Čtvrtek 21. unora 2019, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Dobráci sk

Hasiči v obci Tři Studně na Vysočině patří mezi nejmladší, oslavili 65. výročí

Před 65 lety byl založen v samém srdci Vysočiny v obci Tři Studně hasičský sbor. Toto výročí si v rámci oslavy obce připomněli ve čtvrtek 5. 7. 2018.

Oslava započala vítáním hasičských sborů z Fryšavy, Vlachovic, Radňovic, Jiříkovic, Maršovic a Nového Města na Moravě u Kaple Nejsvětější Trojce, odkud se vydal průvod k obecnímu úřadu. Zde starosta obce Miloš Brabec přivítal občany a významné hosty.

Ve svém proslovu uvedl, že sbor dobrovolných hasičů Tři Studně byl založen 27. 2. 1953 za přítomnosti 14 občanů, kteří se přihlásili za členy.

Byl zvolen první výbor ve složení František Polanský, Stanislav Kunc, Ladislav Fousek, Josef Štůla, Josef Šabart, František Šabart a František Kunc. Prvním velitelem se stal Adolf Kosek. Ve funkci velitelů se postupně vystřídali Ladislav Fousek, Josef Šabart, Miroslav Šabart a Zdeněk Zelený.

V letech 1966 až 1992 byl po 26 let velitelem Adolf Grošof. V roce 1993 byly funkce hasičů předány mladým členům a velitelem se stal Karel Štůla, který funkci vykonával celých 21 let, do roku 2014. V současné době je velitelem Jiří Havla ml.

V roce 1953 obdržel sbor 9 pracovních stejnokrojů a v roce 1955 starší motorovou stříkačku PS8, která byla vyměněna za účinnější PPS8, tzv. naši „Máňu“, která slouží dodnes.

Za spolupráce členů sboru začal vznikat projekt nové hasičské zbrojnice. S bagrováním základů bylo započato v dubnu 1974. Vedením stavby byl pověřen Adolf Kosek a Adolf Grošof. Organizací a vedením stavebního deníku byl pověřen František Brabec. V letech 1974–1976 odpracovali hasiči na stavbě 10 041 hodin.

Stavba se užívá dodnes a je v ní umístěn obecní úřad.

V roce 1980 zakoupila obec vozidlo ARO M-416 pro požární potřeby, o které se vzorně staral Adolf Grošof. Vzhledem ke stáří vozidla a technickým podmínkám se vozidlo muselo vyřadit v roce 1999 z provozu. Od té doby jezdili hasiči svými soukromými vozidly pro potřebu obce.

V roce 2017 obec pořídila za finanční pomoci Ministerstva vnitra a Kraje Vysočina pro jednotku SDH obce nový dopravní automobil DA-L1Z Ford Transit Custom.

V současné době tvoří sbor 24 členů. Svoji činností si dlouhodobě střádali finanční prostředky na zhotovení nového slavnostního praporu. Na zhotovení přispěl Kraj Vysočina a obec.

Následně administrátor farnosti Fryšava pod Žákovou horou R.D. Mgr. Sylwester Jurczak požehnal nový prapor sboru. Starosta obce na prapor připnul pamětní stuhu, kterou věnovala obec. Další zdravici pronesl starosta okrsku Nové Město na Moravě Jiří Jurman.

Za výkonný výbor Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou pozdravil vedoucí odborné rady zasloužilých hasičů Ladislav Fajmon a předal sboru „Čestné uznání OSH“ a pamětní list, jako ocenění práce na poli požární ochrany. Zasloužilým členům byly předány věrnostní medaile a stužky za léta služby.

Proběhly ukázky požárního útoku malých hasičů a ukázky hasičské techniky SDH Tři Studně a SDH Fryšava pod Žákovou horou.

Během slavnostního odpoledne k tanci a poslechu hrál Žďárský swingový orchestr. Pro děti bylo připravené zábavné odpoledne, provázené vystoupením umělecké agentury Kašpaři. Dále se mohly vyřádit na skákacím hradu. Večer proběhla na parkovišti obecního úřadu taneční zábava se skupinou TATA BAND Josefa Kučery.

Hasiči připravili bohaté občerstvení, které v horkém dnu přišlo vhod. V zasedací místnosti byla připravena výstava fotografií z činnosti sboru.

Tři Studně je obec ležící v okrese Žďár nad Sázavou. Nacházejí se uprostřed CHKO Žďárské vrchy. Obec vznikla polovině 17. století, když správce novoměstského panství František Maxmilián Kratzer dovolil dělníkům, aby si na vykácené pasece „U třech studní“ postavili své chaloupky.

Tato nejstarší část obce vznikla v zatáčce cesty k Fryšavě pod Žákovou Horou, kde ze třech studánek vyvěral potůček tekoucí do Medlovského rybníka. Tři Studně spadaly dříve k obci Fryšava pod Žákovou Horou, v roce 1992 se osamostatnily.

Text: Miloš Brabec, David Dvořáček
Foto: David Dvořáček
Sdílet
Banner Partner: Nordex 970x150 Cobra OK