Středa 25. listopadu 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Noční požár lokomotivy v Českých Budějovicích

Dne 29. 8. 2009 ve 22:43 hod. Vyjela jednotka HZS SŽDC České Budějovice k požáru elektrické lokomotivy v železniční stanici České Budějovice. Na místo zásahu také vyjela jednotka HZS ČR z CPS České Budějovice.

Dne 29. 8. 2009 ve 22:43 hod. Vyjela jednotka HZS SŽDC České Budějovice k požáru elektrické lokomotivy v železniční stanici České Budějovice. Na místo zásahu také vyjela jednotka HZS ČR z CPS České Budějovice.

Požár zasáhl lokomotivu ve střední části strojovny. Na počátku zásahu, než bylo provedeno vypnutí a zazkratování trolejového vedení, bylo k hašení použito 180 kg CO2 z vozidla CAS 32 HZS SŽDC. Po té co HZS SŽDC zabezpečila trolejové vedení použily jednotky k hašení vodních proudů.

Vzhledem k tomu, že požárem došlo k prohoření spojovací hadice nádrže transformátového oleje, tento začal vytékat do prostoru strojovny a požár začal nabývat na intenzitě. Vodní proudy byly v této době neúčinné a bylo rozhodnuto o nasazení pěny. Poté byl požár v řádu minut lokalizován a likvidován. Jednotka HZS ČR se vrátila na základnu, jednotka HZS SŽDC dále prováděla ochlazování lokomotivy, aby tato mohla být odtažena do DKV.

Z důvodu úniku oleje musela jednotka HZS SŽDC po odtažení lokomotivy místo zásahu asanovat sorbentem. O události byl informován ekolog. Pravděpodobně bude nutno z kolejiště v místě zásahu odbagrovat kontaminovanou zeminu.

L.Mala HZS SŽDC CBE

-kow-

Sdílet