Pondělí 23. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Chemická laboratoř v jihomoravském kraji nezahálí

Tři události, při kterých zasahovala ŠS Tišnov.

Požár sběrného dvoru v Blansku

Dne 30. 6. 2009 ve 23:01 se na vyžádání velitele zásahu dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov k požáru ve skladu elektroodpadu (ledničky, mikrovlnky, televizory atd.) ve sběrném dvoře v Blansku, místní části Horní Lhota.

Informovali jsme vás o události i na Požáry.cz.

Další činnost chemické laboratoře:
Po příjezdu na místo události byl požár již dohašován a výjezdová skupina ŠS Tišnov na žádost VZ prováděla monitorování ovzduší v bezprostřední blízkosti požářiště. Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí 1 – 2 ppm. Dále výjezdová skupina ŠS Tišnov na žádost velitele zásahu monitorovala ovzduší ve stanovém táboře v Blansku. Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozsahu 2 – 3 ppm, tedy asi 1 ppm nad přírodním pozadím. Všechny naměřené hodnoty jsou vysoce pod hranicí přípustných expozičních limitů pro průmyslové škodliviny.

Pro identifikaci unikajících látek byl rovněž proveden odběr vzorku vzduchu na sorbční trubičky ORBO 32, které byly analyzovány ve stacionární laboratoři na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS).

Závěr:
Výsledky analýzy prokázaly přítomnost následujících látek : benzen, toluen, ethylbenzen, m-methyletylbenzen a styren. Nalezené chemické látky se v ovzduší vyskytovaly v nízkých koncentracích, žádná není vysoce toxická či extrémně nebezpečná a jsou běžnou součástí nejen zplodin hoření plastů, ale i z výfukových plynů. Vzhledem ke zjištěným nízkým koncentracím nalezených aromatických uhlovodíků v ovzduší, k použitým ochranným prostředkům a rychlé likvidaci požáru a vydanému zákazu větrání pro obyvatele přilehlé zástavby, nedošlo k ohrožení zasahujících hasičů ani obyvatel.

Nález další ampule

Dne 26. 6. 2009 byla prostřednictvím KOPIS JmK vyrozuměna výjezdová skupina ŠS Tišnov s požadavkem na identifikaci neznámých chemických látek nalezených u zubního lékaře ve Zdravotním středisku v Rybkově ulici v Brně.

Další činnost chemické laboratoře:
Celkem byly zajištěny 4 látky :

 • První látka, zabalená ve specifickém balení (ampule) obsahovala koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou, která byla identifikována následujícími důkazy :
   1. měření pH : silná kyselina,
   2. elementární analýza – důkaz chloridů pomocí dusičnanu stříbrného za vzniku bílé sraženiny na světle černající, rozpouštějící se ve zředěném amoniaku,
   3. identifikace pomocí 3 různých trubiček a detekčního proužku na chloridy s pozitivním výsledkem-viz. fotogalerie.
 • Druhá látka byla indentifikována jako lékařská vazelína.
 • Třetí látka byla originální směs draslíku a sodíku, která se používá ke sterilizaci kořenových kanálků zubů. Byla provedena reakce tohoto vzorku s vodou za vzniku prudké reakce a hydroxidu sodného a draselného, což je charakteristické pro sodík a draslík. pH vzniklého roztoku bylo 14, což indikovalo vznik hydroxidu sodného a draselného.
 • Čtvrtá látka je komerčně dodávaná sada injekčních roztoků a vitamínů B pro lékařské použití. Nebyla prováděna analýza z důvodu originálního balení.

Závěr:
Vzhledem k tomu, že se nejednalo o toxické či extrémně nebezpečné chemikálie a nenastal únik zajištěných chemikálií, nedošlo k ohrožení zasahujících hasičů ani personálu a pacientů zdravotního střediska. Kyselina chlorovodíková bude zlikvidována laboratoří, ostatní chemické látky a léčiva budou vráceny majiteli.

Další ampule s chemickou látkou

Dne 1. 7. 2009 byla prostřednictvím KOPIS JmK vyrozuměna výjezdová skupina ŠS Tišnov s požadavkem na zajištění chemické látky nacházející se v ampuli nalezené v Jaselské ulici v Brně.

Další činnost chemické laboratoře:
Ampule byla odvezena do laboratoře, kde byla podrobena elementární analýze.

Závěr:
Vzhledem k tomu, že se nejednalo o toxickou či extrémně nebezpečnou chemikálii a látka byla hermeticky uzavřena v ampuli, nedošlo k ohrožení zasahujících hasičů ani obyvatel. Laboratorní analýza potvrdila, že popis ampule odpovídá obsahu ampule, tedy že se jedná o kyselinu trifluoroctovou.

Kyselina trifluoroctová je bezbarvá kapalina, jedná se o silnou kyselinu s žíravými vlastnostmi, je hydroskopická, bod varu 72°C, má korozivní vlastnosti, hustotu 1,231 kg/l, je mísitelná s vodou a rozpustná v etheru, acetonu, benzenu, tetrachlormetanu, hexanu, nemá oxidační vlastnosti. 


por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kraje


-miw-

Sdílet