Čtvrtek 26. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Neexistující obec poslala na Zahas s. r. o. obchodní inspekci

Do redakční pošty nám včera přišel e-mail od JSDH obce Liptálov, která nás upozorňuje na podezření, že oděv Zahas Economy, který byl jednotce zakoupen, nesplňuje požadavky dle ČSN EN 469. Tento podnět dle informací v e-mailu hasiči také předali České obchodní inspekci.

Do redakční pošty nám včera přišel e-mail od JSDH obce Liptálov, která nás upozorňuje na podezření, že oděv Zahas Economy, který byl jednotce zakoupen, nesplňuje požadavky dle ČSN EN 469. Tento podnět dle informací v e-mailu hasiči také předali České obchodní inspekci.

Naše redakce samozřejmě nezveřejnila e-mail a informace v něm obsažené ihned, ale kontaktovali jsme také ostatní strany – výrobce zmiňovaných oděvu firmu Zahas s. r. o., Českou obchodní inspekci a pokusili jsme se zpět kontaktovat hasiče z Liptálova.

Celá situace nám začala být podezřelá ve chvíli, kdy jsme zjistili, že obec tohoto názvu (Liptálov) v naší republice neexistuje. Pokusili jsme se tedy odpovědět na původní e-mail (hasiciliptalov@centrum.cz), nicméně pošta se nám vrátila s odůvodněním, že je schránka plná. Zkusili jsme další možnost – připustit, že se jedná o překlep a je myšlena obec Liptál, ve které také shodou okolností působí jednotka kategorie JPO V. Tamní hasiči ani obecní úřad však žádné vícevrstvé zásahové oděvy nekupovali, jediné oděvy, kterými disponují, jsou „státní“ Bushfire.

Druhá velice zajímavá věc je, že v odpovědi z ČOI, která nám přišla v příloze původního e-mailu „hasičů z Liptálova“ ve formátu PDF (a je i součástí přílohy tohoto článku) je po nahlédnutí do nabídky „Soubor->Vlastnosti dokumentu“ uvedeno „Microsoft Word – Odpověď na podnět č. 85 – Zahas – Zábranský.doc“, přičemž výrobcem obleků je firma Zahas s. r. o. a jméno Zábranský je v hasičském světě spojeno spíše s konkurenční firmou. Nicméně toto je pouze technický závěr z již upravovaného dokumentu, nemůžeme ale nezmínit, že to naši pozornost zaujalo. Adresní okénko vpravo nahoře je rovněž prázdné, netušíme, proč se nám „hasiči z Liptálova“ bojí ukázat, že ČOI zasílala výsledek kontroly jim (popřípadě obecnímu úřadu). Znamená to tedy mimo jiné to, že byl dokument upravován.

Požádali jsme tedy ČOI o vyjádření k tomuto dokumentu a jeho pravosti a na základě našeho dotazu nám bylo potvrzeno, že ČOI skutečně tuto kontrolu provedla a skutečnosti v dokumentu uvedené, se zakládají na pravdě. Zadavatele kontroly nám však z pochopitelných důvodů prozradit nemohli, nicméně z výše uvedeného vyplývá, že to s největší pravděpodobností nemohli být hasiči z obce Liptálov, neboť takováto obec – jak již bylo zmíněno – neexistuje. Je samozřejmě možné, že jsme e-mailovou adresu rozšifrovali nesprávně a slovo „liptalov“ v něm není obcí, ale např. jménem nebo přezdívkou.

Zároveň jsme se v redakci na základě vlastních praktických zkušeností dlouho zamýšleli nad tím, jakým způsobem se projevuje „nevykazování ochranných vlastností oděvu“ (viz níže) při požáru pole. Vždyť hasit pole je bez jakýchkoli problémů (známe z praxe) i bez legislativních překážek možno i v PS II z Nomexu (popřípadě jejich bratříčkem s jiným střihem – oděvu Bushfire).


Nyní už uvádíme přepis e-mailu od výše zmiňované jednotky:

Jako jednotka SDH zařazená do JPO V jsme v průběhu roku 2007 získali dotaci na nákup zásahových oděvů. Díky tomu, že jsme chtěli vybavit celou naši výjezdovou jednotku především vícevrstvým zásahovým oblekem a tato dotace bohužel nebyla nikterak velká, byli jsme nuceni porozhlédnout se spíše po levnějších ochranných prostředcích.

Na trhu se nabízela vcelku levná alternativa a to zásahový oblek ZAHAS ECONOMY, u kterého bylo deklarováno, že splňuje požadavky dle ČSN EN 469 (technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče). V té době nám nebylo nic nápadné, byly doloženy veškeré doklady, že tento oblek byl opravdu certifikován a nebylo pochyb, že splňuje minimální požadavky dle EN 469. Tyto obleky jsme se tedy nakonec rozhodli nakoupit.

Po třech měsících, kdy jsme konečně tyto obleky obdrželi, byly pocity spíše rozpačité. Nicméně dalším rokem jsme měli možnost tyto obleky vyzkoušet při hašení polního porostu a nastalo zděšení, kdy ochranný oděv nevykazoval deklarované ochranné vlastnosti. Po různých peripetiích s dodavatelem jsme byli donuceni se pustit do vlastní pátrací akce a zjistit, jak mohl být tento oblek vůbec certifikován a schválen.

Na základě výrobního štítku na obleku, kde je deklarováno číslo certifikátu 02 09 88 T/NB, jsme zjistili, že byl zkoušen zlínskou zkušebnou ITC a.s. Následovalo další zděšení při zjištění, že tento certifikát se týká úplně jiného ochranného oděvu a to ZAHAS IV s úplně jiným materiálovým složením.

Okamžitě jsme podali podnět k prověření na Českou obchodní inspekci, od které jsme následně obdrželi prohlášení, že byla provedena kontrola a bylo zjištěno, že vydaný certifikát se týká úplně jiného výrobku a tím pádem firma uvedla na trh výrobek, který nesplňuje základní požadavky dle nařízení vlády 21/2003 Sb. a dále že tak uvedla výrobek s neoprávněným označením a dokumentem. Tuhle skutečnost lze ověřit přímo na České obchodní inspekci. (vyjádření ČOI je přílohou článku – pozn. redakce).

Jelikož se jedná o zásahový oděv, který má především plnit ochrannou funkci během zásahu, byli jsme my, hasiči, tímto výrobcem podvedeni, neboť uvedl na trh výrobek, který takto nebyl vůbec certifikován a nebyla tak prokázaná shoda s minimálními požadavky dle EN 469.

Tímto tak vystavil v šanc ohrožení života a zdraví nás zasahující hasiče při záchraně života a majetku lidí.

Protože jsme dále zjišťovali jak tento problém řešit, bylo nám sděleno, že všichni kdo tento oblek již vlastní má možnost tento oblek výrobci reklamovat za nesplnění požadovaných vlastností, kde výrobce je povinen tento výrobek vyměnit v tomto případě za ochranný oblek, který byl certifikován dle ČSN EN 469, nebo vrátit kupní cenu. Případně doporučují se okamžitě obrátit na českou obchodní inspekci.


Dále uveřejňujeme reakci firmy Zahas s. r. o na výše uvedený e-mail a v příloze uvedené sdělení ČOI:

Vážení kolegové z „Liptalova“,

chtěli bychom Vás tímto požádat o přímý kontakt.

Dostali jsme informaci, že se obáváte používání našich obleků ZAHAS Economy, které jste pravděpodobně zakoupili prostřednictvím některého z našich obchodních zástupců. Pro úplnost informací uvádím, že nás nikdy nikdo nežádal o žádné informace týkající se tohoto obleku.

Nabízíme Vám také osobní návštěvu, vysvětlení a provedení konkrétních zkoušek odolnosti dle EN 469 u Vašich obleků.

Jen krátce nyní prostřednictvím e-mailu pro všechny informované.

U tohoto obleku došlo pouze k nerozumnému přejmenování (což měl být pozitivní obchodní tah). Materiál, ze kterého je oblek vyroben splňuje veškeré požadavky normy EN469 a je nástupcem obleku ZAHAS IV, jehož číslo certifikátu uvádíme na etiketě. Nejedná se o úplně jiné materiálové složení, ale o shodné materiálové složení.

Také Vás ujišťujeme, že by si naše firma nedovolila prodávat oděv, který nesplňuje deklarované vlastnosti a vystavuje riziku osobu, která ve svém volném čase nasazuje život pro ostatní, a které si zásadně vážíme.

V současnosti jsme problém vyřešili tak, že jsme oblek přejmenovali zpět na ZAHAS IV s dovětkem ekonomický model a pracujeme na jeho certifikaci pod staro-novým názvem Economy.

Snad ještě informace, že nyní vlastníme dva certifikáty na název ZAHAS IV, jeden z VÚTCH Žilina dle nové EN 469:2006 na materiálové složení Nomex Tough a jeden dle EN 469:1997 na ZAHAS IV v materiálovém složení 100% bavlna FR. Oba dva certifikáty jsou platné a nikdy jsme se nepokoušeli nikoho podvést.

Doufám, že jsme alespoň částečně objasnili tento, na první pohled „ohromný“ problém, a že dostaneme příležitost napravit naši chybu, kterou jsme v roce 2006 udělali, přejmenováním obleku.

Očekáváme Vaše reakce i jakékoliv dotazy.

S pozdravem

Zahas, s.r.o.
Karla Vebrová
vedoucí obchodního oddělení


Zástupce firmy ZHT Group s. r. o. pan Zábranský se od celé kauzy distancuje a dle jeho vyjádření s touto záležitostí nemá on ani jeho firma nic společného.


Naše redakce bude případný vývoj této nestandardní kauzy i nadále sledovat. Snažili jsme se být co nejvíce nestranní, zjišťovali jsme informace od všech subjektů, kterých se tato událost týká a zároveň vám vše, co jsme zjistili, pravdivě sdělit.


-kow-

Sdílet
Přiložené soubory
Výsledky kontroly ČOI u firmy Zahas zobrazit online PDF 171 kB