Čtvrtek 24. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Probo

V Dukovanech cvičí speciální tým hasičů k hašení požáru s přítomností tlakových láhví

Tým hasičů Jaderné elektrárny Dukovany společně se členy Speciální jednotky policie ČR prošel přípravou a výcvikem na zásah s požárem tlakových láhví, se kterými se mohou setkat také při zásazích i mimo elektrárnu, kde stále častěji poskytují svoji odbornou pomoc.

Cílem je mít vycvičenou speciální skupinu hasičů, opravdových profesionálů s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi v této oblasti.

Požáry s přítomností tlakových láhví patři mezi nejnebezpečnější typ zásahu hasičů, na který musí být odborně připraveni a prakticky vycvičeni. V Jaderné elektrárně Dukovany jsou v současné době desítky tlakových láhví přímo v provozu i ve skladech.

>Při opravách a údržbě zařízení v rámci technologie používáme zejména tlakové láhve s acetylenem, kyslíkem, argonem a oxidem uhličitým. Standardem v jaderných elektrárnách je připravenost i na tyto méně pravděpodobné události, >

přiblížil rozsah a způsoby využití v elektrárně Tomáš Richter, velitel jednotky hasičů JE Dukovany.

Tyto láhve při běžném provozu nepředstavují žádné nebezpečí. Ze zkušeností z praxe lze však reálně předpokládat, že vlivem lidského faktoru při špatné manipulaci, případně při souhře negativních událostí, může dojít k požáru s přítomností tlakové láhve.

U tohoto typu zásahu je prvořadým úkolem rychlý průzkum, identifikace média uvnitř láhve a především intenzivní ochlazování. Další zahřívání totiž vede k destrukci tlakové láhve a následnému výbuchu plynovzdušné směsi, která představuje extrémní nebezpečí zejména pro zasahující hasiče.

Proto přímo zde pod vedením předních odborníků z České republiky na tuto problematiku mjr. Ing. Jana Hory, Ing. Václava Kratochvíla Ph.D. a Ing. Radka Müllera a za účasti pozorovatelů z HZS Jihomoravského kraje a HZS kraje Vysočina proběhla dvoudenní odborná příprava.

Její zaměření bylo nejen na teorii značení tlakových láhví a rozboru zásahů uskutečněných v rámci ČR, ale zejména na praktický výcvik hašení tlakové láhve s acetylenem pomocí přenosných hasicích přístrojů a vodního proudu. Přítomni byli i příslušníci Speciální zásahové jednotky PČR, kteří již v minulosti cvičili speciální způsob eliminace nebezpečí destrukce tlakové láhve prostřelením.

Jednotka hasičů Jaderné elektrárny Dukovany stále častěji poskytuje svoji pomoc v blízkém regionu v okolí elektrárny, které leží jak na území Kraje Vysočina, tak kraje Jihomoravského. Nejčastější zásahy tvoří dopravní nehody a požáry.

Kolem elektrárny prochází dopravně významná komunikace II. třídy číslo 152, která je hlavní silničním tahem z Jihočeského kraje na Brno. Jako taková je proto silně využívána řidiči tranzitní přepravy s různým typem nákladu, včetně přepravy chemických látek i průmyslových tlakových láhví.

Hasiči z elektrárny se podobného výcviku neúčastní poprvé. Cílem je mít vycvičenou vybranou skupinu hasičů, opravdových profesionálů s potřebnými znalostmi v této oblasti.

V roce 2018 do dnešního dne zasahovali hasiči z elektrárny již 572 krát (asistence při požárně nebezpečných činnostech, technické zásahy a pomoc v okolí elektrárny).

Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK