Úterý 22. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Devold 970x150 OK

TFA Slovakia 2 0 0 9

Přinášíme vám pozvání na hasičskou soutěž našich slovenských kolegů, která nese názem TFA Slovakia 2009. Koná se jako již tradičně v Banské Bystrici dne 27.6. 2009.

Organizátor:

 – Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica

v spolupráci s:

 – Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica

 – Technickou univerzitou vo Zvolene – Ústavom telesnej výchovy a športu

 – Hasičským združením Florián Banská Bystrica

 – Europa Shopping Center Banská Bystrica

 – Europa Business Center Banská BystricaTermín a miesto konania súťaže: – 27. 06. 2009 (Sobota)

 – Europa Shopping Center a Europa Business Center,

Na Troskách 25, Banská Bystrica.Štartovné:

 – 20,– € /osobaPrihlášky:

 – do 20. 06. 2008, treba poslať elektronickou poštou prihlasovací formulár na adresu:

rastopecnik@azet.sk, viac informácií o súťaží a ubytovaní na tel. čísle 0905/272591

 – štartovná listina bude zverejnená na webovej stránke www.firecontrol.sk/tfa , ktorá bude postupne dopĺňaná, tak ako sa budú prihlasovať jednotliví súťažiaci.

Ocenenia:

- každý súťažiaci, ktorý absolvuje všetky disciplíny dostane účastnícky diplom a súťažiaci na 1. až 3. mieste v celkovom hodnotení (bez rozdielu kategórií) dostanú peňažné ceny:

1. miesto 300,– €

2. miesto 200,– €

3. miesto 100,– €Časový program:

26.06.2009 – príchod súťažiacich a následné ubytovanie v Penzióne SPAEZ, Zvolenská cesta 4, Banská Bystrica – 13,– € 1 noc/osobu

27.06.2009 – Prezentácia (Europa Shopping Center) 7.00 – 8.00 hod.

 – Prehliadka trate 8.15 – 8.50 hod.

 – Slávnostné otvorenie 9.00 – 9.15 hod.

 – Súťaž – TFA Slovakia 2009 9.30 – 18.00 hod.

 – Stravovanie (Europa Shopping Center) 12.00 – 15.00 hod.

 – Vyhlásenie výsledkov 18.30 – 19.00 hod.Kategórie:

 – ženy bez rozdielu veku,

 – muži

M (18) 19 – 29 rokov

M (30) 30 – 34 rokov

M (35) 35 – 39 rokov

M (40) 40 – 44 rokov

M (45) 45 rokov a viac.Organizačný výbor:

 – riaditeľ súťaže: plk. Ing. Milan Belo-Caban – riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici,

 – technické zabezpečenie: pplk. Ing. Ján Záchenský CSc. – riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici,

 – hlavný rozhodca: PaedDr. Peter Polakovič, PhD. – riaditeľ Ústavu telesnej výchovy a športu na TU vo Zvolene.Podmienky účasti a pravidlá súťaže:

 – TFA – Toughest firefighter alive (najtvrdšie hasičské prežitie) je súťaž, ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaže sa môžu zúčastniť členovia dobrovoľných a profesionálnych hasičských zborov zo Slovenskej republiky, ale aj zahraničia. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená do jednotlivých vekových kategórií mužov a jednej kategórie žien bez rozdielu veku.

 – vzhľadom k pohybovej náročnosti pretekov, ktoré predpokladajú vysokú pohybovú výkonnosť pretekárov, odporúčame účasť len telesne zdatných hasičov.

 – v prípade veľkého záujmu o účasť si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov (maximálny limit 60 účastníkov, z toho 30 profesionálnych a 10 dobrovoľných hasičov zo Slovenskej republiky a 20 profesionálnych alebo dobrovoľných hasičov zo zahraničia).

 – za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá prihlasujúca organizácia, každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za úrazy vzniknuté počas súťaže zodpovedá vysielajúca organizácia !!!

 – prípadné odrieknutie účasti prihláseného pretekára musí byť zrealizované najneskôr 24 hodín pred ukončením prezentácie t.j. najneskôr do 26. júna 2009 do 08.30 hod, na adresu: rastopecnik@azet.sk,Disciplíny:

- 5 min. pred začatím 1. disciplíny musí pretekár byť na štarte, kde sa vykoná kontrolu výstroja,

- na každú disciplínu má súťažiaci 4 minútový časový limit a ďalšie 4 minúty na oddych a presun na ďalšiu disciplínu (okrem časového limitu po tretej disciplíne, kde má súťažiaci 6 minút na oddych a presun do výškovej budovy),

- výsledný čas tvorí súčet časov zo všetkých štyroch disciplín a prípadných penalizácií. Meranie času bude realizované pomocou elektronickej časomiery (KK Sporttiming).

1. disciplína (Hadice)

 – pretekár po štarte prebehne 10 m a pripojí hadicovými spojkami na čerpadlo dve hadice B ø 75 mm a následne po uchopení prúdnic, ich rozvinie na vzdialenosť 80 m, kde prúdnice položí (ťahanie hadíc môže byť spolu, ale aj samostatne po jednej a prúdnice musia byť položené na zemi, za vyznačenou čiarou, celou ich časťou),

 – po položení prúdnic sa pretekár otáča okolo kužeľa a následne zmotáva 2 hadice B ø 75 mm a odkladá ich do boxu vzdialeného 5 m (hadice musí zmotávať jednotlivo a aj jednotlivo ich odkladá do predeleného boxu, polospojky, ani časti hadíc nesmú prečnievať cez vonkajšiu časť boxu),

 – po uložení hadíc, prebehne 5 m a dobieha do cieľa.

2. disciplína (Prekážková dráha)

 – po štarte pretekár prebehne 6 m a uchopí 6 kg vážiace hasičské kladivo a vykoná 100 úderov v tzv. Hammerboxe (50 úderov do jeho spodnej časti a 50 úderov do hornej časti Hammerboxu, vzdialenosť medzi hornou a spodnou časťou je 900 mm),

 – na pokyn rozhodcu, ktorý počíta údery položí kladivo a opúšťa priestor hammerboxu. Následne po prekonaní dráhy 6 m uchopí kanister o hmotnosti 20 kg, s ktorým prekonáva 6 m dlhý tunel (rúra), otáča sa okolo kužeľa, ktorý je vzdialený 3 m a vracia sa späť tunelom, kanister odkladá na pôvodné vyznačené miesto (kanister nesmie byť mimo vyznačený priestor),

 – presúva sa k stanovišťu s figurínou vo vzdialenosti 5 m, kde uchopí figurínu o celkovej hmotnosti 80 kg a prenáša ju ľubovoľným spôsobom na vzdialenosť 60 m, figurínu položí na pôvodnú pozíciu do vyznačeného priestoru,

 – následne prebehne 50 m a prekonáva 3 m vysokú bariéru, z ktorej zoskakuje do doskočiska a beží do cieľa 10 m (bariéru zdoláva za pomoci lana, alebo bez neho).

3. disciplína (Veža)

 – pretekár po štarte vo vzdialenosti 5 m uchopí dva viacdielne rebríky (drevený rebrík – dĺžka 4,6 m a hmotnosť 22 kg), ktoré postaví vo vzdialenosti 10 m do vyznačeného priestoru,

 – následne uchopí dva kanistre o hmotnosti 2 × 20 kg a vynáša ich po schodišti (30 schodov o rozmere 320 × 1 400 mm) do vyznačeného priestoru. Potom prekonáva vzdialenosť 20 m a vystupuje po 4 schodoch na lešenie, kde za pomoci lana vyťahuje dve zmotané hadice B o hmotnosti 25 kg, ktoré musí premiestniť cez zábradlie na zem,

 – znovu prekonáva vzdialenosť 20 m, potom uchopí kanistre, zostupuje po schodišti naspäť. Kanistre odkladá na pôvodné miesto (kanistre nesmú byť uložené mimo vyznačený priestor),

 – následne sa premiestňuje na vzdialenosť 5 m k hasičskej striekačke, kde musí na prúdnicu naskrutkovať hubicu a dobehnúť do cieľa vzdialeného 10 m.

4. disciplína (Schody)

 – po štarte pretekár vybehne vnútorným núdzovým schodiskom, prekonáva 22 poschodí výškovej budovy „Europa Business Center".


Penalizácia:

- súťažiaci rešpektujú nariadenia rozhodcov, ktorí dozerajú na dodržiavanie pravidiel súťaže pri prekonávaní prekážok a umiestnení technických prostriedkov na vyznačené miesta. Ak dôjde k porušeniu pravidiel nastáva penalizácia:

 – 5 sekúnd – zlé uloženie technických prostriedkov mimo vyznačený priestor,

 – 5 minút – nedotiahnutie hadíc a iných prenášaných bremien, neprekonanie prekážky, čo sa ráta ako nesplnenie časového limitu určeného na plnenie disciplíny,

 – diskvalifikácia – ak súťažiaci nenastúpi včas na plnenie ďalšej disciplíny, súťažiaci vzdá preteky z dôvodu zranenia, alebo inej nepredvídateľnej udalosti, súťažiaci nevybehne do cieľa celej súťaže (22. poschodie výškovej budovy).

 – ak sa stane, že pretekár, ktorý je penalizovaný dosiahne v celkovom súčte lepší čas, ako pretekár bez penalizácie, v celkovom umiestnení je nepenalizovaný súťažiaci pred penalizovaným.Výstroj súťažiaceho:

 – tričko s krátkym, respektíve dlhým rukávom, športová obuv a krátke respektíve dlhé športové nohavice,

 – hasičský kabát a prilba,

 – dýchací prístroj (dodá organizátor a bude sa používať len v disciplínach 1,3,4, kde slúži ako záťaž).Odvolacia komisia:

- pri podaní protestu, alebo odvolaní sa, musí pretekár zložiť finančnú čiastku 15,– €. v hotovosti hlavnému rozhodcovi súťaže. Odvolacia komisia posúdi opodstatnenie protestu. V prípade, že je protest uznaný, odvolacia komisia peňažný vklad vráti.Organizačný výbor TFA Slovakia 2009 Banská Bystrica

Podrobný popis s mapou najdete v příloze tohoto článku

Sdílet
Přiložené soubory
TFA_Slovakia_2009_Sk.doc zobrazit online DOC 462 kB
Banner Eurofire termokamera