Pondělí 23. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení ve Veletově na Kolínsku

Dne 25. srpna 2009 proběhlo taktické cvičení za účelem likvidace úniku ropné látky z hydromotoru plavební komory na hladinu řeky Labe zdymadlo Veletevo – říční km 91,701.

Námětem cvičení byla simulace zachycení uniklého hydraulického oleje OL2 z vodní hladiny řeky Labe. Při běžném provozu plavební komory na jezu Veletov došlo k poruše na hydromotoru hydraulického ovládání poklopových jezových vrat. Závadu zjistila obsluha jezu a událost nahlásila vedoucímu jeznému. Po podrobném vyhodnocení vzniklé situace došli k závěru, že k odstranění závady je nutná demontáž hydromotoru z uložení, jeho vyjmutí na břeh a následná oprava.

Poté zpět navrácení hydromotoru do původního uložení. Je pravděpodobné, že při těchto úkonech došlo k úniku hydraulického oleje OL2 na hladinu říčního toku. Na základě této analýzy informoval vedoucí jezný SOIS HZS Kolín prostřednictvím KOIS HZS Středočeského kraje. To na místo případu vyslalo jednotku HZS Ovčáry, HZS Kolín, SDHO Veletov, Týnec nad Labem a Starý Kolín s potřebnou technikou. Po příjezdu na místo případu jednotky PO začaly se sestavením norných stěn. Na levém břehu toku Labe jednotka rozvinula a spustila na vodu nornou stěnu se zátěžovými elementy. Během této operace jednotka na pravém břehu toku Labe začala se stavbou plechové norné stěny typového označení REO 777. Zároveň byla započata výstavba separační kolony z bazénů a ustavení olejového separátoru REO 100.


nprap. Martin Šmejkal
Vyšetřovatel požárů ÚO Kolín


-swo-

Sdílet