Sobota 26. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

Cvičný požár zauhlovací chodby v elektrárně Kolín

Tématem taktického cvičení byl zvolen požár zauhlovací chodby o půdorysu 92×4,5 m s výškou stropu 2,3 m se dvěma horizontálními dopravníky, které jsou součástí technologie zauhlování kolínské elektrárny.

Tématem taktického cvičení byl zvolen požár zauhlovací chodby o půdorysu 92×4,5 m s výškou stropu 2,3 m se dvěma horizontálními dopravníky, které jsou součástí technologie zauhlování kolínské elektrárny.

Požár vznikl v důsledku technické závady na ložisku pásového dopravníku. Touto iniciací došlo k zahoření pryžového pásu dopravníku a dopravovaného uhlí.

Důvodem rychlého šíření požáru v tomto prostoru bylo přítomnost značného množství jemných prachových částic uhlí.Událost byla simulována v dopoledních hodinách při běžném provozu zauhlování zásobníků kotlů. Zaměstnanci požár zpozorovali po deseti minutách od jeho vzniku a bez prodlevy jej telefonicky nahlásili na tísňovou linku 150. Zároveň byl požár oznámen vedoucímu provozu a ostraze objektu elektrárny. Na pracovišti 150 byla událost zpracována do datové věty a předána k dalšímu řešení na SOPIS Kolín.

Na základě získaných informací SOPIS na místo případu vyslalo jednotku ze stanice HZS Kolín s technikou CAS 27 Dennis, CAS 32 T 815 a AP 42 Bumar. Dále by na místo požáru měla být vyslána místní jednotka JPO V. Zibohlavy s technikou AS 16 IFA 50 a JPO III. Týnec nad Labem s CAS 24 Š 706. Je však pouze prověřeno spojení s těmito jednotkami.

Po příjezdu první jednotky do areálu podniku Dalkia Kolín a.s. dostal VZ od vedoucího pracovníka prvotní informace o požáru. Na základě získaných informaci a vzhledem k rozsahu události se VZ rozhodl vyhlásit druhý stupeň poplachu. SOPIS Kolín vyhlásilo poplach pro JPO I. stanice HZS Ovčáry,a prověřilo spojení s JPO III. Starý Kolín a Zásmuky, které však na místo požáru nepovolalo. Na místě případu dal VZ rozkaz k nasazení tří útočných C proudů. První proud byl vytvořen přes chodbu šikmého dopravního pásu na severní stranu zauhlovací chodby a to přímo proti frontě požáru. K vytvoření tohoto proudu byl využit místní hydrantový rozvod požární vody. Druhý proud byl vytvořen z CAS 32 T 815 přes prostor kotlů po požárním žebříku do jižní části zauhlovací chodby proti frontě šíření požáru. Třetí proud byl vytvořen z AP 42 Bumar a to na ochlazování plechového pláště zauhlovací chodby. K doplňování požární vody do zasahujících CAS byla využita hydrantová sít podniku. Po soustředění dalších jednotek došlo k početnímu posílení zasahujících hasičů na útočných proudech.

Taktické cvičení se provedlo za účelem přípravy jednotek požární ochrany podílejících se na provedení a koordinaci hasebních prací v součinnosti se zaměstnanci při požáru v podniku s energetickou výrobou. Taktické cvičení bylo dále určeno k ověření schopností velitelů jednotek řídit nasazené SaP. Procvičena byla komunikace z místa zásahu mezi jednotlivými jednotkami. Zároveň byla prověřena schopnost operačního střediska vést dokumentaci o probíhající události.

nprap. Martin Šmejkal
Vyšetřovatel požárů ÚO Kolín

-kow-

Sdílet
Banner ZHT OK