Pátek 22. března 2019, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner scott OK

Ústecký kraj podpoří dobrovolné hasiče a složky IZS dotací v souhrnné výši 13 miliónů korun

Rada Ústeckého kraje jmenovala hodnotící komisi k vypracování pořadníku pro přiznání dotací na rok 2018 v rámci Programu na podporu Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) a ostatních složek IZS.

Komise vedená hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a pracovníky Odboru kancelář hejtmana doplnili mjr. Bc. Tomáš Štěpánek, vedoucí oddělení IZS a služeb Krajského ředitelství HZS ÚK a Mgr. Michaela Klapková Ozomová, MSc., ředitelka Oblastní charity Ústí nad Labem.

Komise na svém jednání konaném dne 12. 3. 2018 vyhodnotila celkem 76 žádostí na poskytnutí účelové dotace pro rok 2018 v rámci programu na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Celkem 72 žádostí splnilo požadované náležitosti uvedené v programu, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017.

V následujících krocích bude o pořadí při poskytování konkrétních účelových dotací rozhodovat Rada Ústeckého kraje, v některých případech dále Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněný z rozpočtu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu byl 13 000 000 Kč.

Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK