednalo se o odborníky z Velitelsko-inženýrského institutu v Minsku (obdoba naší VŠB v Ostravě) a ze Státního vzdělávacího institutu Ministerstva pro mimořádné události ve Světlé Rošči (obdoba ŠVZ).

Zahraniční kolegové se zajímali především o systém výuky a výcviku hasičů v ČR a o skladbu a obsahovou náplň našich kurzů. Středobodem jejich návštěvy byla problematika chemické služby, CBRN a specificky se zajímali o vše kolem radiace. Důvodem je stavba jaderné elektrárny v Bělorusku a jejich příprava na výcviky hasičů v dané oblasti.

Kolegové z Běloruska navštívili i KOPIS Jihomoravského kraje, kde se podrobně zajímali o systém fungování našich Center tísňových volání.

Díky velké ochotě a vstřícnosti Bc. Tomáše Richtera, MBA (bývalého velitele CPS v Brně na Lidické ulici) proběhlo i velmi obohacující a podnětné setkání a debata na téma specifika výcviku hasičů zajišťujících bezpečnost jaderných elektráren.

Ve volném čase jsme vzácné návštěvě ukázali krásy města Brna se vším typicky českým, co k takové zahraniční návštěvě patří.

I tato družba se povedla a my se těšíme se na pokračování fungující spolupráce se státními vzdělávacími instituty Běloruského Ministerstva pro mimořádné události, neboť v oblasti praktických výcviků hasičů pomocí trenažérů, výcviku v první pomoci a ve vzdělávání s využitím virtuální reality od nich můžeme mnohé čerpat.

Velký dík patří, kromě lektorů ŠVZ Brno, paní Ing. Světlaně Donskich z GŘ v Praze, která po celou dobu s vysokým nasazením zajišťovala výborný překlad a pomáhala s organizací této delegace.

plk. Ing. Radovan Kočí, ŠVZ Brno
Sdílet