Středa 26. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner mototruck OK

Bojový řád 1/T: Vyprošťování osob ze závalů a sutin

Závaly vznikají sesuvem stavebních hmot, stavebních konstrukcí, zeminy, bláta, sněhu a dalších sypkých a jiných materiálů. Narušený materiál změní svoji polohu a částečně nebo zcela vyplní volný prostor.

Příčinou závalů je narušení nebo odstranění statických nosných prvků, působení otřesů, tlakových vln nebo narušení soudržnosti materiálů způsobené změnou fyzikálních vlastností (teplota, vlhkost).

Závaly často vznikají jako sekundární účinky jiných mimořádných událostí jako je zemětřesení, výbuch, požár a další. Závaly mohou vznikat v úrovni terénu, ve výškách nebo v podzemních prostorách.

Rozsah zranění a pravděpodobnost přežití zavalených osob závisí především na charakteru závalu, době pobytu v závalu a celkovém zdravotním stavu zavalené osoby.

Velitel jednotky vyčlení osobu, jejímž úkolem je sledovat okolí místa provádění záchranných prací a která v případě hrozících sesuvů informuje vhodnými prostředky zasahující jednotku o nutnosti opustit prostor. V prostředí, kde hrozí nebezpečí dalších sesuvů, se nasazuje pouze nezbytný počet záchranářů.

Jako první se vyprošťují osoby zjištěné přímo vizuálním kontaktem, poté se nasadí kynolog se psem a popřípadě další speciální technika, prioritně se prohledává předpokládané místo pohybu osob. Je vhodné vždy na čas přerušit záchranné práce a pokusit se poslechem lokalizovat oběti.

Sdílet
Přiložené soubory
T.01 Vyprostovani ze zavalu.pdf zobrazit online PDF 176 kB
Banner Stimax.cz 970