Neděle 29. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

JUDr. Vladimír Mühlfeit: Vedení OSH vystupuje arogantně?

Přinášíme vám osobní reakci JUDr. Vladimíra Mühlfeita na článek „Reakce krajských ředitelů HZS ČR a rady ČAHD na článek OSH Jednali jsme s novým ministrem vnitra zde dne 23. 5. 2009", zveřejněný na serveru Požáry.cz.

Osobní reakce JUDr. Vladimíra Mühlfeita na článek „Reakce krajských ředitelů HZS ČR a rady ČAHD na článek OSH Jednali jsme s novým ministrem vnitra zde dne 23. 5. 2009", zveřejněný na serveru Požáry.cz
Včera večer jsem jen v diskusi na požárech avizoval, že tam dnes zareaguji. Ráno bylo sice moudřejší večera a řekl jsem si, že ten článek ani nestojí za komentář, ale co naplat, když už jsem večer slíbil, že článek rozeberu. Tak ať to máme za sebou: vedení OSH prý vystupuje arogantně (!). Autor si zjevně plete asertivitu s arogancí. Nebo se prostě ani 20 let po revoluci nesmířil s tím, že představitelé odborů tu nejsou proto, aby ustrašeně přikyvovali všemu, co vymyslí vedení. A že si dokonce dovolují slušně, ale důsledně a veřejně vyjadřovat své názory. Dále OSH prý nepřináší žádná řešení. Jeden příklad za všechny: byli jsme první a velmi dlouho jediní, kdo nejen přinášel, ale i prosazoval ŘEŠENÍ nejen platové úrovně, ale i sociálního postavení hasičů služebním poměrem. Nebýt našeho desetiletého přesvědčování ministrů vnitra, poslanců, senátorů atd., neměl by dnes ani autor článku plat, jaký má a nečekala by jej výsluha, jaká jej čeká. Mimochodem, největší odpor uvnitř sboru služebnímu poměru kladli někteří jeho kolegové…A pro objektivitu nutno dodat, že posledních několik let před přijetím zákona o HZS (ten nám přinesl služební poměr) se finále zdařilo díky tehdejší spolupráci s vedením HZS ČR. My přece dovedeme i pochválit, je – li za co.

Dále autor tvrdí, že OSH jen vznáší požadavky. Samozřejmě nikoliv, viz předchozí řádky o tom, kdo přinášel dokonce naprosto zásadní řešení. Ale když s někým jednáte během tří let šestkrát oficiálně a iks krát neoficiálně o zvláštních (rizikových) příplatcích a on vám pokaždé řekne jiný důvod, proč je hasičům nelze zvýšit na úroveň policie a posledním důvodem je dokonce věta „ já nejsem přesvědčen, že hasiči mají tak vysoké riziko", když o výběrové komisi, posuzující způsobilost a pořadí uchazečů o volné služební místo prohlásí, že to není poradní, ani hodnotící orgán, jen aby podle zákona do ní nemusel být přizván i zástupce odborů, když vám arogantně sdělí, že s odbory se bude bavit asi tak jednou za rok, protože to bude podle něj přiměřené, zjistíte, že s poníženými suplikami jste u konce a zcela legitimně vznesete požadavek, aby člověk, který si ze sociálního partnera i ze zákona dělá jen legraci, byl odvolán. Dále prý OSH jenom vytváří pseudoproblémy. No, tak to je věta spíš k zasmání, protože jednak je to jen nic neříkající proklamace a navíc ve sboru je dostatečně známo, že k vymyšlení pseudoproblému, aby se odvedla pozornost od problémů skutečných, má sbor někoho jiného, než vedení odborů. Možnosti sboru prý nás nezajímají a klademe požadavky, i když víme, že na jejich realizaci nejsou prostředky. Autor má jistě na mysli mzdové prostředky. Možnosti sboru známe, máme přehled o objemech i státním rozpočtu a jeho kapitolách. V možnostech je jak navýšit tarify, tak pokrýt postup ve stupních, a to při zachování dosud přiznaných (tím pro adresáta nárokových) příplatků. Jsme ale u jednoho ze dvou důvodů vzniku nesouhlasného článku: jde o odměny v r.2010, ale jen odbory to otevřeně pojmenují. Vedení chce odměny zachovat za každou cenu, tedy při zmrazení objemu mzdových prostředků i za cenu snížení, nebo dokonce odejmutí některých příplatků, dokonce i za cenu porušení zákona. Proto již nyní právně i věcně neodůvodnitelná změna časové platnosti příplatků v rozhodnutích, kterými měly být pouze (tak jako vždy před tím) zvýšeny tarify. Dopracovali jsme to tedy až tak, že shora jsou dávány pokyny k porušování zákona (!!!). Mimochodem, týká se i civilních zaměstnanců, stačí si přečíst § 131 ZP (za číslo neručím, jezdím na dovolenou bez zákoníku J) a zjistíte, že i jim je působená ohledně osobních příplatků stejná křivda, jako příslušníkům. To jen aby bylo vidět, že, jak je často lháno, bojujeme prý jen za mokré hasiče…Autor si dále postěžoval, že vedení OSH přehlíží úspěchy při aplikaci nového zákona a kompaktní a stabilizovaný sbor. No, předně úspěchů při aplikaci bylo poskrovnu a rodily se těžko, za druhé na porodu se sběrem zkušeností z terénu i činností v expertní komisi OSH významně podílel a za třetí odbory zde opravdu nejsou proto, aby se podílely na chvále císařových nových šatů. Co se týká sboru, jsme vždy na něj hrdí, vždy jej všude propagujeme jako sbor nejelitnější (nebo jediný elitní ?). Už třeba jen proto, že každodenní zásahy provádějí především skuteční hasiči, tedy z velké části naši členové. Ale ani elitní neznamená bezchybný. A nevede-li k nápravě jednání, je někdy potřeba i veřejnou kritikou s věcmi pohnout. Dokonce třeba i demonstrací.

O té naší, kterou jsme vloni udělali ministru vnitra pod okny a na které jsme m. j. požadovali i přeřazení hasičů do první skupiny „rizika", prohlásil vzápětí ministr vnitra, že požadavky hasičů byly oprávněné a pak je dokonce částečně splnil, viz 4% nárůst nejen pro policii, ale i pro hasiče. Autor dále říká, že odboráři „dole" nevidí situaci tak dramaticky. To je za prvé tvrzení, připomínající náladu obyvatelstva 2A (nebo kolik to ten Flanderka z Putimi do hlášení podle přesných údajů Josefa Vyskočila zaškrtl) a hlavně ani vedení OSH netvrdí, že situace sboru je nějak katastrofální. Je to jen naivní snaha rozdělovat odboráře na ty dole a ty nahoře. U „těch nahoře" by se jistě autorovi líbilo, kdyby byli jakýmisi kůly v plotě, leč bohužel, nemůžeme sloužit. Odborový boss musí vždy projít volbami v okrese, v kraji a v republice, situace, kdy byl předem vybrán jako kádrová (dnes personální) rezerva a po té mu bylo ušito výběrové řízení jako kabátek na míru, v odborech nepřipadá v úvahu. Pan ředitel a prezident asociace se dále přiznává k tomu, že se ptá svého krajského sociálního partnera, jak mohl dovolit v předsednictvu svým představitelům jednat tak, či onak. No, to by si měl pořídit nový kalendář ( nejlépe OSH J), ten jeho jde zjevně o 20 let pozadu. Raději to glosuji takto, než bych se rozepisoval o absenci základního smyslu pro demokracii, nátlaku a skandálním vměšování do vnitřních záležitostí odborů a pod. (musím se mírnit, aby zase nevznikl nějaký dopis o tom, jak jsem neomalený). Zmínka pana prezidenta o národní frontě v souvislosti s vedením OSH je velkou trefou vedle, skoro bych řekl špatně hozeným bumerangem (jistě víte, jaké má následky špatná trefa). OSH vznikl převážně z občanských fór a v čele byli od počátku nestraníci. V národní frontě byla ovšem vedoucí silou strana, jejíž legitimaci nosil na hrudi někdo jiný…

Vzpomínám, jak v r.1990 na aktivu OSH v sídle HS Sboru PO si vzal slovo jeden okresní náčelník a doslova zaplakal na téma „ já jsem sice byl komunista, já jsem sice studoval v Moskvě, ale já jsem hasič a hasičům jsem neubližoval, tak tady mě máte a je na vás, zda mně budete chtít odvolávat !?!?)…" Někdo tehdy na něj přes sál zvolal „Juro, co blneš?„, my ostatní jsme byli per plex, nebo-li v němém úžasu a nechápali jsme, o čem a proč ten náčelník mluvil. Buďto si spletl OF a OSH s občanskými komisemi, nebo měl jen strach a cítil potřebu preventivně veřejně si nasypat popel na hlavu za něco, co by mu hasičské odbory nikdy nevyčítaly. Nebo snad to měly udělat ? Já jsem dodnes přesvědčen, že taková role nám nepříslušela a jsem rád, že jsme se k ní nepropůjčili. Ale přirovnávat OSH k ROH, nebo k NF, na to si bude muset každý počkat, až vymřou pamětníci, nebo mít aspoň politicky čistý štít, aby o tom mohl diskutovat na morální úrovni rovného s rovným. V závěru článku je po skrytém strachu, že příští rok nezbude na odměny, druhý důvod vzniku provolání ČAHD: autor má pravdu, že působení odborů je vymezeno zákonem o služebním poměru. Hledá-li tam ale právo odborů požadovat odvolání služebního funkcionáře (nikoliv jak píše „podávat návrh“), to samozřejmě v zákonu nenajde. Napovím: pane prezidente, musíte hledat výš. Ano, správně už tušíte, zkuste si přečíst ústavu ČR. A že autor jménem ředitelů i ČAHD vyslovuje zásadní nesouhlas se závěry OSH, to je jeho právo, které nehodláme zpochybňovat. Jistě má mandát, vzniklý v demokratické diskusi a podpořený hlasováním. My si zase ponecháme práva odborů, včetně práva třeba i veřejně demonstrovat. O tom je demokracie, příslušník přece neznamená nevolník. A vytváření atmosféry „ je tu snad někdo, kdo by si chtěl dovolit podat odvolání, nebo se dokonce soudit ?" není dobrá cesta k další stabilizaci sboru. Naopak. Vytvářet arogancí, nátlakem a přezíráním odborů sociální napětí ve sboru, kde si lidé nedovolí nic jiného, než postupovat při legitimní obhajobě svých práv podle zákona, to skutečně není ta správná cesta.JUDr. Vladimír Mühlfeit, předseda krajské organizace OSH ústeckého kraje a člen předsednictva OSH

-wap-

Sdílet