Pondělí 17. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 Proudnice C52

Dobrovolní hasiči městské části Praha 11 – Chodov mají novou Scanii a termokameru od firmy WISS Czech

V úterý 22. 5. 2018 po 17. hodině předali starosta městské části Praha 11 Ing. Petr Jirava společně s radním hl. m. Prahy Bc. Liborem Hadravou členům místní jednotky sboru dobrovolných hasičů novou velkoobjemovou cisternu CAS 30/9000/540-S2VH na podvozku Scania 6×6 a s nástavbou WISS Czech.

Slavnostního předání se zúčastnili ředitel HZS hl. m. Prahy brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, vedoucí odborné rady represe Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy Jiří Zloch a jednatel společnosti WISS Czech Luděk Štěpáník.

Pokud vím, tak v rámci Prahy funguje celkem 35 jednotek dobrovolných hasičů. A pro obyvatele svých městských částí dělají tito muži a ženy maximum. Stali se rovněž tak i nedílnou součástí Integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy.

Pravidelně vyráží nejenom k požárům, ale i k nehodám a dalším mimořádným událostem. Dobrovolní hasiči právě z Prahy 11 se podíleli i na zásahu a likvidaci nedávného vážného požáru haly v Hostivaři. Proto se snažím zasazovat o to, aby i oni disponovali co nejkvalitnější technikou,

uvedl radní Hadrava.

Nemalým překvapením z rukou starosty Petra Jiravy se pak stala hasičská termokamera Dräger UCF 8000, kterou přivezl zástupce firmy Dräger Safety Pavel Hroch.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 11 je zařazena v kategorii JPO III a je povolávána KOPIS k výjezdům na území celého hlavního města Prahy. Za rok 2017 zaznamenala 69 poplachových událostí, z toho 37 výjezdů na území zřizovatele a 32 výjezdů mimo území zřizovatele.

V dubnu 2018 jednotka zvítězila v náročné hasičské soutěži „O pohár starosty Letňan“ a uspořádala vlastní soutěž typu TFA „Chodovský tuplák. Všichni členové jednotky jsou členy místního SDH Praha 11 – Chodov.

Velitelem jednotky je od roku 2010 Jiří Košárek, starostou sboru je od roku 2017 Jakub Krutský.

Co předcházelo?

V roce 2009 se podařilo městskou částí Praha 11 pro svoji jednotku zakoupit starší CAS 32 – Tatra 815 z podniku Barvy a laky. Na tomto automobilu byla na podzim 2010 zahájena rekonstrukce firmou Vesta Praha, při požáru dílen Vesty v pátek 17. 12. 2010 však byla Tatra vážně poškozena a její zařazení do výjezdu se ocitlo v nedohlednu.

Přečtěte si2010: Požár provozní haly v Malešicích způsobil velké škody, shořela i hasičská technika

Po řadě složitých jednání pak firma Vesta v průběhu roku 2011 na vlastní náklady zkompletovala Tatru 815 novou, na jiném, repasovaném podvozku a se zcela novou nástavbou ve vcelku vydařeném designu.

Přečtěte siZrepasovaná Tatra slouží dobrovolným hasičům na pražském Chodově

Tento automobil pak, ještě s dílčími úpravami a opravami provedenými ve firmě Komet Pečky, sloužil jednotce dalších 7 let. Zřejmě posledním „velkým výjezdem“ cisternové Tatry byl požár hal v Praze-Hostivaři dne 8. 5. 2018.

Nová cisterna na obzoru

Díky vstřícné dotační politice Magistrátu hlavního města Prahy se podařilo na rok 2017 pro městskou část Praha 11 získat prostředky na požární automobily CAS 20 v základním provedení a CAS 30 ve velkoobjemovém provedení.

Dodavatel automobilu CAS 20 byl vybrán hned na začátku roku 2017 a stala se jím společnost THT Polička. V první polovině září 2017 pak dobrovolní hasiči Prahy 11 přivítali novou CAS 20/4000/240-S2Z na podvozku Tatra 815 Terrno1 4×4.

Přečtěte siDobrovolní hasiči z Prahy – Chodova slavnostně převzali novou Tatru Terrno od THT Polička

Zároveň probíhalo výběrové řízení na velkoobjemovou CAS 30, kde zvítězila firma WISS Czech se svojí nabídkou na cisternu s kompozitní nástavbou na podvozku Scania 6×6. Automobil byl dokončen v průběhu dubna 2018 a v první květnové dny přivezen na Jižní Město.

Cisterna do lesoparku i do města

Požární automobil CAS 30 byl od počátku specifikován tak, aby umožňoval pohyb ve středně těžkém terénu a hašení požárů ve volné přírodě. Je to dáno velkým množstvím porostů, lesoparků a další zeleně v bezprostředním okolí Jižního Města.

Zároveň bylo snahou vyřešit automobil jako maximálně kompaktní, nízký a s co nejkratším rozvorem vzhledem k tomu, že vyjíždí do sídliště a většina jeho nasazení bude probíhat v městském prostředí. Proto jsme v žádném případě neuvažovali o provedení velkoobjemové cisterny s dlouhou kabinou 1+5, ale je vybavena komfortní kabinou 1+1.

Dieselový motor automobilu má výkon 320 kW (440 k), převodovka je poloautomatická Opticruise. Požární čerpadlo Ruberg z bronzu má vysokotlaký stupeň.

Průtokový naviják vysokotlaku v pravé zadní roletě je vybaven naváděcí rolnou, 60 metry pryžové hadice a turbo-proudnicí Protek 361. V prostoru mezi kabinou a nástavbou je situován 5metrový teleskopický osvětlovací stožár s dvojicí dálkově ovládaných LED hlavic na napětí 24 V.

Na střeše nástavby je uložena lafetová proudnice s turbo hlavicí, včetně stativu pro použití mimo vozidlo. Pod předním nárazníkem je umístěna asanační lišta.

Vlastní nástavba je řešena jako monoblok z nárazuvzdorného a korozivzdorného kompozitu. Nádrž na vodu má objem 9000 litrů, nádrž na pěnidlo 540 litrů.

Všechny funkce vozidla jsou řízeny pomocí sběrnice CAN-BUS, hlavní ovládací panel je na zadním pracovišti strojníka, pomocný je na pracovišti řidiče.

Automobil je vybaven couvací kamerou.

Výstražná zařízení jsou od dodavatele Holomý, střešní modrá výstražná rampa je v přední části plně osazena LED moduly. Na obou bocích jsou prosvětlené LED ukazatele stavu vody a pěnidla.

Pro doplňování stlačeného vzduchu a elektrické energie do garážovaného vozidla slouží zařízení Rettbox-Air 230 V. Posádka má k dispozici 2 kusy dýchacích přístrojů Dräger a 2 kusy záložních lahví. Ve výbavě nechybí zdravotnický batoh.

V pravé zadní roletě se nachází hygienický panel s tekoucí vodou, tekutým mýdlem, desinfekčním prostředkem, papírovými ručníky a pistolí na stlačený vzduch.

Zvláštnosti

JSDH Praha 11, stejně jako další pražské dobrovolné jednotky, je často povolávána k likvidaci následků živelních pohrom na území hlavního města. Koncepce automobilu a skladba výbavy tak byly přizpůsobeny vedle hašení požárů i k tomuto účelu.

Na přední části automobilu je umístěn lanový vyprošťovací naviják Ramsey se šnekovou převodovkou, jmenovitou tažnou silou 50 kN a ocelovým lanem délky 30 metrů. Ve výzbroji se nachází motorové plovoucí a kalové čerpadlo, turbínové čerpadlo AWG, motorová řetězová i rozbrušovací pila a množství ženijního nářadí.

V rámci prostorové rezervy je počítáno s dovybavením automobilu přenosnou elektrocentrálou a elektrickým kalovým čerpadlem.

Termokamera jako bonus

V průběhu stavby automobilu bylo již na začátku února zřejmé, že smluvní termín dokončení nebude dodržen, ale překročen přibližně o 2 měsíce.

Městská část Praha 11 tedy vstoupila do jednání s dodavatelem o kompenzacích na základě uzavřené smlouvy. Cílem nebylo provádět z kompenzací nadbytečný tuning vozidla či kupovat běžně dostupnou výbavu, ale získat pro jednotku další unikátní a velmi potřebný prostředek – tím se stala hasičská termokamera Dräger UCF 8000, nabídnutá firmou Dräger Safety.

Jednotka tak získala „oči do tmy“ pro činnost v zakouřeném prostředí, vyhledávání osob či skrytých ohnisek požáru. Jedná se o termokameru stejné typové řady, jakou již v Praze využívají jednotky HZS hl. m. Prahy, HZS SŽDC a HZS DPP.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Prahy 11 se tak stane průkopníkem použití termokamer mezi pražskými dobrovolnými jednotkami. Termokamera bude samozřejmě umístěna v prvosledové CAS 20 Tatra 815, včetně vozidlového nabíjecího stojanu.

Závěr

Za obrovský technický pokrok, který JSDH Praha 11 v poslední době zaznamenala, patří velké poděkování starostovi Ing. Petru Jiravovi a pracovníkům krizového řízení Petře Víznerové a Pavlu Krčílkovi.

Hlavní roli ve finančním zabezpečení obměny požární techniky pražských dobrovolných hasičů hraje Magistrát hlavního města Prahy.

Patří se poděkovat také manažerům a technikům firmy WISS Czech za vstřícné řešení našich speciálních požadavků při stavbě Scanie a Pavlu Hrochovi z firmy Dräger Safety za asistenci při nákupu špičkové termokamery.

Jiří Košárek, Michal Brunner
www.sdhpraha11chodov.cz
Sdílet
Banner MEVA OK