Pondělí 21. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Speciální cvičení hasičů v zemědělském družstvu ve Fryštáku

Dne 22.5.2009 ve 13:00 hod. bylo vyhlášeno taktické cvičení v kravíně družstva ve Fryštáku. V posledních letech se objevilo několik případů, kdy museli hasiči zvládnout manipulaci velkých zvířat. Šlo o požáry v zemědělských objektech, ale také o dopravní nehody nebo přímo o záchrany zvířat z nejrůznějších pastí. Podobných zkušeností mají ale hasiči stále málo a tyto zásahy patří spíše mezi výjimečné.

Velitelé z těchto důvodů naplánovali rozsáhlejší cvičení, které počítalo s nasazením většího počtu jednotek požární ochrany. Dnešní cvičení si kladlo za cíl zvládnout požár v objektu ustájení s velkým počtem chovných dojnic. Hlavním důvodem pak bylo naučit profesionální i dobrovolné hasiče účinně spolupracovat při manipulaci se zvířaty.

Po svolání a dojezdu všech jednotek na místo cvičení, provedl velitel stanice Zlín instruktáž a seznámil hasiče s plánem cvičení. Hlavní zootechnik družstva vysvětlil hasičům správné zásady manipulace s dobytkem a upozornil na některé zajímavosti u tohoto druhu zvířat. V celém areálu je ustájeno na 1400 kusů dobytka, ale pro účely cvičení byla vybrána hala se 70 jalovicemi a 110 krávami.

Hasiči byli upozorněni na barvoslepost dobytka a na nutnost nestresovat zvířata rychlými pohyby. Při vyvádění v nočních hodinách je nutné dobytku nasvítit východ, aby se dojnice nebály a mohly bez strachu opustit kravín. Krávy jsou zvyklé na vyvádění k dojení a jako stádové zvíře není potřeba každé samostatně navádět.

Jednoduchá pravidla jsou však oříškem v případě požáru. Kouř, plameny nebo i zranění zvířat mohou značně komplikovat zásah a záchranné práce. Je nutné postupovat systematicky, rychle, a přitom šetrně.

Hasiči si postupně vyzkoušeli několik způsobů usměrňování dobytka, ať už „lidským řetězem" nebo technickými prostředky družstva. Pro mnohé záchranáře to byla možnost, jak se ke zvířatům přiblížit a překonat vlastní obavy z možných útoků.

Získané poznatky budou dále sloužit pro školení a výcvik hasičů. Na místě se všichni shodli, že taková cvičení nejsou hasiči osobně vyzkoušena, což může mnohé v praxi zaskočit.

seznam zúčastněných složek IZS

HZS Zlínského kraje (Zlín) 1 x CAS 24 2500/250 – M2T, 1+3
HZS Zlínského kraje (Zlín) 1 x CAS 24 2500/250 – M1T, 1+3
HZS Zlínského kraje (Zlín) 1 x VEA Suzuki Vitara 1+1
JSDHO Fryšták 1 x CAS 24 3500/200 – M2R Renault 1+3
JSDHO Slušovice 1 x CAS 15 3000/200 – M2R MAN 1+4
JSDHO Kostelec 1 x CAS 16 3500/200 – M2R Š706 1+4
JSDHO Kašava 1 x CAS 32 6000/000 – S3R T148 1+3
JSDHO Kašava 1 x DA 8-L1Z – A31mjr. Ivo Mitáček, Mgr. Bc.
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje


-swo-

Sdílet
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK