Středa 20. unora 2019, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner CARent 970 OK

Město Olomouc darovalo hasičům technický kontejner s ochrannými prostředky

Finanční prostředky ve výši 2 milionů Kč poskytnuté na základě darovací smlouvy od statutárního města Olomouce byly použity na úhradu kupní ceny kontejneru se speciálními ochrannými prostředky, vybaveného osvětlovacím balónem a na úhradu kupních cen vybavení kontejneru tj. speciálních ochranných prostředků a přepravek na jejich uložení.

Technický kontejner se speciálními ochrannými prostředky pro stanici Olomouc je určený pro uložení, manipulaci a přepravu ochranných prostředků, které budou sloužit v případě úniku nebezpečných látek, při rozsáhlých požárech, při povodních, zřícení staveb nebo nákaze v zemědělských chovech složkám IZS Olomouckého kraje.

Tyto zásahy se vyznačují velkým počtem nasazených složek IZS a velkým počtem zasažených obyvatel. Hasiči mají základní ochranné prostředky ve své výbavě, jinak je tomu ale u dalších složek IZS, krizových štábů a obyvatelstva. Nedílnou součástí kontejneru jsou prostředky pro osvětlení místa zásahu.

Pořízený technický kontejner obsahuje 500 sad skládajících se z jednorázových ochranných oděvů, ochranné masky a 2 ks filtrů MOF 6 (dodáno ze zásob HZS), ochranná obuvi a ochranných rukavic. Pro případ zásahu u povodní je kontejner vybaven 40 kusy kalhot pro pohyb ve vodě a 40 ks lehkých ochranných přileb.

Vybavení bude sloužit především pro zajištění všech složek na místě zásahu a ochranu obyvatelstva. Umístění v mobilním kontejneru umožní operativní nasazení v jakémkoliv místě kraje.

Kupní cena kontejneru včetně osvětlovacího balonu a vybavení činila 1 386 660 Kč.

Výbava kontejneru, která byla pořízena z darovaných prostředků a je uložena v kontejneru, se skládá z těchto pořízených položek:

 • Jednorázový ochranný oblek TYCHEM CHA06 – 500 ks,
 • Jednorázový ochranný oblek TYCHEM F – 107 ks,
 • Bezpečnostní holinky SafetyS5 – 500 párů
 • Brodící kalhoty – 40 ks
 • Ochranná přilba – 40 ks
 • Přepravky EURO – 110 ks

Výbava kontejneru, která byla pořízena z prostředků HZS Olomouckého kraje a je uložena v kontejneru, se skládá z těchto pořízených položek:

 • Ochranná přilba – 40 ks,
 • Ochranné rukavice gumové – 500 ks,
 • Elektrocentrála invertorová přenosná– 1 ks
 • Kabel prodlužovací 25 m – 1 ks
 • Kanystr plastový na PHM o objemu 5 l – 1 ks
 • Ochranný filtr MOF 6 – 500 ks
 • Maska ochranná CM6 – 500 ks
 • Skládací set – stůl + lavice – 1 ks
Sdílet
Banner Recyklujte s hasiči