Pondělí 21. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Taktické cvičení složek IZS – Únik čpavku z technologie Zimního stadionu Beroun

Ve čtvrtek 18. června 2009 proběhlo od 21:15 hodin taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému okresu Beroun na téma únik čpavku z technologie zimního stadionu. Námětem cvičení byl únik cca 10 kg kapalného čpavku z chladící technologie uvnitř strojovny, k němuž došlo po poruše odkalovacího ventilu hlavní nádrže.

Ve čtvrtek 18. června 2009 proběhlo od 21:15 hodin taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému okresu Beroun na téma únik čpavku z technologie zimního stadionu.

Námětem cvičení byl únik cca 10 kg kapalného čpavku z chladící technologie uvnitř strojovny, k němuž došlo po poruše odkalovacího ventilu hlavní nádrže. Ve strojovně se nacházela dvoučlenná obsluha, která byla těžce intoxikována. Netěsností došlo k průniku čpavku ze strojovny do prostoru plochy ZS Beroun, na níž hrála skupina 20 dorostenců in-line hokej.

Při cvičení byly použity standardní postupy pro zásah na nebezpečnou látku v širokém záběru činností – za použití přetlakových protichemických oděvů proběhla záchrana 2 osob ze strojovny, zamezení úniku čpavku provizorním utěsněním technologického rozvodu a položením sorpčních rohoží na uniklý kapalný čpavek, skrápění čpavkových par pomocí turbo-proudnice i vytvoření vodní clony deflektory, odvětrání strojovny odsávačem kouře v nevýbušném provedení a dekontaminace postižených osob i zasahujících hasičů vodou. Evakuace ostatních prostorů zimního stadionu proběhla samovolně před příjezdem jednotek, v prostoru hlediště stadionu zůstalo 5 postižených, které zachránila skupina hasičů v nepřetlakových protichemických oděvech s dýchacími přístroji.

Před stadionem bylo vytvořeno třídící stanoviště a nafukovací záchranný stan města Beroun s rozkládacími lehátky posloužil jako ošetřovna zraněných před jejich transportem k nemocničnímu ošetření. Sem se postupně přesunuli i figuranti, kteří se sice samovolně evakuovali hlavním vchodem, ale byli intoxikováni a na evakuačním shromaždišti je prohlédla a vytřídila osádka ZZS. Nástupní prostor byl nasvícen osvětlovacím balónem, pořízeným z finančních prostředků města Beroun, v prostoru hlavního vstupu zajišťovala osvětlení jednotka SDH obce Chyňava z osvětlovacího stožáru na zásahovém vozidle. Pro kontinuální dodávku vody ke zkrápění čpavkových par bylo jednotkou SDH města Králův Dvůr zřízeno čerpací stanoviště na řece Berounce.

V rámci cvičení proběhlo kromě standardního informování dotčených subjektů a orgánů cestou OPIS HZS Středočeského kraje i cvičné vyrozumění automatickým vyrozumívacím systémem AVS Beroun členů krizového štábu a bezpečnostní rady města Beroun a obcí po toku Berounky. Na úseku ochrany obyvatelstva byla využita jednotka SDH města Zdice s evakuačním autobusem a dále jednotka SDH obce Otročiněves, která přepravila na místo zásahu 30 kompletů nouzového ošacení ze stanice Beroun.

Za spolupráce s provozovateli dotčených objektů byla reálně provedena evakuace Zimního stadionu Beroun (využitím obslužného personálu, 5 figurantů jednotky SDH obce Železná a 20 studentů Střední zdravotnické školy Beroun) a Tipsport Laguny Beroun (využitím obslužného personálu a návštěvníků na konci pracovní doby). Sporthotel Na ostrově byl evakuován pouze simulovaně s vyrozuměním obsluhy recepce.

Do taktického cvičení bylo zapojeno 17 profesionálních hasičů ze stanic HZS Středočeského kraje v Berouně a Hořovicích, 42 dobrovolných hasičů z jednotek SDH obcí Chyňava, Komárov, Králův Dvůr, Nový Jáchymov, Otročiněves, Zdice a Železná s 8 cisternovými automobilovými stříkačkami, 3 velitelskými automobily, 2 mikrobusy, chemickým automobilem, kontejnerovým automobilem s týlovým kontejnerem, evakuačním autobusem a rychlým zásahovým automobilem. Za Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje se účastnila 1 lékařská a 1 zdravotnická osádka z výjezdového stanoviště Beroun, uzávěru prostoru zajišťovala Policie ČR se 2 vozidly a 1 hlídka Městské policie Beroun.

mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kraje
 

-kow-

Sdílet
Banner Agrotec 970x150 OK