Středa 23. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK

U Zbiroha vyrůstá trenažér na zdolávání požárů

Právě v těchto dnech byla zahájena stavba trenažéru simulujícího reálné podmínky požáru. Výcvikový trenažér bude umístěn ve Zbiroze u Rokycan a s jeho dokončením se počítá na podzim letošního roku.

Právě v těchto dnech byla zahájena stavba trenažéru simulujícího reálné podmínky požáru. Výcvikový trenažér bude umístěn ve Zbiroze u Rokycan a s jeho dokončením se počítá na podzim letošního roku.

„Jedná se o pořízení trenažéru, který umožní provádět praktický výcvik příslušníků, členů a zaměstnanců zařazených v jednotkách požární ochrany v rámci odborné přípravy v oblastech, ve kterých jej v současnosti provádět nelze, protože HZS krajů nedisponují v současnosti srovnatelným zařízením," vysvětluje velitel stanice Rokycany Jan Hora, díky kterému projekt v kraji vzniká.

Cílem pořízení trenažéru je vytvořit podmínky pro zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany, zkvalitnit jejich odbornou přípravu a vytvořit podmínky pro bezpečný výkon služby. „V České republice byla dosud vybudována tři menší výcviková zařízení na tuhá paliva. Komplexní trenažér zatím vybudován nebyl, ačkoliv jde zřejmě o jeden prostředků, jak udržet vysokou úroveň vycvičenosti hasičů i v situaci, kdy podíl požárů na celkovém ročním počtu mimořádných událostí stále klesá," dodává Hora.

Údaje o stavbě výcvikového trenažéru:

a) Návrh zařízení simulující reálné podmínky požáru – výcvikového a pozorovacího trenažéru

stavebně technické řešení stavby

V areálu budou realizována dvě zařízení, výcvikový a pozorovací trenažér. V pozorovacím trenažéru jsou spalována tuhá paliva a slouží k pozorování požárně dynamických jevů, např. neutrální roviny, ventilace při požáru, prostorového vzplanutí (flashover) a žíhavých plamenů, (backdraft) apod. Ve výcvikovém trenažéru je spalován propan a pevná paliva a slouží k nácviku taktických postupů a získání dovedností při hašení požáru v různých typech prostorů simulujících reálné podmínky zásahů. Na návrhu technického řešení se podíleli příslušníci HZS ČR. Jakkoli bylo při jeho zpracovávání využito zahraničních zkušeností, jde v případě výcvikového trenažéru v řadě ohledů o unikátní návrh technologie spalování kapalného propanu v prostředí s mírným deficitem kyslíku. Trenažéry budou realizovány z použitých 12metrových lodních kontejnerů. V místech vysokého teplotního namáhání bude konstrukce ochráněna tepelnou izolací. Zařízení bude splňovat všechny požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.

  • požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

1. energiemi

pevná paliva, čistá dřevní hmota 10×100kg

propan butanový nadzemní zásobník 8t, 1,6×9m, objem 17m3

2. vodou: mobilní PT

b) lokalita – VUZ Zbiroh u Rokycan, parcela č. 1085/4 kat. území Zbiroh

  • souhrnné požadavky na plochy a prostory

pozorovací trenažér:

zastavěná plocha: 38,4m2

obestavěný prostor: 96m3

počet podlaží: 1

celková užitná plocha stavby: 36m2

výcvikový trenažér:

zastavěná plocha: 143m2

obestavěná prostor: 432m3

počet podlaží: 2

celková užitná plocha: 170m2

c) předpokládaný termín realizace – léto – podzim 2009

d) předpokládané náklady 1,75 mil. Kč

předpokládaná výše nákladů v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

1. provozní náklady : 100 000,– až 150 000,– Kč

Výcvik hasičů v trenažéru simulující reálné podmínky požáru, v tzv. „flash over" kontejneru, má téměř třicetiletou tradici. Z místa svého vzniku ve Skandinávii se tento způsob odborné přípravy rozšířil do celého světa. Původní charakter trenažéru jako prostředku výcviku se postupně měnil a v současnosti slouží tento trenažér také jako prostředí pro simulaci a zkoumání dynamických požárních jevů. Velkou popularitu si trenažéry získaly zejména pro svou schopnost vytvořit podmínky blížící se skutečnému prostředí působení požáru, vysokou mobilitu a variabilitu, jednoduchou obsluhu, nízkou cenu a bezpečnost.

V Evropských státech je trenažér běžným standardem. Některé členské státy EU, např. Francie, přistoupily k plošnému zavádění takových trenažérů zejména po té, co při zdolávání požáru několik hasičů zahynulo v souvislosti s neočekávaným rozvojem požáru.

por. Mgr. Alena Marešová
tisková mluvčí
HZS Plzeňského kraje-swo-

Sdílet
Banner Fireport 970