Čtvrtek 26. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pocta hasičům – Tribute to firefighters – Ostravy a Moravskoslezské­ho kraje

Jak jsme již informovali, 14. července proběhl v Domě kultury v Ostravě křest knihy Pocta hasičům – Tribute to firefighters – Ostravy a Moravskoslezského kraje. V tomto článku se na ni podíváme blíže, především na okolnosti vzniku hasičských fotogafií.

Pokud si do internetových vyhledávačů v Česku zadáte heslo „kniha o hasičích“, naleznete obvykle mnoho publikací určených především dětem. Pokud se přeci jen najde nějaká ta výjimka a mezi množstvím „dětské hasičské“ literatury, kterou děti (a přiznejme si, že občas i my dospělí) bezesporu opravdu milují, naleznete rovněž něco pro dospělé, tak to bude jistě nějaká ta odborná publikace či kniha o hasičské technice. Právě proto jistě hasičské fandy velmi potěší opravdu ojedinělý počin hasičů Moravskoslezského kraje, kdy moravskoslezští profesionální hasiči ve spolupráci se statutárním městem Ostravou vydali knihu s názvem „Pocta hasičům – Tribute to firefighters – Ostravy a Moravskoslezského kraje“.

Jedná se o fotografickou knihu, která je členěna do tří základních částí: hasičská historie do roku 1945, hasičská historie po roce 1945 a hasičská současnost. V první části knihy lze nalézt například kopie velmi starých dokumentů týkajících se požárů, které vydala už Marie Terezie a Josef II. Autorem historického textu je PhDr. Karel Jiřík. V části druhé si mimo jiné přijdou na své i milovníci staré Ostravy, která je zde mnohokráte zachycena na dobových fotografiích, a to vždy samozřejmě v souvislosti s hasičskými zásahy. Třetí část knihy by se po stránce fotografické dala s trochou nadsázky pojmenovat „Hasiči sobě“, jelikož je tvořena velkým množstvím fotografií dokumentujících rozmanitost hasičské profese, které fotografovali převážně samotní hasiči.

Osobně si myslím, že kniha je velmi zdařilá nejen, co se týče komplexnosti nabízených historických informací, ale právě i po fotografické stránce, kdy se v publikaci sešlo mnoho podařených snímků od fotografujících hasičů či snímků z oficiálních hasičských archivů. Tady je potřeba zmínit skutečnost, že úloha hasičských fotografů je velmi nelehká a vlastně ani většinou neumožňuje pořízováni výslovně „uměleckých záběrů“, a to hned ze dvou důvodů.

Jedním z nich je samozřejmě skutečnost, že hasiči musí především profesionálně, a tudíž i bez časového prodlení, zasahovat. Nemají tedy tu možnost, jako například měli váleční fotografové, že by se věnovali výhradně dokumentaci, i když rizika jsou zde samozřejmě přeci jen menší. I přes tuto skutečnost je jakási úvodní fotodokumentace hasičů žádoucí, jelikož může být velmi důležitá například při zjišťování příčin vzniku jednotlivých událostí či jejich následném rozboru.

Ani žádná z médií nejsou schopna reagovat tak pružně, jako hasiči a být u samého počátku událostí a právě proto kniha nabízí mnoho neotřelých snímků, ze kterých dýchá opravdovost a syrovost hasičské profese. Také v tomto ohledu lze připodobnit důležitost dokumentace např. k snímkům z válečné fronty, bez nichž bychom si rovněž dnes jen stěží dokázali představit, jak to vypadalo za světových válek. Vojáci pamětníci, stejně jako spousta hasičů podílejících se na publikaci „Pocta hasičům“, samozřejmě ví, jaká atmosféra za jejich snímky skutečně stála (některé okamžiky snad ani nelze pouze obrazem vyjádřit) – kolik slz a utrpení zůstalo z etických důvodů v danou chvíli úmyslně kdesi mimo zorný úhel fotoaparátu…

Druhý důvod, proč byla úloha fotografujících hasičů při pořizování fotodokumentace velmi nelehká je ten, že na místě většiny událostí z počátku panuje značný chaos. Vše probíhá ve vztahu k potřebám člověka jaksi samovolně a nekontrolovaně, i když například oheň či voda svůj „systém“ mají. Při pohledu na některé snímky tak lze postřehnout, v jak nepřehledných situacích se po svém příjezdu na místo události hasiči ocitají! A je to právě jen na hasičích, aby se co nejrychleji v popisovaných situacích zorientovali a na základě svých znalostí a zkušeností velmi často doprovázených i nezměrným fyzickým i psychickým úsilím, musí dát zmiňovanému chaosu systém a řád.

I přesto, že některé fotografie publikované v knize „Pocta hasičům“ byly formátem podřízeny spíše potřebám grafika než umělecké stránce věci, je grafikovu práci třeba velmi vyzdvihnout, jelikož se podobných nutných „prohřešků“ dopustil jen ojediněle a v té nejnutnější míře a kniha je celkově graficky zpracována velmi vkusně.

Křest nové publikace, kterého jsem se rovněž osobně zúčastnil, proběhl 14. července 2009 v Domě kultury v Ostravě. Osmdesáti stránkovou knihu o rozměrech 265 × 230 mm vydalo nakladatelství Repronis a veškeré fotografie, mezi nimiž mám tu čest mít i několik svých záběrů, jsou na kvalitním křídovém papíře. Kmotry publikace se stali vrcholní představitelé všech do projektu zaangažovaných skupin – ostravský primátor Petr Kajnar a ředitel HZS Moravskoslezského kraje plk. Ing. Zdeněk Nytra a přítomen byl rovněž ředitel Repronisu Jiří Němec.

Osmdesátistránková fotografická publikace „Pocta hasičům – Tribute to firefighters – Ostravy a Moravskoslezského kraje“ je v textech doplněna i o anglickou jazykovou mutaci a je k dostání v mnoha internetových obchodech v ceně od tří do čtyř set korun. Přejeme vám příjemnou zábavu.

Text: Štěpán Mikulka
Foto: Bohunka Mikulková

-kow-

Sdílet