Středa 25. listopadu 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Žáci se učili jak se mají chránit

Závěrečné cvičení v rámci projektu Ochrana člověka za mimořádné události se dnes uskutečnilo na ZŠ v Horníkově ulici v Brně-Líšni. Cvičení navázalo na výuku prvků ochrany, jejichž znalosti si děti doplňují v rámci předmětu Výchova ke zdraví a při třídnických hodinách. Velké branné cvičení, kterého se zúčastnilo 360 žáků ze čtvrtých až devátých tříd, pro ně ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému připravil Svaz civilní ochrany.

Závěrečné cvičení v rámci projektu Ochrana člověka za mimořádné události se dnes uskutečnilo na ZŠ v Horníkově ulici v Brně-Líšni.

Cvičení navázalo na výuku prvků ochrany, jejichž znalosti si děti doplňují v rámci předmětu Výchova ke zdraví a při třídnických hodinách. Velké branné cvičení, kterého se zúčastnilo 360 žáků ze čtvrtých až devátých tříd, pro ně ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému připravil Svaz civilní ochrany. Na organizaci akce se s vedením školy podíleli také pracovníci úřadu městské části.

Bohatý program ráno odstartoval cvičný požární poplach s evakuací školy. Na devíti stanovištích si pak školáci doplňovali znalosti a plnili praktické úkoly. Hasiči ze stanice v Lidické ulici jim například předvedli 52metrový automobilový žebřík, hašení hořící plynové tlakové lahve a plynový hasící automobil k likvidaci požárů elektrických zařízení. Použití a funkci jednoduchých hasebních prostředků, hasících přístrojů i hašení požáru pomocí cisterny jim vysvětlovali a předváděli dobrovolní hasiči z Brna-Králova Pole. Ti školákům na hřišti připravili i překážkovou dráhu z prvků soutěží v požárním sportu. Užiteční rady dětem předávali i aktivisté preventivního programu HZS, podle maskota – dráčka přezdívaného jako Hasík.

Žáci školy si mohli vyzkoušet i zručnost při jízdě na kole na dopravním hřišti Městské policie, a seznámit se s moderní technikou a činností Policie ČR. Prvky improvizované ochrany před nebezpečnými látkami jim předváděli aktivisté Svazu civilní ochrany. které se zásadami první pomoci doplňovali odborníci z Českého červeného kříže.

Cvičení podle ředitelky školy Mgr. Olgy Kšicové děti velmi zaujalo. „Žáci získali řadu důležitých vědomostí a znalostí, v září se k němu opět vrátíme a budeme si připomínat, co si zapamatovali prakticky," uvedla ředitelka ZŠ. Ing. Josef Slezák ze Svazu civilní ochrany ČR doplnil, že obdobná cvičení v rámci školní výuky svaz v Brně organizuje již třetím rokem. Loni se velké branné cvičení uskutečnilo na ZŠ Blažkova v Brně-Lesné v rámci oslav Dne dětí, letos v areálu ZŠ Horníkova atraktivním způsobem zakončilo školní rok.por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kraje-swo-

Sdílet