Středa 16. ledna 2019, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Kobit THZ 970*150 OK

Mladý záchranář 2018 proběhl v areálu stanice v Litoměřicích

Ve čtvrtek 17. května 2018 proběhl v areálu Stanice v Litoměřicích již osmý ročník soutěže „Mladý záchranář“ o putovní pohár ředitele Územního odboru Litoměřice, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

Cílem soutěže bylo ověření teoretických a praktických znalostí žáků základních škol a osmiletých gymnázií z okresu Litoměřice v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, která je zařazena do vzdělávacích programů 2. stupňů základních škol.

Soutěž odstartovala úderem 9. hodiny a na soutěžící družstva čekalo celkem 10 stanovišť, na kterých prokazovali své vědomosti v oblastech ochrany obyvatelstva, požární ochrany, poskytování první pomoci, bezpečného pohybu v silničním provozu, poskytování sebeochrany při mimořádných událostech.

Soutěžního klání se celkem zúčastnilo 5 čtyřčlenných smíšených družstev (2 dívky a 2 chlapci) žáků základních škol a víceletého gymnázia z okresu Litoměřice.


Po splnění soutěžních úkolů všemi družstvy a objektivním ohodnocení předvedených výkonů od rozhodčích, vykrystalizovalo toto celkové pořadí:

  1. místo – ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2
  2. místo – ZŠ Úštěk, Polské lidové armády 11
  3. místo – Gymnázium Roudnice n/L, Havlíčkova 175
  4. místo – ZŠ Straškov-Vodochody, Straškov 167
  5. místo – ZŠ Terezín, Na Krétě 354

První dvě družstva si vybojovala právo startu v krajském kole „Mladého záchranáře“, které se uskuteční 12. června 2018 na vrchu Doubravka v Teplicích.

Spolu s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje – Územním odborem Litoměřice, Směnou „A“ a Krajským ředitelstvím se na přípravě a realizaci soutěže podíleli Policie ČR – Územní odbor Litoměřice, Městská policie Litoměřice, Český červený kříž – Oblastní spolek Litoměřice, Zdravotnická záchranná služby Ústeckého kraje, MěÚ Litoměřice, MěÚ Lovosice, MěÚ Roudnice n/L, kteří přispěli ke zdárnému průběhu soutěže a patří jim za to velký dík.

Poděkování patří i sponzorům, kteří soutěž podpořili věcnými cenami a finančními příspěvky (Krajský úřad Ústeckého kraje, PeHaK v.o.s. Litoměřice).

por. Ing. Lukáš Marvan
komisař – tiskový mluvčí
HZS Ústeckého kraje
Sdílet
Banner zeka 970 OK