Čtvrtek 24. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK

Nejstarší dobrovolný hasičský sbor v Čechách oslavil 145 let od svého založení

Takřka na den přesně (23. května 2009) oslavil Sbor dobrovolných hasičů Velvary 145. výročí založení sboru. Psal se 22. květen 1864, když v místním hostinci „Na Sladovně" byly schváleny stanovy spolku, který nesl název Sbor dobrovolných hasičů. Zasloužil se o to, tehdy ani ne dvacetiletý občan Velvar pan Karel Krohn. V té době si možná ani neuvědomoval, jak velká a mohutná organizace vznikne a v budoucnu se rozšíří po dalším území Rakouska-Uherska, později naší České republiky a přežije až do 21. století.

Takřka na den přesně (23. května 2009) oslavil Sbor dobrovolných hasičů Velvary 145. výročí založení sboru. Psal se 22. květen 1864, když v místním hostinci „Na Sladovně" byly schváleny stanovy spolku, který nesl název Sbor dobrovolných hasičů. Zasloužil se o to, tehdy ani ne dvacetiletý občan Velvar pan Karel Krohn. V té době si možná ani neuvědomoval, jak velká a mohutná organizace vznikne a v budoucnu se rozšíří po dalším území Rakouska-Uherska, později naší České republiky a přežije až do 21. století.

Dopolední program probíhal v sobotu 23. května na hasičské zbrojnici, kde členové sboru jako hosty přivítali starostku města Ing.J.Linhartovou, delegaci krajského sdružení hasičů Středočeského kraje pod vedením starosty J.Páva, starostu okresního sdružení hasičů v Kladně O.Zusku a další hosty, mezi nimiž byla řada dobrovolných hasičských sborů a také 15ti členná delegace hasičů z Opavy-Palhance, se kterými se velvarští seznámili při povodních v roce 2002.

Každé výročí je určitým mezníkem s možností poohlédnout se zpět za svou činností. Za posledních 5 let uskutečnili členové sboru značný kus práce. Povedlo se nám vybudovat novou kanalizaci objektu, upravit zadní prostranství areálu pomocí panelů, opravit interiér malých garáží a zaměřili jsme se také na renovaci historické techniky (více pod článkem). Celé období gradovalo získáním dotace na opravu hasičské zbrojnice – po více jak 20 let to byla větší investice do objektu.

Starostka města tak mohla hasičům předat do užívání modernizovanou budovu hasičské zbrojnice. Na tento projekt, který v realizační fázi trval necelé dva měsíce (výměna oken a dveří v budově, výměna 5 ks garážových vrata, oprava vstupního schodiště a menší oprava sociálního zařízení), město získalo dotaci téměř 750 tis. Kč z evropských fondů (z programu LEADER) prostřednictvím MAS Přemyslovské Střední Čechy. Na zpracování žádosti o dotaci, stejně jako na spolupráci při realizační fázi projektu s dodavateli (výměnu oken a dveří provedla firma CDZ Plast Velvary a výměnu garážových vrat firma Cífka, s.r.o.) se samozřejmě podíleli členové SDH.

Tento „dárek" je samozřejmě pro členy další motivací k činnosti hasičské jednotky, ale i sboru.

Modernizací hasičské zbrojnice hasiči získali objekt, který splňuje požadavky na výkon služby dobrovolné hasičské jednotky naší kategorie – JPO III.

Celkem 30 členů sboru převzalo ocenění za svou aktivní činnost z rukou zástupců sboru, okresu i kraje. Nejvýznamnější ocenění získali – Libor Šulc (Řád sv. Floriána) a Miloslav Maršálek (titul Zasloužilý hasič, který převezme na podzim v Přibyslavi). Poděkování také patřilo Antonínovi Mášovi, který je u sboru přes 60 let a získal již všechna možná nejvyšší ocenění.

Po té následoval slavnostní průvod na hřbitov, kde byl položen věnec ke hrobu zakladatele sboru Karla Krohna.

Odpolední program probíhal v areálu Malovarského rybníka, kam si našlo cestu hodně občanů a účastníků oslav. Proběhla zde ukázka zásahu s historickou koněspřežnou stříkačkou z roku 1904, výstava historické a moderní hasičské techniky, nechyběla záchranná služba a Policie ČR. Zajímavé byly ukázky vyprošťování osob a používání vysokotlakých čerpadel na hašení ropných produktů.

Do tradiční soutěže hasičských družstev – memoriálu K.Krohna, bylo přihlášeno v kategorii „Dědkiáda“ (věkový limit nad 35 let) 13 družstev a v mladší kategorii (bez omezení věku) 10 družstev.

Libor Šulc a František Saifrt, SDH VelvaryRenovace historické techniky v majetku SDH Velvary

Bylo by to možná na samotný článek – v posledních 5 letech bylo jedním z cílů sboru – jako nejstaršího dobrovolného hasičského sboru v Čechách, se zaměřit také na historickou techniku.

Vůbec prvním impulsem k renovaci naší historické techniky bylo konání prvních Hasičských slavností v Litoměřicích v roce 1998. O tři roky později (rok 2001) jsme se jich účastnili s již plně renovovanou koňskou stříkačkou z roku 1904 (při 140. výročí založení našeho sboru v roce 2004, s ní byla prováděna ukázka na Litoměřickém náměstí).

Na dalších hasičských slavnostech (v roce 2004) jsme představili renovované vozidlo AS 16 S 4000–1 (r.v. 1966). Vozidlo bylo značně poškozeno stářím a dřívějším užíváním při výjezdech v našem okrese. Jeho vytažení ze zarostlého křoví v nedaleké vesnici, kde vozidlo naposledy sloužilo, pro něj bylo zároveň vysvobozením. V roce 2006 jsme si pořídili vozidlo Praga RN – dopravní automobil (r.v. 1953). Vozidlo bylo poškozeno zejména povodněmi v roce 2002, kdy bylo až po kabinu zatopeno. Renovace spočívala zejména v opravě interiéru (kompletní výměna výdřevy) a oprava laku. Celková cena oprava bez započítání stovek odpracovaných hodin byla vyčíslena na 60 tis. Kč (z toho 30 tis. Kč pořízení vozidla).

Po ukončení renovace vozidla Praga RN jsme se pustili do přívěsné stříkačky DS 16 (r.v. 1958), kterou jsme získali darem od našeho člena. Stříkačku jsme renovovali ve stejné barvě jako vozidlo Praga, aby tvořili celek. V té době prošel renovací také PPS 8 z roku 1946.

Ve vlastnictví sboru je také kárová stříkačka z roku 1868. Renovace spočívala zejména ve výměně ztrouchnivělého rámu a v opravě laku.

Všechny opravené exponátu jsou v plně funkčním stavu, rádi je představujeme na výstavách a oslavách hasičských sborů nejen v okolí a samozřejmě na Hasičských slavnostech v Litoměřicích. Nyní nám zbývá ještě opravit trakařovou stříkačku z 1864.

Několik fotek z renovace techniky je přiloženo ke článku.

Nakonec bych chtěl všem, kteří se na renovaci historických exponátů v našem sboru podílejí. Jsou to stovky hodin práce věnované této činnosti…


Ing. František Saifrt

Starosta SDH Velvary 

Sdílet
Banner Kobit THZ 970*150 OK