Středa 12. prosince 2018, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči

Ústecký kraj podpoří dobrovolné hasiče 13 miliony korun, pomůže s technikou i zbrojnicemi

K čerpání je pro rok 2018 v Ústeckém kraji připraveno celkem 13 milionů korun. Tento dotační titul umožňuje všem jednotkám požární ochrany získat dotaci na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících požárních zbrojnic a nákup nové techniky a požárního vybavení. V loňském roce uspělo celkem 50 žadatelů o dotaci.

O dotaci v rámci Programu na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje, je možno žádat od 1. února 8:00 do 23. února 14:00.

Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání

 • Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček
  • Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS.
 • Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR – Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod
  • Nákup nové cisternové automobilové stříkačky.
 • Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR
  1. Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic.
  2. Nákup nového dopravního automobilu.
 • Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS.
Sdílet
Banner scott OK