Neděle 27. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

POVODNĚ: Celkové shrnutí za pět dní z pohledu GŘ HZS ČR. Pomoc nabízelo Slovensko nebo i Švýcarsko

Bouřky, prudký déšť a následné povodně byly příčinou ztrát na lidských životech a vysokých materiálních škod na majetku za posledních pět dnů. Zasažena náhlou povodní byla postupně území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihočeského, Královéhradeckého a Plzeňského.

Bouřky, prudký déšť a následné povodně byly příčinou ztrát na lidských životech a vysokých materiálních škod na majetku za posledních pět dnů. Zasažena náhlou povodní byla postupně území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihočeského, Královéhradeckého a Plzeňského.

Ilustrační foto

Jednotky požární ochrany zachránily celkem 175 osob a ve spolupráci s Policií ČR a obecními úřady evakuovaly celkem 867 osob. Vzhledem k nepříznivému počasí nemohl vzlétnout vrtulník a proto záchrana osob musela být prováděna pomocí člunů na lanech, broděním na lanech nebo evakuací těžkou mobilní technikou.

Při zásahu zemřel 1 dobrovolný hasič z Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vlčice (okres Jeseník).

I přes veškerou snahu při povodních nebo v přímé souvislosti s nimi zemřelo celkem 12 osob. Celkem bylo zraněno 53 osob. Pro 72 zachráněných a evakuovaných osob bylo HZS ČR a obcemi zabezpečeno nouzové ubytování. Vedle záchrany a evakuace osob byla dle možností prováděna také záchrana a evakuace domácích zvířat.

Doposud bylo při povodních v 13 postižených okresech nasazeno celkem:

- 153 jednotek požární ochrany, z toho 31 jednotek HZS ČR a 122 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
- provedeno bylo 947 zásahů,
 – 2 131 hasičů, z toho 620 profesionálních a 1511 členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
- 80 příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín s 20 kusy těžké ženijní techniky,
- 605 vojáků Armády ČR se ženijní technikou.

Hasičský záchranný sbor ČR ( HZS ČR) prostřednictvím svého operačního a informačního střediska na generálním ředitelství koordinoval záchranné a likvidační práce. HZS ČR nasadil také techniku a příslušníky Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín a požádal Armádu ČR o pomoc. .Po opadnutí povodňové vlny prováděly jednotky požární ochrany ve spolupráci se Záchranným útvarem HZS ČR Hlučín a Armádou ČR v postižených oblastech čerpání vody, budování a zpevňování hrází, odstraňování padlých stromů a dalších naplavenin z vodních toků a vodních nádrží, čištění kanalizačních vpustí, odstraňování nánosů z domů a komunikací a zajišťovali také demolice zničených objektů.

Pro občany postižené povodní HZS ČR a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí zajišťovaly vedle likvidačních prací také nouzové zásobování a expedici vysoušečů. Psychologové HZS ČR a Policie ČR ve spolupráci s neziskovými organizacemi poskytovali a i nadále poskytují posttraumatickou intervenční péči.
Do postižených oblastí Základna logistiky HZS ČR uvolnila 1170 vysoušečů (oblast Moravy) a další materiál pro ženijní práce a desinfekci. Další prostředky pro odstraňování následků povodní zajišťovaly obce, kraje a neziskové organizace. Ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv je pro okres Jeseník organizováno nouzové zásobování pitnou vodou.

HZS ČR spolupracoval intenzivně s Policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR, Správou státních hmotných rezerv, Základnou logistiky HZS ČR.

Na postižených místech stále probíhají likvidační a obnovovací práce. Činnost hasičů a dalších záchranářů je zaměřena na odstraňování překážek ve vodních tocích a na komunikacích, odčerpávání vody, zpevňování hrází, zajišťování nouzového ubytování osob a zásobování pitnou vodou a potravinami. Na postižených místech pracuje tým psychologů HZS ČR.

Monitorovacímu a informačnímu centru EU byla podána informace o stavu v ČR s tím, že ČR pomoc nepožaduje. Nabídnuta byla pomoc ze strany Švýcarské federace, Hlavním velitelstvím Státní požární ochrany Polské republiky, Slovenskou republikou, Maďarskem, Francií a Ruskou federací. Ve všech případech byla pomoc s poděkováním odmítnuta, protože síly a prostředky ČR na likvidaci postačují.

Od 29. 6. 2009 se předpokládá v postižených oblastech nasazení cca 60 jednotek požární ochrany denně na čerpání vody, odstraňování padlých stromů a dalších naplavenin z vodních toků a vodních nádrží, čištění kanalizačních vpustí, odstraňování nánosů z domů a komunikací, nouzové zásobování a distribuci vysoušečů. Psychologové HZS ČR a Policie ČR se svými týmy posttraumatické intervenční péče budou nadále poskytovat posttraumatickou intervenční péči osobám zasaženým povodněmi.

MV-generální ředitelství HZS ČR prostřednictvím operačního a informačního střediska zajišťuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací. Je tak koordinováno nasazení Armády ČR nebo spolupráce se Správou státních hmotných rezerv.

kpt. Ing. Ivana Svitáková – tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

-kaw- 

Sdílet
Banner zeka 970 OK