Čtvrtek 28. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požiar trávy ,slamy a divokej skládky za obcou Pobedim

O 20.23 hod ohlásila obyvateľka obce Pobedim p. Čechová Lenka predsedovi DHZ Martinovi Piškulovi že vidí za obcou Pobedim veľký požiar. Predseda DHZ Pobedim Martin Piškula po obržaný spravy o udalosti okamžite išli pozrieť s daľšími členmi OHZ Pobedim na okraj obce aby si informácií o požiari overili.

O 20.23 hod ohlásila obyvateľka obce Pobedim p. Čechová Lenka predsedovi DHZ Martinovi Piškulovi že vidí za obcou Pobedim veľký požiar. Predseda DHZ Pobedim Martin Piškula po obržaný spravy o udalosti okamžite išli pozrieť s daľšími členmi OHZ Pobedim na okraj obce aby si informácií o požiari overili.

Okamžite sa vrátili na hasičskú zbrojnicu a informovali starostu obce Pobedim o požiari. Výjazd jednotky OHZ Pobedim bol vykonaný o 20.28 hod. Z obce Pobedim bola na zásah použitá technika T 148/CAS 32 1 + 3 členovia a technika MB Vario 815 1 + 4 členovia.

Jednalo sa o požiar slamy,kríkov,odpadu a suchej trávy ktorý horel na 2 miestach od seba vzdialenych 15m. Po príjazde na požiarovisko bol vykonany prvotný zásah z vozidla MB Vario 815 vysokotlakým prúdom kdečlenovia OHZ boli vybavený ADP Saturn 7 z dôvodu veľkeho zadymenia okolia.

Po príjazde ďalšej techniky T 148/CAS 32 bol vykonaný útočný prúd C určený na daľšiu likvidáciu požiaru.Počas zásahu bola na miesto požiaru povolaná jednotka OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom s technikouT 815/CAS 32 1 + 2 príslušníci. Na miesto požiaru bol tiež povolaný starosta obce Částkovce p.Bublavý Dušan,ktorý sa na miesto požiarudostavil.

Po lokalizácií požiaru sa jednotka OR HaZZ NM vrátila na svoju základňu a na mieste požiaru zostávalajednotka OHZ Pobedim s technikou MB Vario 815 a T 148/CAS 32. Po likvidácií požiaru sa jednotka OHZ Pobedim vrátila na svoju základňu v čase 22.23 hod. Počas zásahu neprišlo k zraneniu členov ani k poškodeniu hasičskej techniky,výstroja a výzbroja.


Veliteľ zásahu Lukáš Augustín

-kaw- 

Sdílet