Neděle 23. unora 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 Proudnice C52

Bojový řád 2/T: Záchrana osob ze zřícených budov

Záchranné práce ze zřícených budov jsou charakterizovány nestabilitou narušených stavebních konstrukcí, narušením celistvosti a únosnosti nosných konstrukčních prvků, porušením požárně dělících konstrukcí a požárně bezpečnostních zařízení a obtížným vyhledáváním ze závalů a sutin.

Osobám, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádějí práci v místech ohrožení jejich zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled a zapůjčují se jim odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Sdílet
Přiložené soubory
T.02 Vyhledavani ze zricenych objektu.pdf zobrazit online PDF 196 kB
Banner VIP: Devold 970x150 OK