Sobota 26. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner POBP: 970 nádrž

Slovenský rekord – preprava vody s celkovým prevýšením 421 metrov

„Pán prezident, major Hudec, hlásim splnenie úlohy, dopravenie hasiacej látky do výšky 421 metrov s využitím jazierkového systému a tým aj splnenie podmienok slovenského rekordu!" Toto boli slová hlásenia veliteľa cvičenia mjr. Ota Hudeca prezidentovi HaZZ MV SR plk. JUDr. Alexandovi Nejedlému po objavení sa vody na vrchole systému dopravy vody, pri veľkokapacitnej nádrži FIREFLEX.

„Pán prezident, major Hudec, hlásim splnenie úlohy, dopravenie hasiacej látky do výšky 421 metrov s využitím jazierkového systému a tým aj splnenie podmienok slovenského rekordu!" Toto boli slová hlásenia veliteľa cvičenia mjr. Ota Hudeca prezidentovi HaZZ MV SR plk. JUDr. Alexandovi Nejedlému po objavení sa vody na vrchole systému dopravy vody, pri veľkokapacitnej nádrži FIREFLEX.

Nádrž bola umiestnená o 421 metrov vyššie, ako sa nachádzalo plávajúce čerpadlo pod úpätím vrchu Tresník v priestore lyžiarskeho strediska SKI Telgárt. Symbolickým pre uvedený rekord, ktorý sa uskutočňoval v prekrásnom prostredí podhoria Nízkych Tatier bola blízkosť Kráľovej holi a neďaleko vyvierajúci prameň rieky Hron.

Čo však tomuto všetkému predchádzalo? V prvom rade dlhodobá príprava príslušníkov Modulu leteckého hasenia (MLH) HaZZ MV SR. Nielen počas cvičení, ale aj pri nasadení počas najväčších lesných požiarov na území Slovenska v posledných rokoch. Napríklad Orlová, Slovenský raj, Staré Hory a Vysoké Tatry. V súčasnej dobe bez mužov v typických červených kombinézach si na Slovensku nevie už nik predstaviť lokalizáciu a likvidáciu tých najzložitejších lesných požiarov.

Aj samotná príprava a plánovanie rekordu nebola jednoduchá. Pôvodným cieľom totiž mala byť Krížna, s prevýšením cca 800 metrov. Po prípravnej fáze celého podujatia, z dôvodu ochrany biotopov v uvedenom priestore, necelé dva týždne pred začatím akcie, však z podujatia zišlo. Keď sa už zdalo, že celé podujatie nevyjde, našlo sa nové riešenie. Po vzájomnej dohode medzi obecným zastupiteľstvom obce Telgárt, majiteľmi pozemkov, za podpory OR HaZZ v Brezne a samotným vedením MLH, bol potvrdený pôvodný termín akcie, ktorým bol 22.-24. jún 2009, však z Krížnej sa išlo pod Kráľovu hoľu na vrch Tresník.

Pokus o samotný rekord bol naplánovaný v rámci Sústredeného výcviku Modulu leteckého hasenia P – HaZZ MV SR, ktorý riadil štáb v zložení:

Veliteľ cvičenia : mjr. Oto Hudec

Náčelník štábu cvičenia : pplk. Jozef Rybárik

Veliteľ pre tvorbu jazierkového systému : mjr. Ján Šuba

Veliteľ zásahového úseku Západ : npor. Igor Dritomský

Veliteľ zásahového úseku Stred : kpt. Roman Čunderlík

Veliteľ zásahového úseku Východ : kpt. Mgr. Ján Marušin

Pomocník náčelníka štábu pre GIS: por. Ing. Kamil Fako, PhD., PZ MV SR

Pomocník náčelníka štábu pre leteckú podporu: mjr. Radoslav Lacko

Pomocník náčelníka štábu pre spojenie a dopravu: npor. Ing. Marián Lopuch


zdravotné zabezpečenie: npor. Matej Sršeň

Pomocník náčelníka štábu pre stravovanie a pitný režim: kpt. Ivan Lenár

Pomocník náčelníka štábu pre zdokumentovanie cvičenia: ppor. Oto Hudec

Topografická podpora: Topografický ústav MO SR v Banskej Bystrici

Okrem riadiaceho štábu sa Sústredeného výcviku Modulu leteckého hasenia P – HaZZ MV SR zúčastnili príslušníci zaradení do skupín (Východ, Stred a Západ) MLH s kompletným materiálno-technickým vybavením a ďalší príslušníci nezaradení do MLH. Z KR HaZZ v Prešove to bolo 13 príslušníkov, z KR HaZZ v Banskej Bystrici 10 príslušníkov a HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy dvaja príslušníci.

V rámci úzkeho spojenia teórie a praxe sa sústredenia, ako pozorovatelia, zúčastnili aj šiesti študenti Technickej univerzity vo Zvolene zo študijného odboru Ochrana osôb a majetku.

MLH pri rekorde a celom sústredení využil, okrem automobilov KIA SPORTAGE, špeciálnu techniku, zaradenú zväčša pre potreby modulu:

•- Scot-Trac 2000R MLH HaZZ s prívesmi OR HaZZ PK, PP, BB.

•- Štvorkolky Plaris Sportsman 800 EFI s prívesmi OR HaZZ PK, PO, BB.

•- Retranslačná prenosná stanica OR HaZZ Poprad

•- CAS-25 L-101 OR HaZZ Poprad

•- T-815 MLH OR HaZZ Banská Bystrica

•- Mercedes G-290 + príves OR HaZZ Banská Bystrica

•- CAS-25 L-101 HaZU Bratislava

•- Lesný špeciál Mercedes Unimog OR HaZZ Pezinok

K podporným prostriedkom patrili

•- Sanitné vozidlo OR HaZZ Banská Bystrica

•- IVECO TRACKER 9000 OR HaZZ Zvolen

Po dôkladnej teoretickej príprave, po obede v prvý deň sústredenia MLH, sa začala, v rámci prípravy, samotná výstavba jazierkového systému. Príroda však nenechala nič na náhode. Do pretrvávajúceho dažďa sa pridala na zjazdovke hmla. Viditeľnosť klesla na cca 5 metrov. Navyše, podmáčaná pôda sťažovala jazdu aj pre špeciálnu techniku. Zdolanie svahu sa stalo problémom aj pre Scot-Trac. Paradoxom zostávala skutočnosť, že doteraz príslušníci MHL stavali podobné systémy za sucha a horúčav, s cieľom zásobovať zasahujúcich príslušníkov vodou pri lesnom požiari. Teraz na nich tiekla voda nielen z dažďa, ale ešte horšia bola vlhkosť zo samotnej hmly. Navyše, všade bolo blato. Výstavba celého systému aj s jeho otestovaním sa natiahla do 21. hodiny, keď viditeľnosť aj vplyvom tmy klesla na minimum. V tomto momente na svahu už nepomáhalo ani osvetlenie z techniky. Napriek tomu boli všetky úlohy tohto dňa splnené. Zostávalo, po vypustení systému, čakať na druhý deň ráno. Čo prinesie, aké ďalšie prekvapenie? V tento deň sa podarilo neoficiálne rekord urobiť, aj napriek problémom s niekoľkými čerpadielkami. Podarí sa aj za prítomnosti komisárov zo Slovenských rekordov? Navyše bola očakávaná účasť hlavných predstaviteľov HaZ­Z.

Ráno, 23. júna, prinieslo malé prekvapenie. Na úpätí Kráľovej holi sa objavilo slniečko. Takto optimisticky boli zobudení všetci účastníci sústredenia, bývajúci v Hoteli Telgárt. Avšak vrch Tresník nenechal nikoho na pochybách. Ani na druhý deň neukázal svoju tvár. Bol zahalený hmlou, tak ako deň predtým. Navyše, od ôsmej hodiny začalo opäť pršať. Nič to však nezmenilo na odhodlaní všetkých prítomných. Rekord musí padnúť!

Po príhovore riaditeľa KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Milana Belo- Cabana a riaditeľa Odboru operatívneho riadenia a odborných služieb prezídia HaZZ pplk. Ing. Emila Sekeľa sa všetci rozišli na svoje stanovištia. Neprešla však ani hodina, strhla sa krátka prietrž mračien za sprievodu bleskov a hrmenia. Stromy sa začali ohýbať ako v ľudovej piesni z tohto kraja Na Kráľovej holi. V tomto období začali na miesto prichádzať zástupcovia informačných médií, pozvaní hostia, riaditelia KR HaZZ a OR HaZZ, velitelia Zb HaZZ. Bol očakávaný príchod prezidenta HaZZ, starostky obce Telgárt a komisárov. Všetci s napätím očakávali, ako sa vyvinie počasie. Na štábe, z dôvodu bezpečnosti sa už začalo uvažovať o stiahnutí všetkých z priestoru. Príroda sa nakoniec dala presvedčiť. Hlavná prietrž mračien pominula a za mrholenia, po príchode komisárov začal samotný pokus o rekord. Všetci si vydýchli. Rekord sa podaril. Doslova s nadľudským úsilím, v neskutočne ťažkých podmienkach. Bolo to vidno nielen na samotných aktéroch pokusu. Uznanie zaznelo, po odovzdaní certifikátu komisármi o uznaní rekordu, aj z úst prezidenta HaZZ MV SR, ktorý na záver, okrem iného povedal: „ Vysoko si vážim, že príslušníci modulu dokázali svoju fyzickú ale aj materiálu pripravenosť a v týchto ťažkých podmienkach splnili podmienky pre slovenský rekord. Ste partia dobrých ľudí. Vždy budem podporovať ľudí, ktorí chcú niečo dokázať, alebo chcú robiť niečo lepšie." Poďakoval všetkým, aj príslušníkom iných zložiek MV SR a MO SR, ktorí boli členmi riadiaceho štábu a svojimi prostriedkami podporovali uvedený pokus. Ako dôkaz podpory činnosti MLH odovzdal príslušníkom modulu tri nové nádrže FIREFLEX.

V čom vlastne spočíval rekord. Okrem strohého vyjadrenia na certifikáte, že hasiči pomocou jazierkového systému prepravili vodu s celkovým prevýšením 421 metrov, rekord predstavoval nainštalovanie 2,05 km hadíc a vybudovanie 27 stanovíšť, z toho 25 jazierok alebo vakov, jednu nádrž FIREFLEX a jedno stanovište na odber vody. K prečerpávaniu bolo využitých 25 čerpadiel HONDA WX 20 a dve plávajúce čerpadlá. Do systému, pri jeho úplnom načerpaní bolo treba dodať cca 69,5 m3 vody, čo predstavuje objem cca 12 nádrží vozidiel CAS 32 T 148.

Čo napísať na záver. Básnik by možno napísal: „Kráľova hoľa zostala stáť v nemom úžase a Hron stíchol nad morálnou silou hasičov!"

Avšak asi najlepšie bude poďakovať všetkým, ktorí sa uvedenej akcie zúčastnili ale aj tým, ktorí ju umožnili vykonať. Za tých, v mene Telgárčanov, hasičom vyslovila uznanie starostka obce, pani Mgr. Mária Knižková.

Bol to kraj a aj vďaka rekordu zostáva krajom hrdinov.

Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.
katedra protipožiarnej ochrany
DF TU vo Zvolene-swo-

Sdílet
Banner scott OK