Pondělí 23. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Neznámá látka v Komínském potoce

Dne 27. 7. 2009 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci neznámého znečištění Komínského potoka v Jundrovské ulici v Brně-Komíně.

Dne 27. 7. 2009 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci neznámého znečištění Komínského potoka v Jundrovské ulici v Brně-Komíně.

Činnost na místě zásahu :

Dne 27. 7. 2009 se na vyžádání KOPIS HZS JmK dostavili pracovníci výjezdové skupiny ŠS Tišnov na místo události. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že voda v Komínském potoce je znečištěna neznámou látkou bílé až namodralé barvy. Toto znečištění však nepůsobilo negativně na okolní živočichy (přítomnost včel). Byl proveden odběr vzorku vody s požadavkem na identifikaci znečišťující látky.

Další činnost chemické laboratoře:

Odebrané vzorky byly odvezeny do laboratoře a podrobeny analýze na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS) a infračerveném spektrofotometru (FTIR).

Závěr:

Z provedených analýz vyplývá, že s největší pravděpodobností se jedná o znečištění vody uhličitanem vápenatým a polymerní látkou, které se hojně využívají v průmyslu jako plnivo a pojivo pro stavební a nátěrové hmoty, laky apod. Polymerní látky se běžně používají do stavebních a nátěrových hmot ve formě disperzních koloidních roztoků jako pojiva. Při velkém zředění (např. oplach kontaminovaných pracovních pomůcek) koloidní roztoky polymerů ve vodě způsobují opalescenci (namodralou barvu).

Vzhledem k malému množství uniklé látky nebylo ohroženo zdraví obyvatel, zasahujících hasičů, a únik nevedl ani k vážnému poškození životního prostředí. Důkazem byla hojná přítomnost včel z okolních včelínů, které pily kontaminovanou­ vodu.

Info: HZS JmK

-kow-

Sdílet