Úterý 24. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pozvání na konferenci „DOBROVOLNÝ HASIČ 2009"

Za profesionalitu práce dobrovolných hasičských jednotek je opět v letošním roce mottem odborné konference, která je pokračování již čtvrtého ročníku konference „MORAVIAN VOLUNTEER FIRE FIGHTER". Změnou názvu konference jsme reagovali na četné oprávněné připomínky dobrovolných hasičů, kteří měli výhrady k použití anglického názvu pro konferenci.

Za profesionalitu práce dobrovolných hasičských jednotek je opět v letošním roce mottem odborné konference, která je pokračování již čtvrtého ročníku konference „MORAVIAN VOLUNTEER FIRE FIGHTER". Změnou názvu konference jsme reagovali na četné oprávněné připomínky dobrovolných hasičů, kteří měli výhrady k použití anglického názvu pro konferenci.

Nad konferencí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Letošní ročník bude tématicky zaměřen na vyprošťování osob z havarovaných vozidel a úloze dobrovolných hasičů při spolupráci s obcemi při plnění úkolů na úseku civilní ochrany.

Aktuálně jsme také zařadili přednášku týkající se zvláštností při vysílání jednotek PO na mimořádné události typů náhlých povodní apod. Přednášet budou přední odborníci na dané téma. Konference se koná dne 26. září 2009 opět na Chemické fakultě VUT v Brně.

Vzhledem k velkému zájmu o konferenci v předcházejících letech a limitované kapacitě přednáškového sálu cca 150 míst, je třeba zaslat přihlášky co nejdříve. Organizační pokyny včetně přihlášky na konferenci lze získat od OV MHJ a také na stránkách www.mhj.cz, kde budou zveřejněny.

Těšíme se na společné setkání a výměnu zkušeností s profesionály v této problematice.

Ing. Rudolf V a l á š e k
Moravská hasičská jednota, o.s.

-kaw- 

Sdílet
Přiložené soubory
hasicioprava.pdf zobrazit online PDF 1 MB
prihl2009.pdf zobrazit online PDF 12 kB