Neděle 19. května 2019, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Dopravní automobil DA-L1Z Citroen Jumper slavnostně převzali hasiči z Lichnova

Dne 4. května 2018 se v Lichnově uskutečnila slavnostní událost. Jednotce sboru dobrovolných hasičů byl poprvé v její historii předán zcela nový hasičský dopravní automobil DA-L1Z Citroen Jumper.

Vozidlo bylo pořízeno již ke konci roku 2017, ale slavnostní předání se uskutečnilo až při příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriana. Slavnostnímu předání předcházela mše svatá za živé a zemřelé hasiče z Lichnova. Pak přišel na řadu dlouho očekávaný slavnostní okamžik.

Úvodem velitel jednotky pan Jiří Buriánek přivítal starostku obce Lichnov paní Zdeňku Švrčkovou, zástupce dodavatele JV CAR, s.r.o., dále pak zástupce sponzora firmy A.P.S. Zástupci firmy Hagemann a ASOMPO se bohužel z časových důvodů nemohli zúčastnit.

Následoval projev paní starostky, která v něm mimo jiné popřála, aby vozidlo muselo co nejméně vyjíždět k zásahové činnosti, protože každá takováto činnost je spojena s lidským neštěstím.

Starostka uvedla, že v roce 2017 vypsalo Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Moravskoslezský kraj dotaci na pořízení nových dopravních automobilů pro JPO 5, díky které mohlo být nové vozidlo pořízeno.

Dále následovalo poděkování všem, kteří se podíleli na pořízení tohoto automobilu. Jako výraz díků obdrželi pamětní plakety.

Poté již převzal veliteli jednotky z rukou paní starostky klíče od nového vozidla. Vrcholem akce bylo slavnostní požehnání nového vozidla místní farářem a zároveň členem SDH Lichnov p. Romanem Macurou.

Celý akt byl zakončen slavnostním přípitkem a prohlídkou nového hasičského automobilu.

Nejen pro členy, ale i pro veřejnost bylo v hasičském domě připraveno bohaté občerstvení formou rautů. Posezení probíhalo v přátelské atmosféře a skončilo až v pozdních nočních hodinách. Starší hasiči při této příležitosti zavzpomínali na minulou techniku a na doby své aktivní činnosti. Mladí hasiči naopak svým kamarádům pyšně ukazovali „své“ nové auto.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů tak nyní oficiálně disponuje moderním dopravním automobilem, který bude sloužit nejen k zásahové činnosti, ale také pro práci s mladými hasiči a rovněž pro potřeby obce Lichnov.

Sbor dobrovolných hasičů v Lichnově byl založen roku 1894. Všední dny lidského života jsou protkány dny smutečními, ale i dny svátečními. Stejně je tomu tak i v životě sboru dobrovolných hasičů.

Jeden z významných okamžiků jsme prožili koncem roku 2017 – do našeho sboru přibyl nový člen. Stal se jím nový zásahový automobil. Podle dostupných historických záznamů lze konstatovat, že se jedná o vůbec první zcela nový automobil.

V minulosti v našem sboru sloužila celá řada automobilů. Jednalo se o vozy Tatra, Steryer, či současný automobil Škoda 706 RTHP. Vždy se jednalo o starší vozidla, která díky záslužné péči našich členů sloužila jednotce sboru dobrovolných hasičů věrně spoustu let.

Nyní se tato řada rozšířila o nový dopravní automobil Citroen Jumper ve specifikaci DA-L1Z. Označení DA-L1Z znamená, že se jedná o dopravní automobil v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ a slouží k transportu evakuovaných osob.

Základem vozidla je dodávka Citroen Jumper v konfiguraci L4H2. Dodavatelem vozidla se na základě výběrového řízení stala společnost JV CAR s. r. o. Citroen Kunín. Do dodávky je provedena hasičská vestavba. Zhotovitelem této vestavby je společnost HAGEMANN a. s. Opava.

Vozidlo je osazeno naftovým motorem o objemu 1997 cm3 a výkonu 120 kW. Automobil je zařazen do kategorie s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Jumper je dlouhý 6 363 mm, široký 2050 mm a vysoký 2830 mm.

Důležitou podmínkou bylo omezení výšky vozidla s ohledem na rozměry stávajících garážových vrat. To se podařilo s rezervou několika málo centimetrů. Vozidlo je provedeno v barvě RAL 3024, tedy zářivě červené. Toto barevné provedení je totožné s tím, které je užíváno u profesionálních jednotek hasičů v kraji.

Vozidlo má celkem 9 míst. Kabina osádky je konfiguraci 3 plus 6, přístup k šesti samostatným sedadlům je bočními posuvnými dveřmi. Sedadla pro cestující jsou ve dvou řadách po třech, jsou polohovatelná a posuvná v podélném směru.

Sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy. Pod každým se nachází schránka pro osobní věci. V kabině posádky se dále nachází dobíjecí úchyty pro přenosné radiostanice a svítilny. V prostoru velitele vozu je umístěna digitální radiostanice, ovládání výstražného zvukového a světelného zařízení a zásuvka s USB porty.

Nákladový prostor je přístupný zadními dvoukřídlými dveřmi a od prostoru je posádky oddělen prachotěsnou přepážkou; je vybaven regálovým systémem pro uložení zavazadel. Součástí systému je i výsuvná plošina pro snazší manipulaci s těžšími zavazadly.

V nákladovém prostoru jsou mimo jiné umístěny hasicí přístroje, lékárnička či svítilny s magnetickými úchyty. Veškeré vnitřní prostory a také vnější prostory jsou osvětleny pomocí LED svítidel.

Vozidlo je vybaveno také nezávislým topením, klimatizací, parkovací kamerou a tažným zařízením. Na střeše se nachází zahrádka.

Pořizovací hodnota činila téměř 1,2 milionu Kč s DPH. Dotace z Ministerstva vnitra byla 450 000 Kč, z Moravskoslezského kraje pak 225 000 Kč. Zbylou částku hradila obec Lichnov ze svého rozpočtu. Finančně také přispěl Sbor dobrovolných hasičů Lichnov, společnost ASOMPO a.s. a společnost A.P.S. s. r. o., Mořkov.

Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří mají zásluhu na pořízení nového vozidla pro náš sbor. Přejme si, aby nám vozidlo sloužilo dlouho a dobře, a aby naplňovalo společně s hasiči své poslání.

Foto a text: SDH Lichnov
Sdílet
Banner Kobit THZ 970*150 OK