Pátek 27. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Setkání starostů obcí postižených povodněmi s genmaj. Ing. Štěpánem

Dnes se od 10 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vodňanech uskutečnilo setkání starostů obcí, které byly nejvíce postiženy letošními povodněmi, s nejvyššími představiteli Hasičského záchranného sboru České republiky a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Dnes se od 10 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vodňanech uskutečnilo setkání starostů obcí, které byly nejvíce postiženy letošními povodněmi, s nejvyššími představiteli Hasičského záchranného sboru České republiky a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Setkání vzešlo z iniciativy genmaj. Ing. Miroslava Štěpána, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, hostitelem byl pak starosta obce Vodňany Václav Heřman. Za Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje se akce zúčastnili všichni náměstci krajského ředitele, ředitelé územních odborů Písek a Prachatice, velitelé stanic Vodňany a Strakonice a psycholožka HZS JčK PhDr. Marie Mezníková. Přítomen byl také Ing. Jiří Holub, pracovník oddělení krizového řízení Jihočeského kraje.

Starostové jihočeských obcí si nejprve vyslechli krátké zahajovací úvody od genmaj. Ing. Štěpána, pana starosty Heřmana a náměstka ředitele HZS JčK plk. Ing. Martina Svitáka, kde byly řečeny základní informace o nedávných povodních. Poté následovala diskuse, při které měli všichni starostové a starostky možnost vyjádřit se k průběhu nejen záchranných a likvidačních prací, ale také např. ke způsobu vyrozumění starostů a obyvatelstva, protipovodňovým opatřením apod.

Cílem tohoto setkání byla výměna zkušeností z nedávných povodní v kontextu činnosti složek integrovaného záchranného systému, hasičského záchranného sboru, jednotek požární ochrany a činností v oblasti ochrany obyvatelstva.

Hlavními tématy, které byly rozebírány byly: psychologická pomoc během povodní (práce psychologů HZS, PČR, soukromých psychologů,…), humanitární pomoc (činnost Českého červeného kříže, ADRy, charit,…), práce Záchranného útvaru HZS se sídlem v Hlučíně (připravenost techniky, kompetence velení a udílení rozkazů), systém varování a vyrozumění starostů (rozesílání varovným sms zpráv, komunikace mezi starosty, nastavení varování a vyrozumění dle zákona,…), vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany.

Starostové vyjadřovali pochvaly a ocenění nad prací všech složek integrovaného systému. Zároveň vyslovili problémy, které je trápí a na kterých se s genmaj. Ing. Štěpánem a ostatním zástupci Hasičského záchranného sboru v podstatě shodli. Ten největší se týkal zřejmě jak systému varování a vyrozumění starostů obcí o vzniku a průběhu mimořádné události, tak celkové komunikace mezi jednotkami požární ochrany, ostatními složkami IZS, orgány státní správy a samosprávy. „Pokud lidé komunikují, znají se navzájem, tak pak se jakákoli činnost daří a je možné lépe spolupracovat", dodal na závěr genmaj. Ing. Štěpán.Info: Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje

-wap-

Sdílet