Čtvrtek 28. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Největší prověřovací cvičení složek IZS v Karlovarském kraji „Forest Fires 2009"

Ve dnech od 18. do 20. září bude v oblasti vojenského výcvikového prostoru Hradiště, na největším vojenském cvičišti v Evropě, probíhat prověřovací cvičení všech složek integrovaného záchranného systému s tématem zdolávání rozsáhlých lesních požárů.

Ve dnech od 18. do 20. září bude v oblasti vojenského výcvikového prostoru Hradiště, na největším vojenském cvičišti v Evropě, probíhat prověřovací cvičení všech složek integrovaného záchranného systému s tématem zdolávání rozsáhlých lesních požárů.

Ilustrační foto Petr Svoboda

Celá akce je rozdělena na tři časové etapy podle jednotlivých dnů.

•I. etapa – 18. září 2009 od 00:15 do 20:00 hod.

území vojenského výcvikového prostoru Hradiště – prostor Žďár

Představme si událost, kdy jednotky HZS Karlovarského kraje již několik dní likvidují rozsáhlé lesní požáry v oblasti Doupovských hor. Situace se ale stále zhoršuje a oheň se nedaří zlikvidovat. Je nutné s dostatečným předstihem zajistit dostatek sil a prostředků pro zajištění hašení požárů a ochrany obyvatelstva v okolí, které se bude muset evakuovat.

První den cvičení tak bude zaměřen na povolávání a příjezd jednotek ze sousedních krajů a z Německa. Vyžádá se vyslání pomoci THW-Bundesanstalt Technisches Hilfswerk-Svobodného státu Sasko a Duryňsko s požadavkem na síly a prostředky pro zabezpečení dopravy vody hadicemi na velké vzdálenosti. Dále prostřednictvím MV GŘ HZS ČR zabezpečení přípravy vyslání opěrných bodů pro dálkovou dopravu vody hadicemi a pro čerpání z velkých hloubek HZS Plzeňského, Ústeckého, Středočeského a Moravskoslezského kraje a zabezpečení přípravy vyslání požárních odřadů HZS Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje a Záchranného útvaru HZS ČR z Hlučína.

Dalším úkolem v I. etapě bude zabezpečit vytvoření skupiny pro příjem evakuovaných osob do humanitární základny z příslušníků HZS Karlovarského kraje a zabezpečit příjem osob do humanitární základny a vytvořit podmínky pro náhradní ubytování a stravování evakuovaných osob.

•II. etapa – 19. září 2009 od 07:00 do 20:00 hod.

území vojenského výcvikového prostoru Hradiště – prostor Žďár, Tureč.

katastrální území obce Mašťov, přírodní rezervace Sedlec, polní letiště Vykmanov

Požár v prostoru Malešského kopce postupuje směrem k Máslovému vrchu s rychlostí šíření požáru 2 m/min.

Druhý den cvičení bude zaměřen na samotné zdolávání rozsáhlých požárů v nepřístupném terénu s nedostatkem vody v okolí. Povolané záchranné složky se procvičí v hadicovém vedení vody na velké vzdálenosti a musí zajistit nepřetržitou dodávku vody v objemu 4000 l/min po dobu 60 min.

Vzhledem k tomu, že budou hořet i místa pro hasičskou techniku nepřístupná, budou do akce povolány vrtulníky policie České republiky a hašení bude pokračovat i za pomocí letecké techniky, včetně letadel letecké hasičské služby (legendární Čmeláci). Celá situace během II. etapy bude simulována pomocí dýmovnic a zapálených hromad dřeva

Podobný scénář bude simulován i v okolí Jánského vrchu, kde ale také dojde ke zranění jednoho ze zasahujících hasičů s podezřením na zlomeninu páteře a úkolem cvičících bude zabezpečit poskytnutí předlékařské pomoci a dopravu zraněného hasiče z nepřístupného terénu do prostoru Žďár k předání Zdravotnické záchranné službě.

•III. etapa – 20. záři 2009 od 06:00 do 15:00 hod.

území vojenského výcvikového prostoru Hradiště – prostor Uhlířský vrch.

katastrální území obce Kyselka

V nočních hodinách došlo v důsledku šíření požáru v terénu nedostupném pro mobilní požární techniku k vytvoření rozsáhlé souvislé plochy požáru v prostoru Uhlířského vrchu. Jedná se o pozemní požár trávy a vzrostlých křovin.

Námětem poslední etapy bude přesun jednotek do oblasti Uherského vrchu a do obce Kyselka a znovu procvičit postupy při hašení lesních požárů.

Cílem cvičení je:

• Prověřit postupy Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) při organizaci plnění úkolů podle požadavků řídícího cvičení.

• Ověřit součinnost KOPIS a operačního střediska GŘ HZS ČR.

• Prověřit postup KOPIS při vyžadování zahraniční pomoci podle dohody o poskytování vzájemné pomoci uzavřené mezi THW-Bundesanstalt Technisches Hilfswerk-Svobodného státu Sasko a Duryňsko a HZS Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje.

• Prověřit schopnost zajištění připravenosti odřadů HZS krajů ve stanoveném časovém limitu 4 hodiny s předpokládanou dobou operační činnosti 48 hodin.

• Prověřit dobu dojezdu Záchranného útvaru HZS ČR na území Karlovarského kraje a dobu rozvinutí humanitární základny.

• Prověřit přijmutí Záchranného útvaru HZS ČR a THW-Bundesanstalt Technisches Hilfswerk na území Karlovarského kra­je.

• Prověřit zajištění příjmu evakuovaných osob do humanitární základny a zajištění plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

• Ověřit reálnou schopnost spolupráce složek IZS při řešení mimořádné události při zdolávání rozsáhlých lesních požárů.

• Sjednotit taktiku a vedení společného zásahu, strategii a strukturu velení jednotlivých záchranných složek na české i německé straně.

• Prověřit řízení déletrvajícího zásahu se zřízením sektorů, úseků a štábu velitele zásahu.

• Prověřit schopnost přijmutí a nasazení opěrných bodů HZS ČR pro dálkovou dopravu vody hadicemi a pro čerpání z velkých hloubek.

• Prověřit součinnost a koordinaci jednotek požární ochrany s prostředky pro hašení leteckou technikou.

• Prověřit nasazení vrtulníků Letecké služby Policie ČR k přepravě hasičů a dopravě speciálních prostředků a nezbytných pro zásah do nepřístupného terénu a využití vrtulníků k vzdušnému průzkumu, podpoře řízení zásahu a dokumentování mimořádné události.

• Ověřit systém spojení a vzájemné komunikace.

Cvičení se zúčastní:

• Jednotky HZS KVK ze stanic – Aš, Karlovy Vary, Toužim, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Kraslice , Sokolov – Chemické závody.

• Jednotky SDH obcí KVK – Stružná, Bochov, Ostrov, Žlutice, Kyselka, Toužim, Hájek, Valeč, Chodov, Tašovice, Nejdek,Teplá, Horní Slavkov, Oloví, Březová (Sokolov), Kynšperk.

• Požární odřady krajů – Plzeňský, Ústecký, Středočeský a Moravskoslezský.

• Záchranný útvar HZS ČR – Hlučín.

• THW-Bundesanstalt Technisches Hilfswerk – SRN

• Policie ČR – Karlovy Vary.

• Letecká služba policie ČR – Praha.

• Územní zdravotnická záchranná služba – Karlovy Vary.

• Závodní Báňská záchranná služba Sokolovské Uhelné, právní nástupce a.s. – Vintířov.

• SURMET s.r.o. – Plzeň (letecké hašení).

• Vojenské hasičské jednotky – Hradiště – Dlouhá.

• Vojenské lesy s.p.

• Český červený kříž,

• HZS ČR – Základna logistiky Olomouc

Předpokládá se účast cca 196 vozidel a 490 cvičících.

Jako VIP hosté jsou očekáváni – Ministr vnitra ČR, Generální ředitel HZS ČR, Ministr vnitra Svobodného státu Sasko a Hejtman Karlovarského kra­je.

Jedná se o největší cvičení tohoto druhu v rámci ČR, které umožní prověřit taktiku zásahu s využitím všech prostředků používaných k likvidaci lesních požárů. K dispozici bude např. hasicí tank, pyrotechnici určeni pro provádění lesních průseků atd. Díky skvělé spolupráci s Armádou ČR, která nám umožnila využít prostory VVP Hradiště, mají hasiči jedinečnou příležitost celou řadu činností provést v podmínkách blízkých skutečnému zásahu.

Ilustrační foto

prap. Mgr. Alena Ryvolová
tisková mluvč
íHZS Karlovarského kraje


-swo-

Sdílet